digitale kabeltelevisie

« augustus 2005 oktober 2005 »Archief september 2005

Uitstel digitaal Harderwijk

30 september 2005

CAI HarderwijkCai Harderwijk heeft wat problemen om alle abonnees op tijd van een decoder te voorzien (als een dergelijke kleine kabelaar met 15.350 abonnees volgens de Vecai al logistieke problemen heeft, durft iemand dan te voorspellen hoeveel problemen UPC gaat krijgen met leveren?);

"De omschakeling naar digitaal is verschoven naar 10 oktober. Niet alle digitale ontvangers zullen in de maand september aangeboden zijn aan de abonnees in Harderwijk. Postcodes 3845 t/m 3849 krijgen de digitale ontvanger aangeboden tussen 29 september en 4 oktober."

Tot zover logisch, maar het volgende is wat vaag;

"Om ook deze abonnees in de gelegenheid te stellen de ontvanger aan te sluiten en in te stellen zal niet per 1 oktober worden omgeschakeld naar het volledige digitale pakket. Tot die tijd is het beperkte (vier kanalen) testpakket wel te ontvangen om de digitale ontvanger uit te kunnen testen."

Waarom zouden abonnees hun ontvanger niet meer kunnen aansluiten als het volledige pakket al aangeboden wordt? Dat zou betekenen dat er nooit meer abonnees bij zouden kunnen komen. Meer voor de hand ligt het om te denken dat het 'eerlijker' is om pas met het digitale pakket te beginnen als iedereen zijn decoder heeft ontvangen. En een zwartkijker zou kunnen denken dat Cai Harderwijk gewoon zelf zijn digitale pakket nog niet klaar heeft.

update 2-10-2005

Verder heeft Harderwijk net zoals IJsselstein problemen met het leveren van de smartcards, nodig voor het premiumpakket. In een brief aan de abonnees staat dat de cards niet voor 24 oktober geleverd kunnen worden. Als compensatie hoeft er tot 1 jan. 2006 geen abonnement voor het premiumpakket betaald te worden.

# permalink

Nieuwe zenderlijst TV Home per 5 oktober

30 september 2005

tv home logoDit is de zenderkaart (pdf) van TV Home per 5 oktober. Helaas geen nieuwe themakanalen van de publieke omroep, ondanks een eerder bericht op planet waarin die verwachting wel gewekt is; "Daarnaast vergroot Essent het aantal digitale themakanalen dat ze van de Publieke Omroep uitzendt. De themakanalen van de Publieke Omroep komen in het Extra-pakket, waarvoor abonnees 7,95 per maand extra betalen. De woordvoerder: 'De wet vertelt enkel dat zenders als Nederland 1, 2 en 3 op het open net moeten. Over de toegankelijkheid van digitale themazenders zegt de wet niets.'"

a-tivi tijdelijk niet beschikbaarVerder staat op de TV Home site dat A-Tivi per 5 oktober (3 oktober in omgeving zwolle) tijdelijk niet te ontvangen zal zijn.

# permalink

NMa geeft oordeel over gemiddelde prijs van 11 euro

29 september 2005

optaIn Trouw, Volkskrant en Volkskrant aandacht voor het spoeddebat gisteren in de 2e kamer over de onderoeken van NMa en OPTA naar de tarieven voor kabelTV.

Het debat ging vooral over de brief die OPTA naar de Europese Commissie wil sturen over het onderzoek naar prijzen. De kamer is het niet eens met de conclusie dat "De digitalisering van het (laatste deel) van het netwerk zelf" doorberekend mag worden aan alle abonnee's. De minister moest beloven de Opta om een dag uitstel te vragen voor het versturen van de brief. Vandaag wil de Kamer eerst van de Opta horen welke kosten precies bij tv-kijkers in rekening mogen worden gebracht.

NMa logoMaar het meest opvallende stukje in Trouw gaat over het NMa onderzoek dat gisteren bekend werd, en waarvan de conclusie was dat de prijzen niet onredelijk waren;

"Navraag leert dat de NMa niets zegt over de huidige, hoge prijs. Zij doelt op de gemiddelde prijs over de jaren 2000 tot en met 2005. Dat is ongeveer 11 euro. 'Of de 15,53 euro die UPC nu vraagt excessief is, kunnen we niet zeggen, want dat hebben we niet onderzocht', aldus de NMa."

# permalink

Gemeentebestuur Maassluis boos op CAIW

28 september 2005

logo caiwayDe (snelle) invoering van digitale kabelTV in Maassluis roept nogal wat weerstand op. Vanaf 6 september is in diverse gebieden waar CAIW het signaal levert het aantal analoge zenders verminderd van 44 naar 24. Abonnees konden tegen betaling van 10 euro verzendkosten een gratis decoder aanvragen. Het gratis digitale basispakket bij Caiway bevat nog wel alle zenders die eerst analoog te ontvangen waren.

De gemeenteraad van Maassluis heeft een brief gestuurd aan Caiway met het verzoek het analoge zenderaanbod weer te herstellen.

"De gemeenteraad concludeert in zijn brief, dat de kabelaar abonnees in wezen dwingt tot de overstap op digitale televisie. 'Met alle financiële en technische consequenties van dien.' De raad van Maassluis verzoekt CAIW daarom met klem het analoge zenderaanbod weer te herstellen. Dat werd immers met de helft teruggebracht. 'Zenders die voor velen interessant zijn, zijn vervallen.' Het steekt de gemeenteraad bovendien dat het abonnementstarief voor analoge kijkers gelijk is gebleven 'zodat in feite kan worden gesproken van een forse tariefsverhoging.'"

