digitale kabeltelevisie

« november 2007 januari 2008 »Archief december 2007

OPTA herstelt besluit

27 december 2007

opta logoDe OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit heeft een herstelbesluit voor de omroepmarkt genomen. OPTA neemt dit aangepaste marktanalysebesluit naar aanleiding van de vernietiging van haar omroepbesluiten door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Het aangepastte besluit komt er op neer dat de maatregelen van maart 2006 hetzelfde blijven, alleen wordt er nu meer onderbouwd waarom die maatregelen nodig zijn. Het CBb vernietigde de besluiten omdat niet voldoende onderbouwd was dat er behoefte was aan toegang tot de kabelnetwerken. Daarom heeft de OPTA een ronde tafelgesprek gehouden met partijen die toegang tot de kabel willen. Aan deze ronde tafel bijeenkomst is door zeven partijen deelgenomen. Aan de hand van de tijdens deze bijeenkomst uitgewisselde informatie heeft het college vervolgens met vijf partijen, waarvan er drie aan de ronde tafel bijeenkomst hebben deelgenomen, nadere gesprekken gevoerd. Wie deze partijen zijn of welke toegang ze willen is niet exact bekend gemaakt. Wel als voorbeeld "Zo zijn er programma-aanbieders die hun eindgebruikers via het netwerk van de kabelexploitant nieuwe digitale diensten, zoals video-on-demand, willen aanbieden, maar daartoe niet de gelegenheid krijgen, omdat de kabelexploitant de daarvoor benodigde toegang tot zijn netwerk weigert."

Er zijn een aantal paragrafen aan de oorspronkelijke besluiten toegevoegd. De maatregelen blijven gelijk. Voor Essent (tegenwoordig @Home) is dat bijv. "de verplichting [...] te voldoen aan redelijke verzoeken van programma-aanbieders om toegang tot haar netwerk om door middel van over dat netwerk door Essent geleverde omroeptransmissiediensten eindgebruikers te bereiken."

Dat betekent niet dat er onbeperkt toegang is voor concurrenten. Bij conflicten kan de OPTA ingrijpen, maar zal daarbij overwegen:

  • een toegangsverzoek mag de ontwikkeling van (innovatieve) diensten, ook op andere markten, niet ontmoedigen;
  • een toegangsverzoek mag de langetermijnontwikkeling van infrastructuurconcurrentie niet ontmoedigen. Een verzoek om toegang door programma-aanbieders die zelf over een alternatieve infrastructuur beschikken, zal derhalve door het college minder snel als redelijk worden beschouwd dan van een programma(pakket)aanbieder die daar niet of niet volledig over beschikt;
  • gezien het feit dat een kabelnet (voor een belangrijk deel) een zogeheten gedeeld netwerk is, waardoor er eerder sprake zal zijn van vraagstukken van capaciteitsschaarste dan bij geschakelde netten, mag een toegangsverzoek geen onredelijk beslag op de beschikbare capaciteit leggen;
  • In het verlengde hiervan zal een verzoek om capaciteit voor parallelle doorgifte van omroepsignalen die reeds door Essent gedistribueerd worden, vanwege het inherent inefficiënte netwerkgebruik minder snel als redelijk worden beschouwd.;
  • De om toegang verzoekende partij dient om die vorm van toegang te vragen welke voor eindgebruikers geen nadelige effecten sorteert.

Zeker KPN lijkt hier niet veel kans te maken. Zij heeft een eigen infrastructuur, en wil hetzelfde pakket gaan aanbieden. Eerder al haalde de OPTA nogal fel uit naar de KPN.

Bron: OPTA

# permalink

Serious Request bij Zesko kabelbedrijven

18 december 2007

3FM Serious RequestBehalve bij UPC zal ook bij de Zesko-kabelbedrijven @Home, Casema en Multikabel 3FM Serious Request 24 uur per dag doorgegeven worden. @Home geeft Serious Request analoog door via Preview TV en digitaal op kanaal 11. Casema geeft Serious Request zowel analoog als digitaal door via haar Service-kanaal. Multikabel geeft Serious Request analoog door via haar Carousselkanaal en digitaal via kanaal 999.

