digitale kabeltelevisie

« Publieke omroep levert EPG gegevens Weer terug »Kamer is weer aan het werk

23 september 2005

Via Mediamagazine; "De Kamerleden Bakker (D66) en Aptroot (VVD) hebben dinsdag 13 september een motie (pdf) ingediend die ervoor moet zorgen dat de doorgifte van publieke lokale radio en televisie via de kabelnetten ook in het digitale tijdperk gewaarborgd blijft. Publieke lokale omroep moet dus óók standaard in digitale pakketten worden opgenomen.".

Kamerlid Gerkens heeft een motie (pdf) ingediend waarin gevraagd wordt om voor 1 oktober met de resultaten van het NMa en het OPTA onderzoek te komen, en "verzoekt de regering tevens er bij de NMa op aan te dringen een voorlopig besluit te nemen dat de kabelbedrijven nu al verbiedt de tarieven van het analoge pakket te verhogen en om digitale pakketten wegens de marktverstorende effecten van het huidige 'gratis' digitale aanbod anders dan tegen kostengeoriënteerde tarieven aan te bieden,". Oftewel het analoge aanbod mag niet duurder worden, maar het digitale aanbod mag niet gratis zijn.

Beide moties staan op de agende van de kamer voor donderdag 29 september.

Ondertussen zijn er ook antwoorden 1, 2 (pdf) op vragen van kamerlid Gerkens over 'de kabel en de digitale televisie.' Belangrijkste (stukken van) vragen en antwoorden;

Q: Is de mogelijkheid van prijsregulering zoals omschreven in de mediawet (kabelwet) tevens van toepassing op digitale televisie?

A: Ja. De desbetreffende bepaling (artikel 82j van de Mediawet) heeft betrekking op alle omroepnetwerken. Het maakt daarbij niet uit of de verspreiding analoog of digitaal geschiedt.

Q: Vindt u het analoge standaard RTV-pakket dat thans doorgaans 32-34 analoge tv-kanalen bevat niet eenzijdig verminderd mag worden (...)?

A: De kabelbedrijven moeten volgens de Mediawet, art. 82i, tenminste vijftien televisieprogramma’s en tenminste vijfentwintig radioprogramma’s doorgeven aan alle abonnees. De pluriformiteit daarvan is gewaarborgd met het advies van de programmaraden over de samenstelling van dit zogenaamde basispakket. Al jarenlang ontvangen de kabelabonnees (zo’n 92% van de huishoudens) een standaardpakket van doorgaans 32-34 analoge televisie- en radioprogramma’s. En een groot aantal programmaraden adviseert ook over dit grotere pakket. Het zou maatschappelijk gezien dan ook een vreemd signaal zijn als kabelbedrijven zo maar de huidige pakketomvang terug zouden brengen, zeker als de prijs daarbij gelijk blijft. Ik constateer dat kabelbedrijven op zoek zijn naar een strategie voor de overgang van analoge naar digitale televisie. Dit moet ook in het belang van de consument zijn.

Q: Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de kabelbedrijven hun abonnees helderheid geven in de termijn gedurende welke het extra digitale RTV-pakket zonder bijbetaling beschikbaar zal blijven, dit in verband met de aanzienlijke investering die de consument in een of meer decoders zal moeten doen om «digitaal» televisie te kunnen kijken en die thans genomen zal worden in de verwachting dat aan het digitale (start-)pakket ook in de toekomst geen extra kosten verbonden zullen zijn?

A: Zoals ik hiervoor al aangaf zal ik met de sector in overleg treden om de sector te bewegen om snel duidelijkheid te verschaffen. In dit dossier staat het consumentenbelang bij mij voorop. Dat consumenten met de huidige digitale aanbiedingen van de kabelaars veelal niet weten waar ze aan toe zijn vind ik een onwenselijke situatie.

Q: Kunt u aangeven of de decoders die de diverse kabelmaatschappijen gebruiken allemaal dezelfde standaard hebben zodat bijvoorbeeld de decoder van UPC ook werkt bij Casema?

A: De decoder van UPC werkt op dit moment niet bij Casema. Naar aanleiding van vragen van mijn kant heeft de sector mij bericht dat er hard gewerkt wordt aan voorstellen voor standaardisatie. Gelet hierop ben ik nog niet van plan om zelf met voorstellen voor een verplichte standaard te komen. (...) De kabelsector heeft mij beloofd hun voorstellen voor de zomer van 2006 gereed te zullen hebben. In het belang van de consument roep ik de sector wel op om meer haast te maken met deze voorstellen.