Het tarief bij bij Caiway is gelijk gebleven, en voor het digitale pakket hoeft niet extra betaald te worden, dus met een decoder kunnen alle kanalen nog bekeken worden. Maar inderdaad niet op een tweede toestel.

(Via AD.nl en Mediamagazine)

# permalink

NMa: UPC en Casema maken geen misbruik van economische machtspositie

28 september 2005

NMa logoDe NMa meldt in een persbericht;

"De tarieven voor analoge standaardpakketten (radio en televisie via de kabel) die UPC en Casema de afgelopen jaren hebben gerekend zijn niet excessief in de zin van de Mededingingswet. Er is dan ook geen sprake van misbruik van een economische machtspositie. Dit heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vastgesteld na een diepgaand onderzoek naar de rendementen die beide kabelmaatschappijen op de analoge standaardpakketten hebben behaald."

"De NMa beoordeelt of partijen met een economische machtspositie de Mededingingswet hebben overtreden. De NMa heeft in haar onderzoeken de totale kosten en opbrengsten onderzocht van de door UPC en Casema aangeboden analoge standaardpakketten in Nederland. Uit de onderzoeken blijkt weliswaar dat de tarieven van UPC en Casema in de jaren 2003 tot en met 2005 omhoog zijn gegaan, maar niet is gebleken dat de kosten en de opbrengsten van UPC en Casema over een langere periode niet in redelijke verhouding tot elkaar staan."

"De NMa heeft in haar beoordeling meegewogen dat de rendementen van UPC en Casema voor andere ondernemingen een prikkel zijn tot innovaties en investeringen, zoals investeringen in alternatieve technologieën en nieuwe producten of diensten. Deze ontwikkelingen in de sector kunnen op de langere termijn de consument ten goede komen, bijvoorbeeld in de vorm van meer keuzemogelijkheden. In haar besluiten geeft de NMa aan dat er steeds meer onzekerheid ontstaat of UPC en Casema het huidige niveau van hun rendementen ook in de toekomst kunnen blijven behalen."

Dit klinkt voor mij als; "ze mogen wel veel winst maken, want dan wordt het voor anderen ook aantrekkelijk om de concurrentie aan te gaan".

"Echter, afhankelijk van ontwikkelingen in de markt, blijft er zonder regulering een risico bestaan dat de tarieven van UPC en Casema toch excessief worden. OPTA heeft in het kader van haar analyse van de omroepmarkt in haar ontwerpbesluiten aangegeven een aantal kabelmaatschappijen, waaronder UPC en Casema, volgens de normen van de Telecommunicatiewet tariefverplichtingen voor standaardpakketten op te willen leggen."

# permalink

OPTA pakt kabeltarieven niet aan

27 september 2005

opta"Telecomtoezichthouder Opta is niet van plan de kabelmaatschappijen tot forse prijsverlagingen voor het tv- abonnement te dwingen." Dat schrijft Trouw vanmorgen naar aanleiding van een gesprek dat de consumentenbond gisteren met de OPTA had. Eind van de week meldt de OPTA definitief welke stappen ze wil nemen tegen de kabelbedrijven.

"In principe moet het tv-kabeltarief gebaseerd zijn op de kosten die gemaakt worden voor het doorgeven van het tv-signaal. Maar de Opta wil het de kabelmaatschappijen toestaan abonnees van analoge tv te laten meebetalen aan investeringen voor digitale tv, internet en telefonie via de kabel.Dit systeem, dat in jargon kruissubsidie heet, is nadrukkelijk verboden voor andere monopolisten."

"Alle fracties in de Tweede Kamer waren een paar weken geleden furieus over het nieuws dat UPC, het grootste kabelnet in Nederland, de prijzen opnieuw wil verhogen. Dit keer voor digitale tv, waarvoor ook degene die dat niet wil moet betalen. Jos Hessels, kabelspecialist van het CDA: 'De minister was het toen op alle punten met ons eens en heeft beloofd onze voorstellen tot beleid te maken. Voor de hele Kamer is ook duidelijk dat kruissubsidies niet kunnen.' De Opta koerst daarmee dus af op een fors conflict met de voltallige Tweede Kamer."

Lees verder bij Trouw.

Update

De OPTA heeft een reactie gegeven op haar eigen site dat het bericht in Trouw niet juist is.

OPTA wil een onderzoek doen naar de prijzen van de kabel, en deze vast zetten "op het niveau van kostenoriëntatie (werkelijke kosten plus een kleine winstopslag)". Daarvoor is toestemming nodig van de Europese Commissie. Dat verzoek wordt morgen gedaan. In December is de verwachting dat OPTA met het inhoudelijke onderzoek naar de kosten en prijzen van kabel kan beginnen. Zodra dat onderzoek loopt mogen kabelbedrijven hun tarieven alleen nog maar met de prijsinflatie verhogen. Dus over welke tarieven OPTA toe staat komt voorlopig nog geen duidelijkheid.

Over het toestaan van kruissubsidie zegt de OPTA;"OPTA staat geen mededingingsbeperkende kruissubsidies toe. Kabelmaatschappijen mogen dan ook niet de kosten voor andere diensten, zoals telefonie of internet, noch die voor randapparatuur zoals decoders, verhalen op de abonnees met louter analoge televisie. De digitalisering van het (laatste deel) van het netwerk zelf, is een technologische vooruitgang die in volle gang is en die OPTA niet wil ontmoedigen. Goede infrastructuur maakt nieuwe diensten en technologische innovatie mogelijk en dat is in ieders belang. Het is naar het oordeel van OPTA dan ook redelijk om de kosten van dit beperkte deel van de digitalisering op te nemen in berekening van de relevante kosten van de kabelmaatschappijen. Het feitelijke effect daarvan op de hoogte van de kabeltarieven valt op dit moment nog niet te bepalen."

