digitale kabeltelevisie

« OPTA pakt kabeltarieven niet aan Gemeentebestuur Maassluis boos op CAIW »NMa: UPC en Casema maken geen misbruik van economische machtspositie

28 september 2005

NMa logoDe NMa meldt in een persbericht;

"De tarieven voor analoge standaardpakketten (radio en televisie via de kabel) die UPC en Casema de afgelopen jaren hebben gerekend zijn niet excessief in de zin van de Mededingingswet. Er is dan ook geen sprake van misbruik van een economische machtspositie. Dit heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vastgesteld na een diepgaand onderzoek naar de rendementen die beide kabelmaatschappijen op de analoge standaardpakketten hebben behaald."

"De NMa beoordeelt of partijen met een economische machtspositie de Mededingingswet hebben overtreden. De NMa heeft in haar onderzoeken de totale kosten en opbrengsten onderzocht van de door UPC en Casema aangeboden analoge standaardpakketten in Nederland. Uit de onderzoeken blijkt weliswaar dat de tarieven van UPC en Casema in de jaren 2003 tot en met 2005 omhoog zijn gegaan, maar niet is gebleken dat de kosten en de opbrengsten van UPC en Casema over een langere periode niet in redelijke verhouding tot elkaar staan."

"De NMa heeft in haar beoordeling meegewogen dat de rendementen van UPC en Casema voor andere ondernemingen een prikkel zijn tot innovaties en investeringen, zoals investeringen in alternatieve technologie├źn en nieuwe producten of diensten. Deze ontwikkelingen in de sector kunnen op de langere termijn de consument ten goede komen, bijvoorbeeld in de vorm van meer keuzemogelijkheden. In haar besluiten geeft de NMa aan dat er steeds meer onzekerheid ontstaat of UPC en Casema het huidige niveau van hun rendementen ook in de toekomst kunnen blijven behalen."

Dit klinkt voor mij als; "ze mogen wel veel winst maken, want dan wordt het voor anderen ook aantrekkelijk om de concurrentie aan te gaan".

"Echter, afhankelijk van ontwikkelingen in de markt, blijft er zonder regulering een risico bestaan dat de tarieven van UPC en Casema toch excessief worden. OPTA heeft in het kader van haar analyse van de omroepmarkt in haar ontwerpbesluiten aangegeven een aantal kabelmaatschappijen, waaronder UPC en Casema, volgens de normen van de Telecommunicatiewet tariefverplichtingen voor standaardpakketten op te willen leggen."