digitale kabeltelevisie

Nieuws

82,8% van de Ziggo klanten kijkt digitaal

16/04/2014

ziggo 1e kwartaal 2014
In het eerste kwartaal van 2014 heeft Ziggo in totaal 12.000 TV-klanten verloren. Het totaal aantal TV-klanten kwam uit op 2.784.000, wat met 4.250.000 homes-passed (mogelijke aansluitingen) neerkomt op een marktaandeel van 65,5%. Het aantal klanten dat digitaal kan kijken (één of meerdere smartcards geregistreerd heeft) steeg in dit kwartaal met 13.000 en eindigde op 2.304.000. Daarmee 82,8% van de Ziggo klanten de beschikking over digitale-TV, oftewel 17,2% kijkt nog analoog.

Extra pakketten

ziggo klanten met extra zenders
Het aantal klanten dat een abonnement neemt op één of meerdere extra betaalde zenderpakketten daalde met 16.000 tot 837.000. Daarmee heeft nu 37,2% van de digitale TV-klanten de beschikking over extra zenders.

# permalink

Minder informatie op pagina Frequentieoverzicht Ziggo Oost (2)

08/04/2014

Ik heb veel reacties gekregen op het ontbreken van informatie op de pagina "Zenderindeling Ziggo/@Home". Sorry, ik ben er niet aan toegekomen iedereen te antwoorden. Ik ben blij dat het zo gewaardeerd word/werd (ook door Ziggo medewerkers die deze informatie gebruikten voor hun werk, en deze informatie intern niet of moeilijk konden vinden....). Ook zijn er mensen die spontaan transponderlijsten voor hun regio hebben toegezonden.

Dat is met de beste bedoelingen, maar ik voel mij niet geroepen om daar handmatig een overzicht uit te gaan samenstellen, om de volgende redenen;

  • Het is niet te garanderen dat zo'n overzicht de juiste informatie bevat. Als iemand uit Maastricht een transponderlijst voor netwerkID 1111 aanlevert, dan kan het best zijn dat in andere regio's waar ook netwerkID 1111 gebruikt wordt andere frequenties in gebruik zijn. Juist omdat Ziggo binnen regio's kan gaan variëren neemt het nut van zo'n lijst af.
  • Het is onmogelijk een complete lijst samen te stellen, en ook nog up-to-date te houden. Daarvoor zijn er teveel regio's.
  • Het zou mij teveel tijd kosten om dat handmatig bij te houden.

Op tweakers.net heb ik gisteren een recente capture uit Cogasgebied gevonden. Daar blijkt het signaal nog alle netwerkcodes te bevatten. Op basis daarvan heb ik éénmalig nog een keer een complete lijst gegenereerd. De kleurtjes geven de verschillen aan t.o.v. de laatste volledige lijst van Enschede. Hoe lang die lijst actueel blijft weet ik niet, vandaag heeft Ziggo alweer een aantal wijzigingen doorgevoerd. Maar het zou misschien sommige mensen kunnen helpen met verdwenen zenders weer terug te vinden. Zoals altijd alles zonder garantie.

Ook veel vragen naar welk programma ik gebruik voor het maken van de overzichten. Dat is nogal complex, maar wie het echt wil weten leest verder na "meer".

Meer.. .

# permalink

Minder informatie op pagina Frequentieoverzicht Ziggo Oost

28/03/2014

Één van de populairste pagina's op deze site is de pagina "Zenderindeling Ziggo/@Home". Op deze pagina waren tot voor kort de gebruikte frequenties van het hele voormalig @Home (Ziggo-Oost) netwerk te vinden. Nu staan er alleen het netwerk van Twente (9001) en een paar testnetwerken op. Dat is niet omdat ik er een paar vergeten ben, maar omdat het signaal in Enschede niet meer informatie bevat. De pagina wordt volledig met een programma gegenereerd uit het Ziggo-signaal, en bevat alle NetwerkIds die in de Service Informatie zitten.

Ziggo geeft sinds kort per regio alleen nog de informatie voor die regio door. Sterker nog, binnen een regio kan de informatie verschillen terwijl toch dezelfde netwerkCode gebruikt wordt. Wie op zoek is naar ontbrekende informatie (bijv. om een niet gecertificeerde decoder in te stellen) zou kunnen proberen het aan de Ziggo klantenservice te vragen. Proberen kan altijd...