# permalink

Nieuwe zenders bij TV Home

26 september 2005

tv home logoTV Home heeft vandaag een aantal zenders bekend gemaakt waarmee vanaf oktober het pluspakket uitgebreid gaat worden;

TMF Pure (R&B, hip hop), TMF NL (Nederlandstalige pop), TMF Party (Dance Music), TV Oranje (Nederlandse lied), Nick Jr. (kinder televisie), Boomerang (classic cartoons),Zazaro TV (urban lifestyle, vanaf november), Family 7 (christelijke familiezender, vanaf december).

# permalink

Nog geen smart-cards IJsselstein

23 september 2005

Bij CAI IJsselstein zijn er problemen met de levering van de smart-cards, nodig om het premium-pakket te ontvangen; "Tot onze spijt hebben wij de smartcards nog steeds niet ontvangen. We hebben de leverancier om een leveringsdatum gevraagd, maar deze nog niet gekregen. Zodra de kaarten ontvangen zijn, beginnen we met het activeren en het uitleveren. Op dit moment verwachten we dat het nog zeker 14 dagen gaat duren. Zodra we de leveringsdatum kennen, zullen we die hier publiceren."

Vanaf 6 september is bij SCAIJ digitale televisie beschikbaar, en zou ook het premium-pakket leverbaar moeten zijn. In een brief aan de abonnee's schrijft SCAIJ dat zolang de smartcard nog niet binnnen is het bedrag voor het pluspakket niet wordt afgeschreven.

Zoals bij alle door Caiway van signaal voorziene kabelbedrijven is voor het gratis digitale basispakket geen smartcard nodig.


# permalink

Weer terug

23 september 2005

fernsehturm berlijnNa een weekje vakantie in de stad waar analoge televisie via de ether al lang afgeschaft is, maar gelukkig nog wel een indrukwekkende zendmast staat (zo'n monumentaal gebouw zal kabeltelevisie nooit opleveren), een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen week;

AVRO Themakanaal alleen voor AVRO-leden

De Avro begint op zijn eigen manier met een themakanaal; " In een groot deel van het westen van het land kunnen, vanaf 9 oktober, AVRO-leden die beschikken over een digitaal abonnement bij Casema kijken naar hét digitale televisiekanaal op het gebied van Dier en Natuur."

De meeste publieke omroepen proberen juist samen te werken bij opzetten van kanalen (bijv. de VARA zet een jongerenkanaal op met onder meer de VPRO, BNN en de IKON, en een consumentenkanaal met de TROS, de NCRV en de RVU.) Verder komt de VARA in november met een 'verzoekkanaal', en later ook nog met een cabaretkanaal.

(o.a. via NRC en Planet Multimedia)

Uitstel Uitbreding Casema ?

Via Dutchmedia; "De uitbreidingen voor het digitale Casema-aanbod is uitgesteld. Dit heeft Casema DutchMedia laten weten. Weliswaar zal het AVRO-themakanaal naar verwachting per begin oktober worden toegevoegd voor diegenen die AVRO-lid zijn, de uitbreidingen van het digitale kabelradio & tv-aanbod (van 26 naar 55) zal waarschijnlijk pas rond november/december plaats vinden."

Of misschien toch eerder, in een aanvulling;"Stefano Colombo, mede verantwoordelijk voor het radio/tv beleid bij Casema komt terug op de eerder door hem gedane uitspraken. Volgens Colombo was hij in zijn eerdere uitspraken 'voorzichtig'. Hij verwacht nu dat het 'meer dan waarschijnlijk is dat de tv uitbreiding en de uitbreiding van een deel van het radio-aanbod al medio oktober gerealiseerd zal worden'."

TV10 Uitgesteld

Via Dutchmedia het bericht dat TV10 alweer uitgesteld is. Eerst zou de zender 1 september beginnen, later op 1 oktober. Nu is dat uitgesteld tot november/december. "Ook de start van de tot de werktitel 'Retro' omgedoopte zender met vooral oudere series (eerder bekend als I Love...) is uitgesteld tot november/december. Oorspronkelijk zouden de themazenders op 1 oktober starten. Andere themazenders waaronder een huis-tuin- en keuken kanaal zullen in 2006 starten. Volgens de zegsman is het tijdens de overnameprocedures van SBS Broadcasting SA niet mogelijk gebleken om langdurige (distributie)contracten te sluiten en langdurige verplichtingen aan te gaan. De verwachting is dat deze periode begin november voorbij zal zijn."

Nokia stopt productie decoders

Nu ook op de nokia site gemeld; "Nokia no longer manufactures set top boxes for digital TV reception."

# permalink

Kamer is weer aan het werk

23 september 2005

Via Mediamagazine; "De Kamerleden Bakker (D66) en Aptroot (VVD) hebben dinsdag 13 september een motie (pdf) ingediend die ervoor moet zorgen dat de doorgifte van publieke lokale radio en televisie via de kabelnetten ook in het digitale tijdperk gewaarborgd blijft. Publieke lokale omroep moet dus óók standaard in digitale pakketten worden opgenomen.".

