digitale kabeltelevisie

« maart 2009 mei 2009 »Archief april 2009

Zenderwijzigingen Ziggo

28 april 2009

ziggo logoZiggo voegt woensdag 29 april drie zenders toe aan het digitale tv-pakket. 13th Street wordt toegevoegd aan het digitale basispakket op kanaal 16. In het pakket muziek komt de zender Slam TV. SciFi Channel wordt toegevoegd aan het Film & Entertainment pakket, en zal te zien zijn op kanaal 122. SciFi komt op 122 omdat deze zender bij bijna alle kabelaars op 122 wil komen. (Net zoals Het Gesprek op 25 wil zitten, en Consumenten TV op 321) Omdat op dit moment Fashion TV nog op 122 zit wordt deze verplaatst naar 124.

Vorige week al heeft Ziggo de zender Fan TV uit het aanbod verwijderd.

Update

Het frequentie-overzicht van het voormalig @Home-gebied is bijgewerkt.

# permalink

Caiw blijft marktaandeel winnen in Rekam-gebied

24 april 2009

rekam_1 april 2009
Rekam heeft de abonnee-cijfers per 1 april 2009 bekend gemaakt. Op het kabelnet van de Rekam is het mogelijk te kiezen uit twee aanbieders; Rekam met een pakket van €6,60, en Caiw met een pakket vanaf €15,45. Het totaal aantal mogelijke aansluitingen is toegenomen tot 54492. Daarvan hebben er 42017 (77%) ook echt een abonnement op een van de twee actieve kabelaars; Caiw en Rekam. Het aantal abonnees dat gekozen heeft voor Caiw is toegenomen tot 15309, bij Rekam is het aantal abonnees afgenomen tot 26708. Daarmee heeft 36,4% van de kabelkijkers gekozen voor een duurder abonnement bij Caiw.

# permalink

Digitale televisie UPC voor Achterhoek en Betuwe

15 april 2009

upc logoUPC gaat de Achterhoek en Betuwe in stappen voorzien van digitale televisie. In de aankomende maanden introduceert UPC ‘UPC Digitale TV Riant’. Dit nieuwe digitale televisieproduct van UPC komt medio mei als eerste beschikbaar voor inwoners van de gemeenten Brummen, Lochem en Berkelland.

UPC Digitale TV Riant is een pakket met standaard 80 digitale zenders. Daarmee zit het tussen het Starter pakket met 50 zenders en het royaal pakket met 90 zenders zoals het in andere gebieden wordt aangeboden. Met Riant is het niet mogelijk diensten als Video On Demand te gebruiken. Wel kan het pakket worden uitgebreid met onder meer Film1, Sport1, een HD-pakket en Eredivisie Live.

UPC Digitale TV Riant is kost €7,50 per maand naast het reguliere tarief voor het Standaard Pakket Radio en TV.

Frequentiewijziging

Om UPC Digitale TV Riant mogelijk te maken, wijzigen de frequenties van de analoge radio- en televisiezenders in het Standaardpakket Radio en TV. Na de frequentiewijzigingen dienen de zenders opnieuw ingesteld te worden. UPC informeert haar klanten op korte termijn over deze wijzigingen per brief.

# permalink

Ziggo wil "ontheffing van programmaraden"

12 april 2009

ziggo logoZiggo heeft bij het Commissariaat voor de Media een ontheffingsverzoek ingediend om zonder programmaraden te werken. Dat schrijft Dutchmedia. Afgelopen donderdag hield het CvdM een hoorzitting over het conflict tussen diverse programmaraden en Ziggo. Ziggo heeft het analoge pakket terug gebracht naar 30 kanalen. 27 van die kanalen hebben overal dezelfde zender, 3 daarvan zijn dus nog regionaal in te vullen. Regionale programmaraden brengen een zwaarwegend advies uit over 15 zenders. Van die 15 zenders zijn Ned1,2,3, regionale en lokale omroep en 2 publieke Vlaamse zenders verplicht. Daarmee blijven er nog 8 zenders over waarover de programmaraad kan beslissen. De speelruimte die Ziggo biedt met 3 zenders is daarmee wel erg klein. Dat lijdt tot conflicten die nu aan het CvdM zijn voorgelegd. De ontheffingsvraag van Ziggo komt nu als reactie op handhavingsverzoeken van de programmaraden.