# permalink

UPC verliest in één jaar 5,6% van haar klanten

16/02/2014

upc homes passed total digital q4 2013
In 2013 is UPC 97.600 TV-klanten kwijtgeraakt, en kwam uit op 1.632.000 klanten voor TV (analoog en digitaal). Het aantal homes-passed bedroeg 2.838.600, zodat het marktaandeel van UPC voor TV in haar verzorgingsgebied uitkwam op 57,5%.

Het aantal digitale klanten steeg naar 1.108.100, zodat het percentage digitale kijkers nu op 67,9 uitkomt.

Omdat UPC sinds 3 April een basispakket ongecodeerd doorgeeft kan elke klant digitaal kijken zonder daarvoor extra te betalen (of zich te registreren). In de bovenstaande aantallen zijn deze kijkers naar het digitale basispakket niet opgenomen. Het werkelijke aantal digitale kijkers zal dus hoger zijn dan de hier genoemde 1.108.100

Van de digitale abonnees hadden eind december 210.000 klanten de beschikking over Horizon TV, Dat was eind oktober zo'n 200.000, een toename van 10.000. Nu heeft ongeveer 19% van de digitale klanten de beschikking over een Horizon-box.

Abonnee verloop

upc abonnee verloop 2006-2014 Dit kwartaal verloor UPC in totaal 21.300 TV-klanten.. De toename van het aantal digitale abonnees was 6.600, dat is net iets hoger dan het slechtste kwartaal ooit; in het 2e kwartaal van 2013 kwamen er maar 4.700 digitale abonnees bij. (Let op, sinds het 2e kwartaal van 2013 is het basispakket bij UPC ongecodeerd. Mensen die zonder smartcard naar het digitale basispakket kijken worden bij UPC niet als digitale abonnee geteld.)

UPC / Ziggo

In het kader van de geplande overname van Ziggo door LGI is het aardig de resultaten van Ziggo en UPC over de afgelopen jaren met elkaar te vergelijken.

Marktaandeel

marktaandeel upc/ziggo
Het eenvoudigst is het marktaandeel voor TV van beide bedrijven te vergelijken. In december 2007 had UPC nog een marktaandeel van 79,5%, en Ziggo stond op 82,8%. In december 2013 was dat respectievelijk 57,5`% en 65,8%

In 2013 verloor UPC 5,6% van haar TV-klanten (97.000 klanten), bij Ziggo was dat 3,3% (96.000).

Digitale abonnees

digitale abonnees upc/ziggo
De cijfers voor digitale TV zijn niet direct te vergelijken. Bij UPC is digitale TV tot 3 April 2013 puur een betaalde dienst geweest. Voor die tijd moest een abonnee voor digitale TV altijd een apart betaald abonnement afsluiten voor digitale TV, en kreeg daarbij een decoder en/of CI+ module in bruikleen. Daardoor leverde elke digitale abonnee bij UPC meteen extra inkomsten op. Sinds 3 April kan het basispakket ook bekeken worden zonder smart-card. Deze kijkers worden niet meegeteld.

Bij Ziggo was en is het basispakket gratis, maar wel gecodeerd. Abonnees moeten daarom een smartcard registreren om digitaal te kunnen kijken. Dat levert Ziggo niet direct extra inkomsten op, maar het is wel nauwkeurig bekend hoeveel mensen digitaal kijken.

In december 2007 hadden beide bedrijven een nagenoeg even groot percentage aan digitale TV-abonnees; bij UPC had 25,6% van de abonnees digitale TV, bij Ziggo was dat 25,4%. December 2013 was dat voor UPC 67,9%, en voor Ziggo 81,9%

Bron: LGI cijfers Q4 2013

# permalink

marktaandeel REKAM-kabel daalt naar 52,5%

05/02/2014

rekam q4 2013
Het aantal klanten dat TV kijkt via het kabelnetwerk van de REKAM is in het 4e kwartaal van 2013 gedaald met 1.016 tot 29.479. Het totaal aantal mogelijke aansluitingen (homes passed) bedroeg 56.169, zodat de REKAM kabel in haar verzorgingsgebied uitkomt op een marktaandeel voor TV van 52,5%. Bij de REKAM is sinds 10-10-10 alleen nog maar digitale TV beschikbaar, analoog is helemaal afgeschakeld.