Kamerlid Gerkens heeft een motie (pdf) ingediend waarin gevraagd wordt om voor 1 oktober met de resultaten van het NMa en het OPTA onderzoek te komen, en "verzoekt de regering tevens er bij de NMa op aan te dringen een voorlopig besluit te nemen dat de kabelbedrijven nu al verbiedt de tarieven van het analoge pakket te verhogen en om digitale pakketten wegens de marktverstorende effecten van het huidige 'gratis' digitale aanbod anders dan tegen kostengeoriënteerde tarieven aan te bieden,". Oftewel het analoge aanbod mag niet duurder worden, maar het digitale aanbod mag niet gratis zijn.

Beide moties staan op de agende van de kamer voor donderdag 29 september.

Ondertussen zijn er ook antwoorden 1, 2 (pdf) op vragen van kamerlid Gerkens over 'de kabel en de digitale televisie.' Belangrijkste (stukken van) vragen en antwoorden;

Q: Is de mogelijkheid van prijsregulering zoals omschreven in de mediawet (kabelwet) tevens van toepassing op digitale televisie?

A: Ja. De desbetreffende bepaling (artikel 82j van de Mediawet) heeft betrekking op alle omroepnetwerken. Het maakt daarbij niet uit of de verspreiding analoog of digitaal geschiedt.

Q: Vindt u het analoge standaard RTV-pakket dat thans doorgaans 32-34 analoge tv-kanalen bevat niet eenzijdig verminderd mag worden (...)?

A: De kabelbedrijven moeten volgens de Mediawet, art. 82i, tenminste vijftien televisieprogramma’s en tenminste vijfentwintig radioprogramma’s doorgeven aan alle abonnees. De pluriformiteit daarvan is gewaarborgd met het advies van de programmaraden over de samenstelling van dit zogenaamde basispakket. Al jarenlang ontvangen de kabelabonnees (zo’n 92% van de huishoudens) een standaardpakket van doorgaans 32-34 analoge televisie- en radioprogramma’s. En een groot aantal programmaraden adviseert ook over dit grotere pakket. Het zou maatschappelijk gezien dan ook een vreemd signaal zijn als kabelbedrijven zo maar de huidige pakketomvang terug zouden brengen, zeker als de prijs daarbij gelijk blijft. Ik constateer dat kabelbedrijven op zoek zijn naar een strategie voor de overgang van analoge naar digitale televisie. Dit moet ook in het belang van de consument zijn.

Q: Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de kabelbedrijven hun abonnees helderheid geven in de termijn gedurende welke het extra digitale RTV-pakket zonder bijbetaling beschikbaar zal blijven, dit in verband met de aanzienlijke investering die de consument in een of meer decoders zal moeten doen om «digitaal» televisie te kunnen kijken en die thans genomen zal worden in de verwachting dat aan het digitale (start-)pakket ook in de toekomst geen extra kosten verbonden zullen zijn?

A: Zoals ik hiervoor al aangaf zal ik met de sector in overleg treden om de sector te bewegen om snel duidelijkheid te verschaffen. In dit dossier staat het consumentenbelang bij mij voorop. Dat consumenten met de huidige digitale aanbiedingen van de kabelaars veelal niet weten waar ze aan toe zijn vind ik een onwenselijke situatie.

Q: Kunt u aangeven of de decoders die de diverse kabelmaatschappijen gebruiken allemaal dezelfde standaard hebben zodat bijvoorbeeld de decoder van UPC ook werkt bij Casema?

A: De decoder van UPC werkt op dit moment niet bij Casema. Naar aanleiding van vragen van mijn kant heeft de sector mij bericht dat er hard gewerkt wordt aan voorstellen voor standaardisatie. Gelet hierop ben ik nog niet van plan om zelf met voorstellen voor een verplichte standaard te komen. (...) De kabelsector heeft mij beloofd hun voorstellen voor de zomer van 2006 gereed te zullen hebben. In het belang van de consument roep ik de sector wel op om meer haast te maken met deze voorstellen.

# permalink

Publieke omroep levert EPG gegevens

23 september 2005

publieke omroep"De publieke omroep gaat programmagegevens leveren aan distributeurs van digitale televisie, zoals kabelmaatschappijen en telecombedrijven.De programmagegevens zijn al jaren inzet van een juridische strijd. Met name krantenuitgever De Telegraaf wil dat de gegevens worden vrijgegeven, zodat de krant hiermee een programmablad kan maken. De publieke omroep heeft dit tot dusver geweigerd."

"De gegevens worden nu wel geleverd aan KPN, Essent en Multikabel. Klanten van deze bedrijven met een digitaal televisieabonnement krijgen dit najaar een uitgebreide elektronische programmagids op hun tv. De publieke omroep levert de gegevens van alle Nederlandse publieke en commerciële omroepen, buitenlandse televisiezenders en ruim honderd digitale kanalen. Deze laatste zenders zijn alleen te zien met een zogeheten settop-box, een extra kastje voor bij de tv. De elektronische programmagegevens zouden op termijn kunnen worden gekoppeld aan slimme, digitale videorecorders."

"Mol onderhandelt nog met andere telecombedrijven en kabelmaatschappijen. KPN, Essent en Multikabel betalen alleen voor de verwerking van de gegevens. De publieke omroep maakt volgens Mol geen winst op de programmagegevens."

