digitale kabeltelevisie

Nieuws

100.000 aansluitingen verdwenen na overname Ziggo?

13/02/2015

abonnee cijfers ziggo 4e kwartaal 20142014
Liberty Glogal, het moederbedrijf van UPC en Ziggo, heeft de cijfers over het 4e kwartaal van 2014 bekend gemaakt. Daarin is voor het eerst de resultaten van Ziggo meegeteld. Het aantal abonnees in Nederland bedroeg 4,289,400. In totaal had het bedrijf in Nederland 6,982,700 mogelijke aansluitingen (homes passed). Daarmee komt het marktaandeel op 61,4%.

Digitaal

Het aantal digitale kijkers bedroeg 3,387,300, waarmee 79% van de abonnees digitaal kijkt. In het oude UPC gebied was dit vorig kwartaal 70,8%, en bij Ziggo 84,2%. Maar deze cijfers zijn niet direct te vergelijken. Bij UPC tellen alleen abonnees die een decoder en/of CI+ module huren, en daarvoor ook extra betalen. Er zijn bij UPC ook abonnees die kijken naar een ongecodeerd digitaal basispakket, maar die tellen in dit cijfer niet mee. Bij Ziggo tellen alle abonnees mee die één of meer smart-cards geactiveerd hebben. Die betalen daarvoor geen extra abonnementsgeld.

Vergelijken

Om deze cijfers te kunnen vergelijken met vorige kwartalen voor bovenstaande grafiek heb ik de cijfers van het oude Ziggo en UPC bij elkaar opgeteld. Daaruit blijkt dat aan het eind van Q3 het gezamenlijke marktaandeel ook op 61,4% is uitgekomen. Het aantal abonnees neemt nog steeds af, maar het aantal aansluitingen lijkt ook gedaald.

De verklaring is dat LGI het aantal aansluitingen en abonnees in het oude Ziggo-gebied anders telt. In het verslag geeft LGI een overzicht van de bijgestelde cijfers van Ziggo, zoals LGI die telt. LGI komt uit op ruim 100.000 minder aansluitingen, terwijl het aantal abonnees met maar 15.000 is verlaagd. Op die manier komt LGI voor het oude Ziggo uit op hogere marktaandelen dan volgens de telling zoals Ziggo die hanteerde.

In het jaarverslag staan de herziene cijfers voor Ziggo over Q4 2013 t/m Q4 2014. Ik heb de cijfers zoals Ziggo die presenteerde er onder gezet en de verschillen berekend;

Q4 2013Q1 2014Q2 2014Q3 2014
Cijfers volgens LGI
Homes passed 4106000 4108900 4117500 4120300
Digitaal 2237100 2249600 2259900 2264900
TV abonnee 2783200 2770200 2762700 2744000
Marktaandeel 67,8% 67,4% 67,1% 66,6%
Aandeel digitaal 80,4% 81,2% 81,8% 82,5%
Cijfers volgens Ziggo
Homes passed 4247000 4250000 4258000 4233000
Digitaal 2291000 2304000 2317000 2324000
TV abonnee 2796000 2784000 2777000 2759000
Marktaandeel 65,8% 65,5% 65,2% 65,2%
Aandeel digitaal 81,9% 82,8% 83,4% 84,2%
Verschil
Homes passed 141000 141100 140500 112700
Digitaal 53900 54400 57100 59100
TV abonnee 12800 13800 14300 15000


Bron: cijfers Q4 2014 LGI

# permalink

Rekam marktaandeel 46,2%

07/02/2015

rekam 1e kwartaal 2015
Aan het einde van 2014 had Rekam kabel in totaal 26.146 abonnees. Met 56.640 mogelijke aansluitingen (homes passed) kwam Rekam uit op een marktaandeel van 46,2% Dit was nog 48,7% een kwartaal geleden. Op het netwerk van Rekam zijn twee aanbieders beschikbaar; Rekam met een basispakket van €8,95 per maand (wordt €9,65 per maand in 2015), en Caiway met diverse uitgebreidere pakketten vanaf €19,20 (wordt €19,75 van 1 februari 2015) Het aandeel van Caiway op de Rekam-kabel is al tijden stabiel rond de 42%, het verlies van abonnees is bij beide aanbieders verhoudingsgewijs even groot.