Bij het standpunt van Ziggo zijn nog wel wat kanttekeningen te plaatsen (ik ben geen jurist, dit is alleen mijn persoonlijke mening, en (deels) gebaseerd op mijn interpretatie van de mediawet 2008);

Stenen tijdperk

"Gerard Lieverse sprak namens Ziggo bij het Commissariaat voor de Media over analoge kabeltelevisie als een techniek die uit het ’stenen tijdperk’ afkomstig is." Toch lijkt die analoge techniek uit het stenen tijdperk (dat noemen we in de IT 'proven technology' ) flexibeler dan de digitale techniek ('cutting edge' of liever nog 'bleeding edge'). Analoog is het geen enkel probleem lokale omroepen plaatselijk door te geven, voor digitaal zijn de grote kabelaars UPC en Ziggo al meer dan drie jaar bezig met "proeven met doorgifte lokale omroep", en nog steeds is het niet geregeld.

Daarnaast is analoog nog wel een techniek die door de meerderheid van de klanten van Ziggo gebruikt wordt. In haar persberichten zegt Ziggo zelf dat 1.2 miljoen van haar 3.2 miljoen klanten digitaal kijken. 2 Miljoen klanten kijken dus alleen analoog (zijn dat ook mensen uit het stenen tijdperk?), en van de 1.2 miljoen digitale abonnees zullen er een aantal ook nog analoog kijken op een 2e of 3e toestel. In het AD van 20 maart zegt John Burger van Ziggo dat al meer dan de helft van de klanten de "digitale techniek al in huis heeft". Als dat zo is zou een 'significant deel' van de klanten digitaal kijken, en daarmee is Ziggo verplicht ook de lokale omroep digitaal door te geven.

Opportunistisch

Voor de zenders die de programmaraden adviseert stelt Ziggo dat ze aan de doorgifteplicht voldoet door deze zenders digitaal door te geven. Voor de lokale omroepen stelt Ziggo dat ze met analoge doorgifte aan haar verplichtingen voldoet. Daarmee dwingt Ziggo haar klanten digitaal en analoog naast elkaar te gebruiken om het hele basispakket te ontvangen. Als dat al is toegestaan is het toch wel als opportunistisch te omschrijven.

Of aan de doorgifteplicht voldaan is met digitale doorgifte is de vraag. Eerder is er bij UPC een vergelijkbaar probleem geweest. In 1999 had UPC een aantal kanalen (waaronder uit het must carry pakket) verplaatst naar de S-band. Deze waren met toestellen die toen ouder waren dan 5 jaar niet te ontvangen. Hoewel je kon stellen dat deze zenders aan iedereen werden doorgegeven, en de mediawet niets zegt over welke frequenties gebruikt mogen worden, vond het CvdM dat toch niet voldoende. UPC stelde toen gratis (alleen een borg van f75) een s-band tuner beschikbaar. Pas 5 jaar later (toen de niet geschikte toestellen meer dan 10 jaar oud waren) mocht UPC met die gratis tuners ophouden. Als je dat vergelijkt met wat vandaag speelt zou Ziggo de zenders naar digitaal mogen verplaatsen als ze iedereen van een gratis decoder voorziet. Dat doet Ziggo niet, klanten kunnen 25 euro korting krijgen op een SD-ontvanger, of 50 euro bij aankoop van een HD-ontvanger.

Ontheffing

Een kabelaanbieder kan ontheffing aanvragen om een of meer van verplichtte zenders niet door te geven in het geval van "disproportionele kosten, [...] een belemmering van innovatie of [...] anderszins onredelijke uitkomsten." (Artikel 6.14.2) Voorbeeld; in 2006 kreeg UPC ontheffing om naar 58 huishoudens in Barendrecht niet langer het signaal van de lokale omroep door te geven. Door de bouw van de HSL en de Betuwelijn konden deze woningen niet langer worden aangesloten op het omroepnetwerk van Barendrecht. Om dit toch mogelijk te maken, zouden twee boringen moeten plaatsvinden, een onder de Betuwelijn en een onder de A15. De kosten daarvan wegen niet op tegen het belang van de 58 huishoudens.

Als een kabelaanbieder vrijstelling heeft volgens artikel 6.14.2, dan zegt Artikel 6.22 dat de paragraaf over programmaraden ook niet van toepassing is. Ontheffing om adviezen van programmaraden te volgen is dus een gevolg van ontheffing voor het mustcarry-pakket, maar niet apart aan te vragen.