Bij Dutchmedia blijkt dat de kosten voor kleine kabelaars een punt kunnen zijn; "Met name kleinere kabelaars (zoals CAIW) zeggen moeite te hebben met de hoogte van het bedrag die de NOS daartoe vraagt en overweegt in dergelijk geval voor de Nederlandse zenders GEEN Electronische Programma Gids voor haar kabelklanten aan te bieden indien de NOS vasthoudt aan haar stellingname om 1000 euro per kanaal per jaar te vragen."

o.a. via Medialog uit de NRC (alleen met abonnement);

# permalink

Panasonic decoder uitverkocht

14 september 2005

panasonicVia het TV Home forum het bericht dat de Panasonic decoder bijna niet meer leverbaar is;;

"De Panasonic TU-DC40RD is vrijwel uitverkocht. Er is nog een beetje voorraad in de winkels, maar zodra dat op is, is het afgelopen."

"De afgelopen maanden zijn de verkopen van digitale ontvangers zodanig geweest, dat wij de geplande voorraad tot de introductie van een nieuw model veel eerder uitverkocht hebben dan verwacht. Vandaar dat we de komende maanden niet meer kunnen leveren. Een nieuwe model wordt niet eerder dan begin volgend jaar verwacht."

"Het gerucht gaat al wat langer, maar we hebben natuurlijk geprobeerd nog extra productie los te krijgen. Dat is echter niet gelukt."

# permalink

Politiek wil kabelbedrijven veel strakker aan banden

14 september 2005

Uit Het Financieele Dagblad (registratie verplicht);

"De kabelsector kan rekenen op stevig overheidsingrijpen. De Tweede Kamer en het kabinet zijn het erover eens dat kabelbedrijven als UPC en Casema strakker aan banden moeten worden gelegd, en onder strenger toezicht dienen te staan.Dat bleek dinsdagmiddag tijdens een kort debat in de Tweede Kamer met minister Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken. In het parlement leven bij alle politieke partijen grote zorgen over de marktmacht van kabelbedrijven en hun vermeende misbruik van deze machtsposities."

Minister Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken ziet drie problemen in kabelsector;

  • De tarieven voor de doorgifte van basispakket voor radio- en televisie-uitzendingen zijn te hoog
  • Combinatieverkopen van kabel - en internetdiensten
  • Weigering van andere dienstverleners op hun netwerk

"Brinkhorst wil het parlement begin oktober een voorstel doen met maatregelen om de problemen op te lossen."

# permalink

TV Home: 80.000 klanten

13 september 2005

tv home logoIn Planet Multimedia aandacht voor TV Home.

"Volgens Essent kijken 80.000 klanten in haar verzorgingsgebied naar digitale televisie. Dat is vooralsnog een klein gedeelte van de 1,8 miljoen huishoudens die Essent bedient, maar volgens de woordvoerder groeit dat aantal hard. 'We zijn de nummer 2 op de markt van digitale televisie, naar klantaantallen gemeten.'"

De regel daarna gaat het al fout; "Sinds begin 2005 zendt Essent digitale televisiesignalen uit via het TV Home-merk.". Begin 2005 werd het digitale basispakket gratis. In september 2002 ging Essent onder de naam TV Home digitale TV verkopen, daarvoor werd het merk "Mr.Zap" gebruikt.

Over hoeveel mensen bereid zijn extra te betalen voor het extra-pakket laat de woordvoerder (zoals gebruikelijk) zich niet uit.

"Binnen twee weken maakte Essent uitbreidingen bekend op haar digitale televisiepakket. Het aantal zenders op het Extra-abonnement wordt volgens de woordvoerder sterk uitgebreid. 'En de beeld- en geluidskwaliteit gaat fors vooruit omdat we ons eigen ontvangststation in gebruik nemen.'".

"Tot de nieuwe digitale tv-zenders van Essent behoort onder meer TV Oranje, een zender van Krijn Torringa die 24 uur per dag Nederlandse muziek uitzendt. Daarnaast vergroot Essent het aantal digitale themakanalen dat ze van de Publieke Omroep uitzendt. De themakanalen van de Publieke Omroep komen in het Extra-pakket, waarvoor abonnees 7,95 per maand extra betalen."

# permalink

UPC blijft vaag over tarieven

09 september 2005

logo upcUPC maakte vandaag de plannen voor (her)invoering digitale televisie bekend. Tenminste, dat zou je denken gezien de persaandacht, maar veel concreets is er nog niet te melden. Planet Multimedia heeft een redelijk uitgebreid stuk;

"UPC zal eerst de gratis decoders uitleveren bij de abonnees die zich opgeven voor digitale televisie. Eventueel zal UPC ook als 'push' abonnees actief gaan benaderen en de gratis decoder gaan aanbieden. Dat laatse is afhankelijk van de vraag van abonnees: is die te laag, dan wil UPC het aantal te leveren decoders actief gaan opvoeren."

"UPC ziet geen kans om op korte termijn iedereen een gratis decoder te verstrekken, zoals enige tijd in de pers te lezen was. Het is zelfs logistiek niet mogelijk, aldus UPC, om de abonnees allemaal van een decoder te voorzien tot eind 2006, dus in zestien maanden tijd."

Over hoeveel dit allemaal gaat kosten nog geen uitsluitsel, ook niet in DFT;

"UPC test zijn nieuwe decoders nu bij 2000 klanten. Die betalen 15,53 euro voor de ontvangst van 44 kanalen en 19,95 euro voor een uitgebreider pakket van 74 kanalen. UPC-directeur Diederik Karsten kon vrijdag geen garantie geven dat dat ook komend jaar de tarieven worden. Besluiten over de nieuwe prijzen moeten nog worden genomen, zei hij. Het bedrag van 15,53 euro komt overeen met wat UPC momenteel in doorsnee vraagt voor doorgifte van een analoog signaal. 'Het product digitale televisie is echter niet hetzelfde als het analoge aanbod. De waarde ervan is hoger', zei Karsten."