# permalink

Versie 1.4 DVB Inspector gereleased

18/01/2015

PCR/PTS/DTS View DVB Inspector
Voor de liefhebbers/nerds is vanaf heden versie 1.4.0 van DVB Inspector beschikbaar. Belangrijkste toevoeging in deze versie is de mogelijkheid om de PCR/PTS/DTS timestamps van een service in één grafiek weer te geven. Zie bovenstaand plaatje dat de componenten van Nederland 1 weergeeft.

Voor overige verbeteringen zie de change log. Versie 1.4.0 is hier te downloaden

DVB Inspector is een open source DVB analyzer, geschreven in java. Het kan gebruikt worden om de structuur van DVB signalen te bestuderen, en om bitrates weer te geven. DVB Inspector werkt alleen op opgenomen transport streams, real time gebruik met PC-TV DVB hardware is niet mogelijk. Een kleine waarschuwing is wel op zijn plaats, dit programma is alleen geschikt/interessant voor de echte nerds. Alleen mensen die weten hoe ze een java programma moeten runnen, en de mogelijkheid hebben om een transport stream te capturen hebben iets aan dit programma. Dus voor 99,999% van de lezers van deze site zal dit programma niet geschikt zijn, sorry!

# permalink

Aanpassing zenderaanbod bij Ziggo

24/12/2014

ziggo logoZiggo gaat in 2015 haar zenderaanbod aanpassen zodat het meer overeenkomt met het aanbod van UPC. Uit een zenderoverzicht op de site van Ziggo blijkt dat er meer HD-zenders bij komen (o.a. ARD en ZDF). Verder worden weer alle regionale publieke TV-zenders doorgegeven, nadat Ziggo daar in 2011 mee gestopt was. Ook komt er een ongecodeerd basispakket beschikbaar, wat UPC sinds april 2013 doet. Bij UPC zitten in dit ongecodeerde pakket niet de HD-versies van de commerciële omroepen, maar alleen de SD-versies. De enige HD-kanalen in dit ongecodeerde pakket zijn NPO-1,2 en 3. Het is uit het zenderoverzicht bij Ziggo niet op te maken of deze beperking ook bij Ziggo gaat gelden.

Gorredijk

Mediamagazine meldt dat Gorredijk vanaf januari bij wijze van proef als eerste zal worden aangesloten op het UPC netwerk. Het is niet voor het eerst dat Gorredijk proefkonijn is, in 2008 werd er door @Home al een test met QAM256 uitgevoerd.

Binnen enkele maanden hoopt Ziggo alle abonnees over te zetten. Abonnees moeten hun ontvanger(s) wel opnieuw instellen

Bron: mediamagazine

# permalink

REKAM kabel marktaandeel zakt onder 50%

19/11/2014

rekam 3e kwartaal 2014
In het derde kwartaal van 2014 is het aantal abonnees dat TV keek via de kabel van REKAM gedaald tot 27521. Het aantal homes-passed (mogelijke aansluitingen) steeg tot 56553. Daarmee heeft REKAM een marktaandeel voor TV in haar verzorgingsgebied van 48,7%.

Rekam als eerste onder 50%

marktaandeel rekam_vs upc vs ziggo 3e kwartaal 2014
Rekam is hiermee de eerste kabelaar in Nederland waarvan bekend is dat het marktaandeel onder de 50% is gedaald. De meeste kleine kabelaars maken geen abonneecijfers bekend, alleen van Ziggo, UPC en Rekam zijn de abonneecijfers bekend.

Caiway / Rekam

caiway aandeel op rekam kabel q3 2014 Bij Rekam is het mogelijk te kiezen uit twee (digitale) aanbieders; Rekam zelf met een relatief klein zenderpakket en Caiway met uitgebreidere en duurdere zenderpakketten. Sinds 10-10-10 worden bij Rekam geen analoge zenders meer doorgegeven. Het aandeel van Caiway op de Rekam-kabel is al tijden stabiel rond de 42%, het verlies van abonnees is bij beide aanbieders verhoudingsgewijs even groot.

