digitale kabeltelevisie

« Caiway en Rekam stoppen op 10 oktober 2010 met analoge televisie Caiway introduceert CI+ CAM »Uit onderzoek is gebleken...

14 oktober 2009

Blauw Research heeft in opdracht van KPN een onderzoek gedaan naar "Het tv-kijkgedrag van Nederland in beeld". Daarvoor zijn 1198 mensen ondervraagd over hoe ze zeggen TV te kijken. Het onderzoek is gehouden in Augustus.

type aansluitingSommige van de cijfers zijn opmerkelijk. Zo zou uit de antwoorden blijken dat het marktaandeel van Digitenne gedaald is van 9% in 2008 naar 8% in 2009. Daar wordt geen verklaring voor gegeven.

Verder zegt 45% digitaal via de kabel te kijken, en 34% via de analoge kabel. Als je dat omrekent naar welk deel van de kabelkijkers digitaal kijkt kom je op 56% van de kabelkijkers die digitaal kijken. Dat lijkt wat hoog.

De laatst bekende cijfers van Ziggo en UPC (eind juni 2009) staan in deze tabel. Voor de kleinere kabelaars nemen we maar even aan dat 100% digitaal kijkt (zal bij Caiway en Rekam redelijk kloppen, bij Delta en Kabelnoord lijken percentages rond de 40% waarschijnlijker)

kabelbedrijfTotaal abonnees
(x1000)
digitaal
(x1000)
percentage
digitaal
Ziggo3215138242,9
UPC198668734,6
Delta155155100
Caiway145145100
Rekam4040100
Kabel Noord2323100
Totaal5564243243,7

Dan nog komen we uit op maximaal 43,7% van de kabelkijkers die digitaal zouden kijken, en lang niet de 56% die uit de enquĂȘte naar voren komt. Een mogelijke verklaring is dat veel mensen zich er niet of nauwelijks bewust zijn van via welke techniek/infrastructuur ze televisie ontvangen.