Maar niet iedereen mag meedoen; "Alleen abonnees in de Betuwe zullen om technische reden verstoken blijven van digitale televisie."

Webwereld is dan weer duidelijker over hoe het zit met decoders met ingebouwde harde schijf;

"Begin volgend jaar wil UPC het interactieve feestje compleet maken als er naast het gewone opzetkastje ook een exemplaar komt met een harde schijf die goed is voor 80 uur tv. Met dit apparaat kunnen meerdere kanalen tegelijk worden opgenomen en kunnen pauzes in live-programma's worden gecreëerd. Net als bij het standaard kastje speelt hierbij de elektronische programma gids een centrale rol. Voor deze harddiskrecorder, die overigens ook geschikt is voor hdtv, zal wel extra per maand moeten worden betaald. Bedragen zijn nog niet bekend."

# permalink

Klachten na uitschakelen analoog bij Caiway

08 september 2005

logo caiwayVanaf 6 september is in diverse gebieden waar CAIW het signaal levert het aantal analoge zenders verminderd.

In Oudenbosch is begin dit jaar kabelbedrijf OKEM overgenomen door CAIW. En vooral daar lijkt de communicatie fout (BN DeStem, registratie verplicht) gelopen te zijn; "Het schrappen van twaalf analoge tv-zenders door CAIW om in Oudenbosch digitale tv door te kunnen geven, heeft bij de gemeente tot een enorme klachtenregen geleid. 'We zijn woensdag overstelpt met klachten. De mensen moeten echter niet bij ons zijn, maar in Naaldwijk bij CAIW. Sinds de OKEM is verkocht, is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor de doorgifte van de kabelsignalen. Veel mensen weten dat kennelijk niet en dus bellen ze hier naartoe. Onterecht', laat gemeentewoordvoerder Corné Melisse weten."

Het informatieblad waarin de wisseling 'aangekondigd' werd viel pas in de bus toen het te laat (BN DeStem, registratie verplicht) was; "Bovendien ontvingen de abonnees pas ’s middags het informatieblad van het kabelbedrijf waarin nogmaals de zenderombouw werd aangekondigd. Alleen was die al achter de rug. Directiesecretaris en projectleider digitale televisie bij CAIW, Hans van der Giessen: 'Dat spijt ons. Dat kwam door een betreurenswaardige fout bij de drukker. Het blad had eigenlijk eind vorige week bij de mensen moeten zijn. Dat is helaas niet gelukt'. Dat nog lang niet alle abonnees beschikken over een digitale ontvanger heeft volgens hem te maken met de levering van de apparaten. CAIW is daar eind juni mee begonnen en is er nog steeds mee bezig. De abonnees die nog geen ontvanger hebben, zullen dus nog geduld moeten hebben."

"Volgens Van der Giessen heeft zo’n 75 procent van de vijfduizend CAIW-klanten in Oudenbosch de digitale stap gemaakt."

Bij CAI IJsselstein dat zelfstandig is, maar van CAIW het digitale signaal krijgt zijn diverse analoge zenders van frequentie gewisseld. In het AD; "In het IJsselsteinse verzorgingshuis Marienstein is sinds de frequentiewijziging de nodige commotie ontstaan. Mevrouw Vergouw (90) vreesde al dat haar televisie kapot was, tot ze hoorde dat alle buren hun zenders 'kwijt' waren. 'Ik heb de hele middag gezocht, maar ik snap er niks van. Ik zet de tv altijd op dezelfde zenders, nu zijn ze opeens weg. En het is altijd zo’n prettige afleiding. Gelukkig komt mijn zoon zondag langs, die is handig in die dingen. Ik hoop dat hij het voor elkaar krijgt om de boel weer in te stellen, want zo is het hopeloos.'"

Overigens is CAI IJsselstein een van de weingigen die een termijn geeft voor afschakelen analoge zenders; "Juist voor die extra toestellen blijven wij, naast het digitale pakket nog vier jaar een analoog pakket leveren."

Overigens heb ik zelf ook via deze site een aantal emails gekregen van mensen die geen decoder hebben ontvangen. Misschien te overvloede; deze site heeft geen relatie met welk kabelbedrijf dan ook (ook niet met caiw), dus het heeft geen zin om hier alsnog een decoder/formulier/etc aan te vragen...

# permalink

Geen tariefsverhoging in 2006 bij Casema en Essent

08 september 2005

Het lijkt er op dat de kritiek die de laatste tijd over de kabelbedrijven is uitgestort effect heeft; Gisteren kondigde casema aan in 2006 de tarieven niet te verhogen. Een dag later volgt Essent in de Telegraaf met een soortgelijke mededeling. Bij beide bedrijven kost het basiskabelabonnement (inclusief digitaal basispakket) nu € 14,95 per maand.

In de Telegraaf lijkt Essent wat afstand van UPC te nemen; Topman Dijkhuizen van Essent Kabelcom zei donderdag dat hij getergd is door alle ophef en verwarring die is ontstaan over de kabelbedrijven. Volgens hem worden de ondernemingen ten onrechte over één kam geschoren. 'Onze klanten raken in de war en vragen zich af: wat zijn die kabelbedrijven allemaal aan het doen?'"

