digitale kabeltelevisie

« Versatel: ook voetbal via betaal-tv Versatel toch via kabel en Digitenne? »Europese Hof; NVOD is omroep

03 juni 2005

Het Europese Hof heeft bepaald dat de dienst filmtime ook valt onder de regels voor de omroep.

Het gaat hier om een oude, en door feiten al achterhaalde discussie. Vanaf ongeveer 2000 werd door diverse kabelbedrijven onder de naam Mr.Zap een begin gemaakt met digitale televisie. Dit bestond o.a. uit een klein pakket aan extra zenders, en de mogelijkheid om via telefoon films te bestellen. Deze films begonnen op vastte tijdstippen (bijv. om het uur), het zogenaamde Near Video On Demand (NVOD). Mediakabel was de exploitant van deze diensten. Ondertussen bestaat de naam Mr.Zap niet meer, en de dienst Filmtime is ook gestopt. Alleen UPC biedt nog onder de naam Arrivo een soortgelijke dienst aan.

Uit de comedia; "Tussen het Commissariaat voor de Media en Mediakabel bestaat al jaren een meningsverschil over de status van de pay per view dienst Filmtime. Het Commissariaat is van oordeel dat er sprake is van een televisieprogramma voor bijzondere omroep, waarvoor een toestemming op grond van de Mediawet vereist is. Dit betekent dus ook dat het programma aan de mediawettelijke voorschriften moet voldoen, waaronder de eis dat er voldoende producties van Europese origine worden uitgezonden. Mediakabel deelt die visie niet en heeft de beslissingen van het Commissariaat aangevochten tot en met de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State."

Dat zou betekenen dat er 50% europese producties moeten worden uitgezonden, ook al zou daar niemand naar willen kijken. Daarom wilde Mediakabel onder die regel uit.

De beslissing lijkt nu te draaien om de zin "Het Hof merkt op dat een dienst onder het begrip 'televisieomroepen' in de zin van de Europese richtlijn valt, wanneer hij bestaat in het oorspronkelijke uitzenden van televisieprogramma’s die zijn bestemd voor ontvangst door het publiek, dat wil zeggen een onbepaald aantal potentiële televisiekijkers, aan wie tegelijkertijd dezelfde beelden worden doorgegeven."

Daarmee zouden echte Video On Demand diensten (waar de film dus echt begint wanneer de kijker wil) niet onder deze regeling vallen. Films zoals die door Versatel via ADSL uitgezonden kunnen gaan worden vallen dan niet onder deze beperking. En de techniek zoals UPC die gekozen lijkt te hebben (gebruik van ingebouwd kabelmodem, ook voor VOD) lijkt hier ook aan te ontsnappen.

Omdat er in het perscommunique sprake is van een interactieve dienst wordt in veel berichtgeving gesproken over 'internet-televisie'. Ook Essent, aandeelhouder in Mediakabel weet op haar site deze dienst te hernoemen tot een internetdienst.