digitale kabeltelevisie

« mei 2011 juli 2011 »Archief juni 2011

Ziggo maakt nieuwe pakket indeling bekend

27 juni 2011

ziggo logoZiggo heeft vandaadg de nieuwe zenderindeling bekend gemaakt zoals die gaat gelden vanaf 1 september. De bestaande keuzepakketten (film & entertainment, kennis & Nieuws, kids, muziek, sport) verdwijnen, en daarvoor in de plaats komen een Plus (€8 per maand bovenop het basisabonnement) en een Extra pakket (€12 per maand bovenop het basisabonnement).

Hier is het complete overzicht (mirror) te vinden. De HD-zenders van RTL en SBS komen allemaal in het basispakket beschikbaar. Verder zijn de volgende zenders nieuw; Disney Channel, 24Kitchen, Disney XD, Crime and Investigation, Lite TV, 192 TV, BBC HD, RTL Crime, Nat Geo Wild HD, Disney Junior en Pebble TV.

De volgende zenders komen niet meer in he overzicht voor en lijken te verdwijnen; ESPN Classic sport, TMF dance, TMF pure, TMF NL, Car Channel, Baby TV, SWR Fernsehen, Misdaadnet (houdt op te bestaan).

De zendernummering is nog onduidelijk. In een eerste versie van de PDF (mirror) stonden nog wel zendernummers, in de laatste versie zijn die verdwenen. De regionale en lokale omroepen lijken vanaf plaats 30 te komen, in plaats van in de 950 zoals nu.

# permalink

OPTA: geen regulering televisiemarkt

23 juni 2011

opta logoIn het vandaag bekend gemaakte concept oordeel over de televisiemarkt stelt de OPTA dat het niet nodig is om in te grijpen op de televisiemarkt. Kabelbedrijven zoals Ziggo en UPC worden niet verplicht concurrenten toe te laten op de kabel.

De televisiemarkt valt niet onder de markten die volgens de Europeese commisie in aanmerking komen voor regulering. Als de OPTA dan toch wil ingrijpen moet een markt voldoen aan de drie-criteriatoets;

  1. er moeten hoge toetredingsdrempels van niet voorbijgaande aard bestaan;
  2. de markt moet niet neigen naar daadwerkelijke mededinging; en
  3. toepassing van het algemene mededingingsrecht volstaat niet.

De OPTA concludeert dat er nog wel hoge toegangsdrempels zijn, maar dat de markt wel neigt naar "daadwerkelijke mededinging" (concurrentie);

Het college verwacht dat de televisiemarkt zich zonder regulering verder ontwikkelt richting concur-rentie. De belangrijkste redenen die aan deze conclusie bijdragen zijn:

  • de sterke afname van analoge televisie als voordeel voor de kabelbedrijven door snellere digitali-sering;
  • de aanwezigheid van vijf infrastructuren, waarvan drie infrastructuren relatief nieuw en opkomend zijn voor het leveren van televisiediensten en waarbij in twee infrastructuren aanzienlijk wordt ge-ïnvesteerd;
  • de uitbreiding in het productaanbod door concurrenten; en
  • de potentiële concurrentiedruk die uitgaat van de komst van OTT-televisie.

Daarmee is niet voldaan aan het tweede criterium, en komt de markt niet in aanmerking voor regulering. Wel constateert de OPTA; "Dit neemt niet weg dat UPC en Ziggo grote spelers op de televisiemarkt zijn en daarbij een sterke uitgangspositie hebben voor het aanbieden van bundels. Het college zal de ontwikkelingen op de televi-siemarkt en het ontstaan van een eventuele bundelmarkt daarom nauwgezet volgen. Indien het college hiertoe aanleiding ziet, zal hij opnieuw onderzoeken of deze markten in aanmerking komen voor ex-anteregulering."

Gisteren nog besloot de Tweede Kamer dat kabelbedrijven verplicht worden hun analoge pakket beschikbaar te stellen voor doorverkoop door derden.

Bron: OPTA

# permalink

Tweede kamer stemt voor concurrentie op kabel

22 juni 2011

De Tweede Kamer heeft vandaag een wet aangenomen waarmee kabelbedrijven verplicht worden om hun analoge programmapakket beschikbaar te stellen voor doorverkoop door andere aanbieders. Ook moet het voor de OPTA eenvoudiger worden om kabelbedrijven met een "aanmerkelijke marktmacht" te dwingen de digitale kabel open te stellen.

Een en ander is het gevolg van het aannemen van de wet "Wijziging van de Telecommunicatiewet". Op die wet zijn een aantal amendementen (wijzigingen) ingediend die gisteren aangenomen zijn, en vandaag is de gewijzigde wet als geheel aangenomen.

De verplichting tot doorverkoop van het analoge pakket is het gevolg van een van de amendementen die ingediend waren door PvdA'er Martijn van Dam. Met dit amendement wordt de mediawet aangepast, zodat kabelbedrijven standaard verplicht worden het analoge pakket ter beschikking te stellen voor wederverkoop. Tot nu toe was daar een onderzoek en besluit van de OPTA voor nodig, waarbij de OPTA moest vaststellen dat een kabelbedrijf beschikte over "aanmerkelijke marktmacht".

Twee andere amendementen hebben als doel de positie van de OPTA te verstevigen. Het eerste regelt dat OPTA een toegangsverplichting kan opleggen aan aanbieders van een programmadienst. Met het tweede vervalt de verzwaarde motiveringsplicht die OPTA tot nu toe had.

De wet moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd voordat deze van kracht wordt.

# permalink