# permalink

Zeeland vanaf 10 september digitaal

07 september 2005

delta logoDelta kabel begint op 10 september met digitale televisie. In het begin worden alle zenders uit het analoge pakket ook digitaal doorgegeven, aangevuld met 8 extra zenders. Dit basispakket is inbegrepen in het gewone abonnement. Later zullen ook tegen betaling extra zenders beschikbaar komen.

De klant moet zelf in de winkel een van de bekende decorders en een start-pakket (smart-card) kopen. Het start-pakket kost 14,95. Aan gratis decoders weggeven doet Delta blijkbaar niet, maar daar staat tegenover dat het analoge pakket ook niet kleiner gemaakt wordt.

Vanaf 10 september zal ook de site http://www.deltadigitaletv.nl/ beschikbaar zijn.

# permalink

Media-Center met DVB-c ontvanger

05 september 2005

VHT meldt dat ze bezig zijn met een testfase voor digitale kabel tv. Als alles goedgekeurd wordt, is het straks mogelijk om een Media-Center (of eigen, al bestaande PC) uit te rusten met een digitale kabel tv ontvanger (DVB-c) die werkt met de huidige Irdeto-kaarten. VHT verkoopt complete systemen, maar ook aparte upgrade sets om een al bestaande PC te voorzien van een ontvangerkaart. Dit is niet gebaseerd op "Windows XP Media Center edition", maar op ShowShifter, wat een vergelijkbare functionaliteit heeft.

Eerste leveringen worden verwacht voor begin oktober, en de prijzen zullen vergelijkbaar zijn met die van satellietsystemen.

# permalink

NRC: verschillen van inzicht kabelbedrijven

03 september 2005

In de NRC (registratie verplicht) een achtergondverhaal over hoe de verschillende kabelbedrijven proberen kijkers aan de decoder te krijgen. De aanpak van UPC, voor zover tot nu toe bekend, is op deze site al genoeg aan de orde gekomen.

Over het einde van analoge televisie; "UPC en Casema geven aan dat ze het analoge netwerk op de lange termijn gaan afbouwen, maar pas als de meerderheid van de kijkers - meer dan 80 procent, aldus Casema - een settopbox gebruikt."

En wederom de belofte dat er toch een soort standaardisatie komt voor decoders; "Ook de keuze van het type settopbox zorgt voor problemen. Essent en Casema vernieuwen hun 'decoderpark' met een nieuw model, dat op beide netwerken aangesloten kan worden. Dat is makkelijk als een klant wil verhuizen. UPC begint vanaf komend najaar met het uitdelen van Thomson settopboxen, en die werken niet als de tv-kijker een aansluiting heeft van Casema of Essent. 'Maar het type settopbox dat we voor de tweede of derde televisie gaan leveren, werkt wel op de andere netwerken', aldus een UPC-woordvoerder."

De uitwisselbaarheid zou er in de eerste helft van 2006 moeten zijn. Hoe dat er uit gaat zien is nog niet bekend, maar ik verwacht eigenlijk dat de huidige Irdeto decoders ook op het UPC netwerk gaan werken. Door simulcrypt kan een signaal met meerdere encryptie technieken gecodeerd worden. Dat is tot nu toe gebeurd bij TV Home en Casema, daar werden tegelijk Viaccess en Irdeto gebruikt. UPC zou dan zenders zowel in Nagravision als Irdeto kunnen coderen.

# permalink

Philips in HDTV voetbal

02 september 2005

hdtv logoBij Planet Mulitmedia en in het Eindhovens Dagblad (registratie verplicht) een verhaal over Philips dat voor het WK voetbal in 2006 samen met het duitse betaaltelevisie Premiere een HDTV kanaal "Premiere Philips HD Sport" wil opzetten. Maar de plannen zijn niet beperkt tot Duitsland;

"Ook in Nederland wil Philips dit aanbieden. Philips is volgens De Telegraaf in gesprek met de NOS maar ook met kabelbedrijven als UPC en Casema. De vier benaderde NOS-voorlichters waren niet bereikbaar voor commentaar, UPC zoekt nog uit hoe het zit. De woordvoerder van Casema: 'We praten met Philips over hun producten voor connectiviteit in huis via de tv-kabel, zoals over set-top boxen en Windows Media Center. Over digitale tv-kanalen gaan de gesprekken niet.'"

"De rechten voor het WK 2006 in Duitsland zijn in handen van de NOS, dus de wedstrijden komen open en onbetaald op de Nederlandse televisie. De vraag is of er zo veel exclusief is aan te bieden aan voetbal via een digitaal kanaal. Maar Philips wil in elk geval in veel landen met exclusieve, betaalde content de afzet van tv's stimuleren."

Ik denk dat het Philps vooral te doen is om het aanbieden van HD content, en of dat exclusief en/of betaald is is minder belangrijk. Philips wil schermen en ontvangers verkopen. Maar een dergelijke opzet zou ook in Nederland heel goed mogelijk zijn; in 2004 bij het EK was er bij diverse kabelbedrijven al het EK voetbal in breedbeeld te zien, terwijl het ook gewoon bij de NOS te zien was. Het zou mij niets verbazen als ook voor het WK in 2006 een dergelijke contructie gekozen zou worden, maar dan voor HDTV i.p.v. 'gewoon breedbeeld'.

Update 05-09-2005:

In de Emerce ook aandacht voor dit onderwerp; "Philips zegt met omroepen en kabelmaatschappijen in Nederland in onderhandeling te zijn over het uitzenden van het WK Voetbal in hoge definitie televisie (HDTV). Onder meer is de top van kabelmaatschappij Essent afgelopen weekend door Philips uitgenodigd om op de Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlijn HDTV te komen bekijken."