Over de disproportionele kosten zegt Minister Plasterk in een nota over de nieuwe mediawet; "Het criterium disproportionele kosten is wel nieuw. Deze toevoeging is bedoeld om het mogelijk te maken dat nieuwe, vaak dure initiatieven op omroepnetwerken in de beginfase niet belast worden met doorgifteverplichtingen. Een voorbeeld is televisie via ADSL. Indien de dienst in een later stadium succesvol blijkt, kan de doorgifteverplichting alsnog van toepassing worden verklaard." Het conflict met de programmaraden gaat over analoge doorgifte, niet echt een "nieuw initiatief", maar wel één met nog een significant aantal gebruikers.

Ik ben geen expert, maar ik zie in de mediawet 2008 geen mogelijkheid om een programmaraad als geheel buiten spel te zetten. Ontheffing kan verleend worden voor zenders uit het must-carry pakket. Ook van individuele zenders die door programmaraden geadviseerd worden kan worden afgezien bij "zwaarwichtige redenen"

Waarom het opvolgen van de adviezen voor analoog van programmaraden nu opeens 'disproportionele kosten’ of het ‘belemmeren van innovatie' als gevolg heeft snap ik niet. Ook als de adviezen worden opgevolgd heeft Ziggo de mogelijkheid om het analoge aanbod te verkleinen om meer ruimte te maken voor digitaal. Naast de 15 zenders die verplicht zijn op basis van mustcarry of het advies van de programmaraad heeft Ziggo nog de ruimte om 15 zenders naar eigen inzicht in te vullen (of uit te schakelen tbv digitaal). Ziggo heeft het zichzelf moeilijk gemaakt door voor het hele gebied 27 zenders vast te stellen, en geen rekening te houden met de vrijheid die programmaraden hebben en altijd al hadden.

Naar aanleiding van: Dutchmedia

# permalink

Hoorzitting CvdM over conflict tussen Ziggo en programmaraden

08 april 2009

kabelraden logoDonderdag 9 april houdt het Commissariaat voor de Media een hoorzitting in het conflict tussen Ziggo en de programmaraden "Programmaraad Multikabel" en "Programmaraad Breda e.o"

Onlangs heeft Ziggo in het hele gebied het analoge aanbod van zenders terug gebracht naar 30 kanalen. Ongeveer tegelijk werd bekend dat TV5 niet meer beschikbaar is voor analoge doorgifte. Veel programmaraden die TV5 wel in hun zwaarwegende advies hadden hebben daarop een aangepast advies uitgebracht. Vaak wordt daarin France 2 als vervanger voor TV5 aangewezen. Ook de programmaraad Multikabel deed dat, maar Ziggo wil France 2 niet analoog doorgeven. Daarnaast heeft ZIGGO besloten ook TVE uit het analoge basispakket te halen en op te nemen in het digitale aanbod van zenders. Ook TVE maakte deel uit van het advies van de programmaraad Multikabel.

De programmaraad van Breda adviseerde TVE en RAI UNO. Ziggo wil die niet analoog doorgeven. Ziggo stelt zich op het standpunt dat het advies voor TVE en RAI UNO wél opgevolgd wordt, maar dat deze zenders "terechtgekomen zijn" in het digitale standaardpakket.

Ook de programmaraad Zoetermeer en die van Utrecht hebben het CvdM gevraagd handhavend tegen Ziggo op te treden in soortgelijke conflicten.

De mediawet 2008 laat hier nog wat ruimte voor interpretatie. Over de verplichtte zenders (Nederland1,2,3, regionale en lokale omroep, 2 Vlaamse zenders) zegt de wet dat deze analoog doorgegeven moeten worden zolang een significant deel van de abonnees analoog kijken. Dat geldt ook voor digitale doorgifte van deze zenders "Als een significant aantal aangeslotenen op een omroepnetwerk programma-aanbod op digitale wijze ontvangt". Over de adviezen van een programmaraad zegt de wet alleen "De programmaraad adviseert de aanbieder van het omroepnetwerk welk vrij toegankelijk programma-aanbod op vijftien uitzendnetten voor televisie [...] ten minste verspreidt naar alle aangeslotenen op het netwerk." Geen woord over analoog of digitaal....