# permalink

Marktaandeel UPC 55,8%

07/11/2014

ontwikeling marktaandeel upc 2006-2014
In het derde kwartaal van 2014 is het marktaandeel van UPC voor televisie in haar verzorgingsgebied gedaald tot 55,8%. Een jaar geleden was dat nog 58,3%, en 5 jaar geleden 71,3%.

upc homes-passed total digital q3 2014
Het aantal TV-abonnees (analoog en digitaal samen) nam in het derde kwartaal af met 13.400 tot 1.590.100. Het aantal mogelijke aansluitingen kwam uit op 1.125.800

upc abonnee verloop tot q3 2014
Het aantal klanten met een betaald digitaal abonnement steeg voor de derde keer op rij met precies 5.900 (WTF?) tot 1.125.800 , waarmee minstens 70,8% van de UPC abonnees digitaal kijkt. Dit zijn abonnees met minstens het Digitale TV Starter pakket, waarin 70 SD en 15 HD zenders zitten. Ook is daarbij de huur van één mediabox of CI+ module inbegrepen. Dit pakket kost € 5,50 per maand extra.

Daarnaast is Bij UPC een 'gratis' onversleuteld digitaal basispakket van 30 SD-zenders, en Nederland 1,2 en 3 in HD beschikbaar in het standaardpakket. Dat digitale basispakket kan met elke DVB-C geschikte ontvanger of TV bekeken worden. Het is dus niet bekend hoeveel van de kijkers daarvan gebruik maakt, bij UPC tellen deze mensen mee als "analoge abonnees". Dit in tegenstelling tot Ziggo, waar alle digitale zenders gecodeerd zijn. Daarvoor is dus bij Ziggo altijd een smartcard nodig, en daardoor weet Ziggo precies hoeveel digitale kijkers er zijn (83,4%) Bij UPC zal het percentage digitale kijkers dus ergens tussen de 70,8% en (theoretisch) 100% zitten.

Bron: kwartaalcijfers LGI


# permalink

Marktaandeel TV Ziggo constant op 65,2%

17/10/2014

abonnee cijfers Ziggo 3e kwartaal 2014
Hoewel het aantal TV-abonnees van ziggo in het afgelopen kwartaal met 18.000 is afgenomen tot 2.759.000 blijft het marktaandeel voor TV van Ziggo gelijk op 65,2%. Dat komt omdat het aantal homes passed (mogelijke aansluitingen) is afgenomen met 25.000 tot 4.233.000. In haar kwartaalcijfers geeft Ziggo geen verklaring voor deze daling van het aantal homes passed. Het aantal digitale abonnees nam toe met 13.000 tot 2.304.000, waarmee het percentage digitale kijkers uitkomt op 84,2%.

Extra pakketten

klanten extra zenders Ziggo
Het aantal klanten dat een abonnement had op één of meer extra digitale zenderpakketten nam toe met 1.000 tot 824.000. Die toename is vooral te danken aan het begin van het voetbalseizoen. In vergelijking met een jaar geleden nam het aantal af met 44.000.

Inkomsten Pay TV

Ziggo inkomsten pay tv q3 2014 Ziggo specificeert in haar kwartaalcijfers niet het aantal VOD transacties, of hoeveel inkomsten daaruit gegenereerd worden. Alleen de totaalinkomsten uit digitale TV pakketten en VOD samen worden vermeld. Die inkomsten zijn afgelopen kwartaal gedaald met 1 miljoen tot 40,3 miljoen euro.

Bron: kwartaalcijfers Ziggo Q3 2014

# permalink

Rekam marktaandeel nadert 50%

08/08/2014

rekam/caiway 2e kartaal 2014
Het marktaandeel van Rekam kabel in Gouda blijft dalen, en bedraagt op dit moment 50,06%. Het totaal aantal abonnees dat TV kijkt via de kabel van Rekam bedroeg 28.173, en met 56.284 mogelijke aansluitingen komt het marktaandeel dan uit op 50,06%. Bij Rekam is het mogelijk te kiezen uit twee (digitale) aanbieders; Rekam zelf met een relatief klein zenderpakket en Caiway met uitgebreidere en duurdere zenderpakketten. Sinds 10-10-10 worden bij Rekam geen analoge zenders meer doorgegeven.

Rekam eindigde afgelopen kwartaal met 16.517 abonnees, Caiway had er 11.656. Het aandeel van Caiway op de Rekam-kabel is al tijden stabiel rond de 42%, het verlies van abonnees is bij beide aanbieders verhoudingsgewijs even groot.