"Wie in Nederland het WK in HD gaat verzorgen, is volgens Toon Bouten van Philips nog niet bekend. De rechten voor de uitzendingen liggen in elk geval bij de NOS. Die zal zelf niet in HDTV kunnen uitzenden, maar zou wel een sublicentie met een commerciële aanbieder kunnen afsluiten. Het WK zal volgens Bouten dan ook vrijwel zeker tegen betaling via een decoder worden aangeboden."

En in het FD (registratie verplicht);

"Wanneer in Nederland hdtv de huiskamer binnenkomt, durft niemand echter te voorspellen. Volgend jaar is het meest gehoorde antwoord. 'Nog niet alle lichten staan op groen', zegt ook Rob van Esch, directeur van de kabelbranchevereniging Vecai. Volgens Van Esch is hdtv voor de kabelaars erg interessant, omdat de branche er een voorsprong mee kan nemen. 'Wij hebben voldoende bandbreedte om het mogelijk te maken, maar er moeten nog wat technische hordes worden genomen.' De Vecai-directeur schat dat het daardoor nog wel vier jaar kan duren voordat hdtv in Nederland grootschalig te ontvangen is. Wel wordt er volgens hem gesproken met de NOS, die de uitzendrechten heeft op het WK voetbal in 2006 in Duitsland, om die beelden in hdtv door te geven. Er bestaat volgens Van Esch een kans dat de wedstrijden ook in Nederland in hdtv-formaat worden uitgezonden. Een woordvoerder van de NOS wil daarover weinig kwijt. 'We zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.'"

# permalink

TMF themakanalen bij CAIWAY, premiumpakket duurder

02 september 2005

logo caiwayHet VECAI journaal meldt dat CAIWAY vanaf 6 september de MTV themakanalen gaat doorgeven. Het gaat hierbij om TMF PURE, TMF NL, TMF PARTY en Nick Jr. De eerste maand zijn deze kanalen beschikbaar in het gratis basispakket, daarna komen ze in het premiumpakket. Volgens de site van caiway kost dat premiumpakket nu 9,90, maar is het tijdelijk met korting € 6,90 per maand. (Klinkt mij als een sneaky verhoging.)

Overigens is 6 september ook de datum dat het aantal analoge kanalen teruggebracht wordt naar 24 kanalen.

Verder het bericht dat 75% van de abonnees een gratis digitale ontvanger aangevraagd heeft. Opvallend géén cijfers over hoeveel abonnee's ook een aanvullend abonnement hebben genomen op het premiumpakket (9,90), SET Asia (9,90),Turks pakket (6,90), CANAL+ (19,90) of het Evangelisch pakket (3,90 per maand). Dat laatste bevat TBN Europe, The Church Channel en JCTV.

# permalink

TV Home nieuwsbrief

01 september 2005

tv home logoIn een nieuwsbrief die vandaag in de bus lag kondigt TV Home officieel een uitbreiding aan. Er zullen meer zenders komen, en de beeldkwaliteit moet omhooggaan. Verder wordt er in deze brief gewaarschuwd voor storingen die tijdens 'de verbouwing' kunnen optreden, zoals tijdelijk wegvallen beeld en EPG. En dat het opnieuw opstarten van de ontvanger de storing vaak zal kunnen verhelpen.

Zo'n waarschuwing vooraf is wel zo netjes, en het voorkomt een heleboel onnodige telefoontjes naar de helpdesk. Als je weet dat er werkzaamheden zijn dan bel je niet zo snel om te klagen.

Alleen bij een van de overige nieuwtjes gaat het toch wel pijnlijk fout, ik denk dat ik maar niet meedoe aan de prijsvraag van Music Census (img 52 kB)

# permalink

CAIW, voetbalkanaal uit premiumpakket

01 september 2005

logo caiwayIn het AD aandacht voor het verdwijnen van het voetbalkanaal (tegenwoordig sportkanaal geheten) uit het Premiumpakket van Caiway.

Per 1 september verdwijnt het voetbalkanaal uit het Premiumpakket van CAIW. Voetbalkanaal is vanaf nu onderdeel van Canal+ dat per maand 19,90 euro kost bij CAIW. Het Premiumpakket kost maandelijks 6,90 euro bovenop de prijs van het basispakket.

"Caiway-klanten die puur vanwege het voetbal een abonnement hebben genomen op het premiumpakket, kunnen volgens directeur Caiway Diensten Sikko de Graaf rekenen op een coulante regeling. 'Meteen kunnen stoppen met het premiumabonnement, hoewel het eigenlijk jaarcontracten zijn. Of korting op een abonnement op Canal+'. De prijs van het premiumpakket blijft 6,90 euro."

"De Graaf: 'Het voetbalkanaal is van Chello Media. We hadden een contract van een jaar en UPC, de eigenaar van Chello, heeft het Champions League voetbal nu ondergebracht bij Canal+ en daarvan kunnen wij niet apart het voetbal kopen en doorgeven. Canal+ is een format met een compleet pakket van onder meer sport, films.'"

Bij andere aanbieders (Casema, TV Home) werd voetbalkanaal het eerste jaar in het premiumpakket aangeboden, maar wel erbij vermeld dat dat maar voor één jaar was, en dat het daarna een apart betaalkanaal zou worden. Bij UPC was voetbalkanaal al een zender waarop een apart abonnement moest worden genomen.

# permalink