Overigens is niet geheel duidelijk hoeveel digitale kijkers Ziggo heeft. In de laatste persberichten heeft Ziggo het over 1.2 miljoen digitale abonnees, maar in het AD van 20 maart zegt John Burger van Ziggo dat al meer dan de helft van de klanten de "digitale techniek al in huis heeft". Doet zou betekenen dat een significant deel digitaal kijkt, en daarmee Ziggo ook verplicht is de lokale omroepen digitaal door te geven...

Bron: o.a. persbericht kabelraden.nl

# permalink

Ziggo; "Alphacrypt wordt niet bewust gesaboteerd"

01 april 2009

ziggo logoWoordvoerder Gradus Vos van Ziggo verklaart tegenover Hardware.info dat Ziggo het gebruik van de Alpacrypt CAM niet met opzet zal saboteren. "wij doen niets dat er specifiek op gericht is de Alphacrypt module op zwart te zetten."

Naar aanleiding van de aankondiging van CI+ is er veel onrust ontstaan onder de huidige gebruikers van de Alphacrypt CAM (die dus geen CI+ ondersteund) over het mogelijk blokkeren van deze CAM door Ziggo. De Alphacrypt wordt door Ziggo niet ondersteund. Het 'probleem' met een dergelijke gewone CAM is dat de content er onbeveiligd uit komt, dus onbeperkt op te nemen is. Doel van de CI+ CAM is juist wel een dergelijke beveiliging af te dwingen, door het signaal alleen versleuteld door te geven aan een apparaat dat door de CAM herkend is als zijnde "veliig".

Wel zegt Gradus Vos verder; "Wij hebben echter altijd aangegeven dat wij deze module [...] niet ondersteunen en dat gebruik voor eigen risico is. Dat betekent dat de Alphacrypt module niet toekomstvast is waardoor er door standaard updates in het netwerk en in de programmatuur problemen kunnen ontstaan bij het gebruik van de module." Geen garantie dus.

Voordeur/Achterdeur

Toch lijkt het niet logisch dat de Alphacrypt lang zal blijven werken. Met CI+ wordt er veel moeite gestoken in het beveiligen van content, zodat gebruikers dat niet zomaar kunnen opnemen als de kabelmaatschappij/zender/rechthebbende daar geen toestemming voor geeft. Wat voor nut heeft een dergelijke beveiliging als er een alternatief is waarmee wel onbeperkt opgenomen kan worden? Het is te vergelijken met het heel veel moeite doen om de voordeur te versterken met extra sloten en grendels, en er dan een briefje naast te hangen met de mededeling dat de achterdeur gewoon open staat.

Kabel Deutschland

kabel deutschlandKijken we even bij onze oosterburen. Kabel Deutschland werkt ook aan de introductie van CI+. En ook bij Kabel Deutschland was de Alphacrypt CAM te gebruiken. Maar sinds kort mag de fabrikant Mascom geen Alphacrypts meer leveren die gebruikt kunnen worden voor Kabel Deutschland. In de laatste versie van de CAM (3.19) is deze support verwijderd; "Aufgrund einer außergerichtlichen Einigung in einem Patentstreit mit der Firma Nagravision SA wird die Firma Mascom GmbH keine Module der Alphacrypt Serie mehr vertreiben, die bestimmte Smart Cards von Nagravision unterstützen." Ook oude versie van de firmware die deze support nog wel hadden zijn van de site gehaald. Klanten kunnen gratis een 'update' doen naar 3.19 die deze functie niet meer heeft (Je moet als klant wel dom zijn om vrijwillig die update te doen als daardoor je CAM opeens niet meer werkt bij jouw kabelbedrijf.) Details over de patentenstrijd wil geen van de partijen geven. Dus Kabel Deutschland heeft feitelijk de Alphacrypt uitgeschakeld voor nieuwe klanten. Bestaande gebruikers van de Alphacrypt kunnen nog wel door kijken, zolang ze hun CAM niet 'updaten'.

Het is denkbaar dat Irdeto/Ziggo ook een dergelijke actie doet. Mascom heeft waarschijnlijk wel de licenties voor het gebruik van standaard Irdeto2. Voor het gebruik met Ziggo smartcards is echter een aangepaste versie van Irdeto2 nodig. Het is de vraag of Mascom het recht heeft die aanpassing te gebruiken.

Bron: Hardware.info

# permalink