digitale kabeltelevisie

« Tweede kamer stemt voor concurrentie op kabel Ziggo maakt nieuwe pakket indeling bekend »OPTA: geen regulering televisiemarkt

23 juni 2011

opta logoIn het vandaag bekend gemaakte concept oordeel over de televisiemarkt stelt de OPTA dat het niet nodig is om in te grijpen op de televisiemarkt. Kabelbedrijven zoals Ziggo en UPC worden niet verplicht concurrenten toe te laten op de kabel.

De televisiemarkt valt niet onder de markten die volgens de Europeese commisie in aanmerking komen voor regulering. Als de OPTA dan toch wil ingrijpen moet een markt voldoen aan de drie-criteriatoets;

  1. er moeten hoge toetredingsdrempels van niet voorbijgaande aard bestaan;
  2. de markt moet niet neigen naar daadwerkelijke mededinging; en
  3. toepassing van het algemene mededingingsrecht volstaat niet.

De OPTA concludeert dat er nog wel hoge toegangsdrempels zijn, maar dat de markt wel neigt naar "daadwerkelijke mededinging" (concurrentie);

Het college verwacht dat de televisiemarkt zich zonder regulering verder ontwikkelt richting concur-rentie. De belangrijkste redenen die aan deze conclusie bijdragen zijn:

  • de sterke afname van analoge televisie als voordeel voor de kabelbedrijven door snellere digitali-sering;
  • de aanwezigheid van vijf infrastructuren, waarvan drie infrastructuren relatief nieuw en opkomend zijn voor het leveren van televisiediensten en waarbij in twee infrastructuren aanzienlijk wordt ge-ïnvesteerd;
  • de uitbreiding in het productaanbod door concurrenten; en
  • de potentiële concurrentiedruk die uitgaat van de komst van OTT-televisie.

Daarmee is niet voldaan aan het tweede criterium, en komt de markt niet in aanmerking voor regulering. Wel constateert de OPTA; "Dit neemt niet weg dat UPC en Ziggo grote spelers op de televisiemarkt zijn en daarbij een sterke uitgangspositie hebben voor het aanbieden van bundels. Het college zal de ontwikkelingen op de televi-siemarkt en het ontstaan van een eventuele bundelmarkt daarom nauwgezet volgen. Indien het college hiertoe aanleiding ziet, zal hij opnieuw onderzoeken of deze markten in aanmerking komen voor ex-anteregulering."

Gisteren nog besloot de Tweede Kamer dat kabelbedrijven verplicht worden hun analoge pakket beschikbaar te stellen voor doorverkoop door derden.

Bron: OPTA