digitale kabeltelevisie

« Uitbreiding aantal HD-zenders Caiway Regionale omroepen bij UPC digitaal naar kanaal 30 »55,9% Ziggo klanten kijkt digitaal

21 oktober 2010

ziggo logoEind September had Ziggo 1.732.000 klanten die gebruik maakten van digitale televisie. Het totaal aantal televisie-klanten daalde met 20.000 tot 3.100.000, zodat nu 55,9% van de Ziggoklanten digitaal kijkt op minstens één toestel. Het aantal homes-passed (mogelijke aansluitingen) komt uit op 4.123.000, wat een marktaandeel van 75,2% betekent (was 76,0% vorig kwartaal, en 78,4% een jaar geleden).

Uit de cijfers blijkt dat 49,1% van de digitale kijkers één of meer betaalde extra pakketten afneemt. Daaraan wordt gemiddeld €12,15 per maand uitgegeven. Teruggerekend naar alle digitale kijkers zou gesteld kunnen worden dat een digitale kijker Ziggo gemiddeld €5,97 per maand aan extra inkomsten oplevert.

Seizoensinvloeden

Was het aantal kijkers met een extra pakket vorig kwartaal nog afgenomen, nu trekt dat aantal weer aan (met 43.000 tot 851.000) Dat effect was vorig jaar ook te zien. Wel wordt er per digitale kijker minder uitgegeven aan dergelijke zenders, van €12,64 vorig kwartaal naar €12,15 dit kwartaal. Ook die trend komt overeen met vorig jaar.

50% neemt extra pakket(ten)

Het percentage digitale kijkers dat geld over heeft voor extra pakketten is vrij constant rond de 50%. Dat was al zo in 2006, toen @Home 250.000 digitale kijkers (14% van alle kijkers) had. Ook toen had rond de 50% van de digitale klanten het totaalpakket als extra (Thema pakketten bestonden toen nog niet). Er lijk daarbij weinig verschil te zijn tussen de early-adaptors, en mensen die later overstappen op digitaal. Ook bij UPC komt deze 50% terug.

Ziggo vergelijkt haar kwartaal-cijfers met een jaar geleden, voor de volledigheid heb ik ook de cijfers van vorig kwartalen er bij gezet. Omdat Ziggo pas sinds kort meer gedetailleerde cijfers geeft over omzetten en extra pakketten ontbreekt informatie over Q4 2009 in onderstaande tabel.

aantallen * 1000Q3 2010Q2 2010Q1 2010Q4 2009Q3 2009Q2 2009Q1 2009
Homes passed 4.123 4.107 4.070 4.075 4.056 4.038 4.038
Totaal TV customers 3.100 3.120 3.140 3.165 3.180 3.215 3.236
marktaandeel 75,2% 76,0%77,1% 77,6% 78,4% 79,6% 80,1%
Digital TV customers 1.732 1.677 1.622 1.552 1.455 1.382 1.215
Digital % van TV customers 55,9% 53,8% 51,7% 49,0 % 45,8% 43,0% 37,5%
Digital TV customers with paid digital services 851 808 818 - 719 666 619
Paid % Digital TV customers 49,1% 48,2% 50,4% - 49,4% 48,2% 50,9%
Standard cable subscription revenue 91.891 94.627 98.172 - 105.349 110.873 114.845
Digital pay television services revenue 31.011 30.644 29.559 - 23.370 22.440 21.953
inkomsten 'extra zenders' per abonnee per maand (alleen klanten met extra pakket) €12,15 €12,64 €12,05 - €10,83 €11,23 €11,82
inkomsten 'extra zenders' per digitale abonnee per maand (alle digitale klanten)€5,97€6,30€6,07-€5,35€5,41€6,02

Bron: kwartaalcijfers Ziggo