digitale kabeltelevisie

« Essent Kabelcom te koop Casema Pluspakket 33% duurder »



Kabinet wil programmaraad niet langer verplicht stellen

02 juni 2006

Nu steeds meer digitale pakketten verkocht worden en kabelaars hun diensten uitbreiden met o.a. telefonie en internet, moeten consumenten invloed kunnen uitoefenen op het hele vrij toegankelijke pakket van de kabelexploitant. De programmaraden die adviseren over een vast minimumpakket (15 tv- en 25 radiozenders) worden straks vervangen door representatief marktonderzoek, een klantenpanel en voorlichting over het totale pakket. Van der Laan werkt in overleg met de sector en de VNG een co-reguleringsmodel hiervoor uit. Kabelexploitanten kunnen kiezen of ze dit nieuwe model willen toepassen of liever met de bestaande programmaraden blijven werken.

Niet duidelijk uit dit bericht is wat "het hele vrij toegankelijke pakket" is. Is dat alles wat zonder smart-card te bekijken is, of alleen het analoge signaal?

Bron: persbericht RVD