Bron: @Home

# permalink

3FM Serious Request bij UPC

18 december 2007

3FM Serious RequestUPC Nederland ondersteunt de 3FM Serious Request-actie 'De Wereld Schreeuwt Om Water' die op 19 december van start gaat. UPC maakt analoge en digitale televisiekanalen vrij. Hierdoor is de actie 24 uur per dag te volgen. Klanten van UPC Digitale Televisie kunnen voor het eerst in Nederland direct via hun afstandsbediening doneren en verzoeknummers aanvragen.

Voor kijkers van digitale televisie zendt UPC de actie 24 uur per dag uit via kanaal 13. Klanten met digitale televisie kunnen gebruikmaken van een applicatie die UPC's zusterbedrijf Chellomedia heeft ontwikkeld. Met deze applicatie kunnen zij voor het eerst in Nederland via de afstandsbediening verzoeknummers aanvragen en een daarbij behorende donatie doen.

DJ Michiel Veenstra, een van de drie DJ's die van 19 tot en met 24 december aan de actie deelneemt, demonstreert gedurende de marathonuitzending herhaaldelijk hoe UPC klanten deze applicatie moeten gebruiken.

Bron: persbericht UPC

# permalink

Nieuwe muziekzenders LiteTV en C-ClassicTV bij Caiw

17 december 2007

logo caiwayVanaf vandaag startten LiteTV en C-ClassicTV met hun uitzendingen, voorlopig alleen bij Caiw. LiteTV zendt de hele dag alleen maar de beste clips uit van de grootste artiesten van de afgelopen decennia; met veel aandacht voor Nederlandse acts. Vranz van Maaren, programmadirecteur van LiteTV: "De muziek van LiteTV zal voor de 30+ers onder ons een feest van herkenning zijn. Alle muziekvideo's die bij ons voorbij komen zijn populair bij de vrouwen van 30+."

C-ClassicTV is het tweede nieuwe TV-station dat uitsluitend `mainstream', populair klassieke muziek brengt. C-ClassicTV is laagdrempelig, en biedt veel ruimte aan populaire klassieke artiesten als bijvoorbeeld Il Divo, Paul Pots, Andrea Bocelli en Charlotte Church.

De zenders zullen initieel alleen bij Caiw (in het zogeheten ‘taste’) pluspakket worden aangeboden. Vanaf begin januari zal C-ClassicTV ook via het digitale pakket van exploitant Delta Kabelcomfort worden aangeboden in Zeeland. Met andere grote kabelaars (Zesko Holding en UPC) hopen de initiatiefnemers van de kanalen in de eerste helft van 2008 tot overeenstemming te komen opdat landelijke dekking wordt gerealiseerd.

Bron: Dutchmedia

# permalink

29% Digitale kijkers bij @Home

05 december 2007

@homeMet op dit moment 500.000 digitale TV kijkers op de 1,7 miljoen aansluitingen kijkt 29% van de @Home abonnees digitaal. Eind 2006 waren er nog 305.000 digitale kijkers, een groei van zo'n 60% in dit jaar tot nu toe. De verdeling tussen kijkers met alleen een basispakket en kijkers met een totaalpakket blijft ongeveer fifty-fifty. Cijfers over de in juli ingevoerde keuzepakketten zijn nog niet bekend.

HDTV

Uit de cijfers van de Mediamonitor bleek dat eind dit jaar 40% van de Nederlandse huishoudens over een HDready televisie beschikt. Alleen lijken al die schermen nog niet gebruikt te worden om daarmee televisie in HD te kijken. Bij @Home hebben een kleine 10.000 klanten een abonnement op het HD pakket. Dat komt neer op 2% van de digitale kijkers, en 0,6% van alle @Home televisie abonnees. Een jaar geleden had 1.4% van alle digitale kijkers een abonnement op het HD-pakket

(In deze cijfers zijn niet meegenomen kijkers met een abonnement op Film1 en/of Sport1. Hierbij is automatisch een abonnement op de HD-versie van de zender inbegrepen. Het is dus niet bekend welk percentage van de Film1/Sport1 kijkers ook in HD kijkt.)

© digitalekabeltelevisie.nl

# permalink