digitale kabeltelevisie

« juli 2013 oktober 2013 »Archief augustus 2013

REKAM marktaandeel stijgt - of toch niet?

23 augustus 2013

rekam_abonnee cijfers q2 2013
In het tweede kwartaal van 2013 nam het totaal aantal abonnees dat via REKAM kabel keek af tot 30.921. Daarvan hadden er 12.972 een abonnement via provider Caiway, de rest keek via REKAM. Het totaal aantal (mogelijke) aansluitingen bedroeg 55.818, en daarmee komt REKAM op een marktaandeel van 55,4%.

Het eerste kwartaal van 2013 was het marktaandeel van de REKAM-kabel nog 54,1%, nu dus 55,4%. Die stijging is niet te verklaren door toegenomen abonnee-aantallen (integendeel), maar door een afgenomen aantal aansluitingen (-4%). In diverse gemeentes is het aantal aansluitingen naar beneden bijgesteld, onduidelijk is waarom. Natuurlijk heeft de redactie van digitalekabeltelevisie.nl de REKAM gevraagd naar een verklaring voor deze daling, maar heeft tot nu toe geen antwoord mogen ontvangen.

Het basispakket van REKAM is ongecodeerd. Een klein aantal zenders (CNBC, SWR, RTL Television, France 2, TVE en Rai Uno) wordt gecodeerd doorgegeven. Daarvoor heeft de abonnee dus een smartcard nodig, maar er hoeft geen extra abonnementsgeld voor betaald te worden. Op dit moment hebben 575 abonnees (3,2%) dit extra pakket.

Via de kabel van Rekam kan alleen digitaal gekeken worden, een analoog TV-pakket is er sinds 10-10-10 niet meer beschikbaar. Het netwerk is uniek omdat er gekozen kan worden uit twee aanbieders; Rekam met een basispakket voor € 7,95 per maand, en Caiway met een uitgebreider pakket (vanaf) € 18,75 per maand. Het aandeel van Caiway op de REKAM-kabel is al tijden stabiel, en bedraagt 42%.

caiway_aandeel_rekam_q2_2013.png

# permalink

Minimale groei digitale TV UPC

02 augustus 2013

upc homes passed total digital q2 2013In het 2e kwartaal van 2013 is het aantal digitale TV abonnees bij UPC toegenomen met 4.700, tot 1.094.000. Dat is de kleinste groei in digitale abonnees sinds september 2005, toen er zelfs nog sprake was van een afname (Maar dat was in de tijd dat nog niet het hele netwerk van UPC geschikt was voor digitale TV). Het totaal aantal TV abonnees (analoog en digitaal) daalde met 24800 tot 1.672.100. daarmee heeft 65,4% van de UPC abonnees digitale televisie. In haar verzorgingsgebied komt UPC uit op een marktaandeel voor TV van 59,1%.

Groei Digitale TV UPC


upc verschil digitale tv q2 2013
Tot 2005 was nog niet het hele netwerk van UPC geschikt voor digitale TV. Verder werden er verschillende technieken (en decoders) gebruikt, ook omdat UPC kabelnetten had overgenomen en nog vast zat aan eerder gemaakte afspraken met aanbieders (Mr.Zap). Eind 2005 maakte UPC een 'herstart' met digitale TV, met het 'digital for all' (D4A) programma, het op grote schaal invoeren van digitale TV met nieuwe decoders. Daarbij werden in het begin bij alle abonnees huis-aan-huis ongevraagd digitale decoders bezorgd. Hoewel omstreden zorgde deze methode wel voor de grote groeit in digitale abonnees in 2006. Eind 2006 eindigde UPC deze manier van decoders verspreiden.

Bron: kwartaalcijfers LGI

# permalink