Bij Rekam is het basis-zenderpakket ongecodeerd. Een klein aantal zenders (CNBC, SWR, RTL Television, France 2, TVE en Rai Uno) wordt gecodeerd doorgegeven. Daarvoor heeft de abonnee dus een smartcard nodig, maar er hoeft geen extra abonnementsgeld voor betaald te worden. Op dit moment hebben 531 abonnees dit extra pakket. Vorig kwartaal waren dat er nog 571.

Marktaandeel blijft sneller dalen dan dat van Ziggo en UPC

marktaandeel rekam upc ziggo 2e kwartaal 2014
Het blijft opvallend dat het marktaandeel van Rekam (inclusief de Caiway abonnees) sneller blijft dalen dan dat van Ziggo en UPC. Dit terwijl het aanbod van Rekam toch aantrekkelijker lijkt; een goedkoop pakket van Rekam en een uitgebreider pakket via Caiway.

# permalink

UPC marktaandeel 56,4%

06/08/2014

UPC Q2 2014
Het totaal aantal TV-abonnees van UPC Nederland is in het tweede kwartaal gedaald met 11.900 tot 1.603.500. Het aantal mogelijke aansluitingen (homes passed) bedroeg 2.843.700, zodat het marktaandeel van UPC voor TV in haar verzorgingsgebied uitkwam op 56,4%.

marktaandeelupc q2 2014

Het aantal klanten dat een betaald abonnement heeft op digitale TV steeg met 5.900 tot 1.119.900. Daarmee heeft 69,8% van de UPC klanten een betaald digitaal abonnement. Daarnaast biedt UPC nog een 'gratis' digitaal basispakket van 30 SD-zenders, en Nederland 1,2 en 3 in HD. Voor dit basispakket is geen smartcard nodig, het is dan ook niet bekend hoeveel mensen hier naar kijken.

Bron: kwartaalcijfers LGI

# permalink

Daling extra zenderpakketten Ziggo

04/08/2014

abonneeverloop Ziggo tot 2e kwartaal 2014
In het tweede kwartaal van 2014 is het aantal Tv-abonnees bij Ziggo gedaald met 7.000 tot 2.777.000. Het aantal mogelijke aansluitingen (Homes passed) bedroeg 4.258.000, waarmee het marktaandeel van Ziggo voor TV in haar verzorgingsgebied uitkwam op 65,2%. Het aantal digitale abonnees steeg met 13.000 tot 2.317.000. Een abonnee telt als digitale abonnee als hij de beschikking heeft over een geactiveerde smart card. 83,4% Van de Ziggo abonnees kan daarmee digitale TV kijken.

Extra pakketten

Ziggo klanten extrazenders
Het aantal klanten dat een abonnement had op één of meer extra zender pakketten (digital pay TV subscribers) daalde met 34.000 tot 823.000. Daarmee is 35,5% van alle digitale kijkers. Volgens Ziggo is de afname in het tweede kwartaal vooral te wijten aan het einde van het voetbalseizoen, vergeleken met een jaar geleden nam het aantal af met 45.000, en die daling wordt veroorzaakt door de slechte economische omstandigheden, een omschakeling van vaste abonnementen naar On Demand video en de toegenomen concurrentie van Over The Top (OTT) premium TV providers.

Video On Demand

Over het exacte aantal transacties voor Video On Demand (VOD, door Ziggo onterecht ook wel interactieve TV genoemd) doet Ziggo geen mededelingen, en ook niet over de daarmee gegenereerde omzet. Het aantal VOD transacties is negatief beïnvloedt door de prijsstijging voor voetbal (van €6.95 naar €11.95 per wedstrijd). Over het hele jaar nam het aantal VOD transacties toe met 20.4%.

ziggo inkomsten pay tv

Ondanks dat Ziggo stelt dat de vraag verschuift van vaste abonnementen naar losse VOD-tranacties nemen de inkomsten uit pay-TV (abonnementen en VOD samen) niet of nauwelijks meer toe. Dit kwartaal bedroegen deze inkomsten 41,3 miljoen euro, dat is ongeveer evenveel als in het 4e kwartaal van 2011.

Bron: kwartaalcijfers Ziggo

# permalink

Meer in het archief...