caiway aandeel rekam q4 2013
Wat het netwerk bijzonder maakt is dat er 2 kabelaars naast elkaar actief zijn, en de consument heeft een keuze; een relatief klein pakket van de REKAM voor € 7,95 per maand, of Caiway waar het basispakket € 18,75 per maand kost, en waarbij diverse extra zenderpakketten beschikbaar zijn. Het is opvallend dat de economische situatie weinig invloed lijkt te hebben op de verhouding tussen beide aanbieders, Caiway blijft redelijk stabiel op een aandeel van 42% van de abonnees.

Het basispakket van REKAM is ongecodeerd. Een klein aantal zenders (CNBC, SWR, RTL Television, France 2, TVE en Rai Uno) wordt gecodeerd doorgegeven. Daarvoor heeft de abonnee dus een smartcard nodig, maar er hoeft geen extra abonnementsgeld voor betaald te worden. Op dit moment hebben 571 abonnees (3,3%) dit extra pakket.

# permalink

Voetbal On Demand daalt met 85% bij Ziggo

26/01/2014

ziggo q4 2013
In het 4e kwartaal van 2013 zag Ziggo het totaal aantal TV-abonnees afnemen met 15.000 tot 2.796.000. Met 4.247.000 totaal aantal mogelijke aansluitingen (homes passed) komt Ziggo in haar verzorgingsgebied daarmee uit op een marktaandeel voor TV van 65,8%. Dat was een kwartaal daarvoor nog 66,3%, en een jaar geleden 68,6%. Het aantal digitale abonnees steeg met 11.000 tot 2.291.000, wat betekent dat 81,9% van de Ziggo klanten de beschikking heeft over minstens één geregistreerde smart-card.

Extra pakketten

klanten extra zenders ziggo 4e kwartaal 2013
In het 4e kwartaal is het aantal abonnees dat een abonnement heeft op één of meer extra betaalde pakketten gestegen met 9.000 tot 872.000. In verhouding tot een jaar geleden is dat aantal juist gedaald met 57.000. Volgens Ziggo is dat te wijten aan het verminderde consumentenvertrouwen, en overschakeling van vaste abonnementen naar Video On Demand (zonder daarbij te specificeren of die VOD van Ziggo afgenomen wordt.)

Video On Demand

interactieve decoders ziggo Q4 2014
Bij Video On Demand (VOD) geeft Ziggo weinig concrete cijfers. Alleen het aantal klanten met interactieve decoders wordt gespecificeerd, dat waren er 566.000 aan het eind van 2013 (TVs met de nieuwe interactieve CI+ 1.3 module zijn hierin niet meegerekend). Daarmee heeft 24,7% van de digitale abonnees een interactieve decoder. Van die 566.000 zijn er 310.000 (55%) met een streaming graphical user interface (SGUI), waarij de user interface in de cloud wordt gegenereerd, en een gewone internetverbinding wordt gebruikt voor de retoursignalen. Oftewel de Humax (5100, 5200 en 5300) en Samsung (7140A) en (7140B) interactieve decoders. De rest (45%) bestaat nog uit de oudere Cisco decoders, die de user interface lokaal genereren. Ziggo meldt dat de SGUI decoders 40 -50% van alle VOD activiteit genereren. Aangezien 55% van de interactieve decoders SGUI. decoders zijn, kan geconcludeerd worden dat de oudere Cisco decoders naar verhouding meer gebruikt worden voor VOD kijken.

Het aantal VOD transacties voor het kijken naar live voetbal wedstrijden daalde met ongeveer 85%, volgens Ziggo door de prijsverhoging van €6.95 naar €11.95 per wedstrijd. Als het voetbal buiten beschouwing wordt gelaten is het aantal VOD transacties afgelopen jaar gestegen met 39,1% (niet duidelijk is of dit alleen betaalde transacties zijn, of dat ook de gratis films en Uitzending Gemist meegeteld worden). Het aantal interactieve decoders is in dezelfde tijd harder gestegen van 360.000 tot 566.000 (57%), Je kan dan stellen dat het aantal VOD transacties per interaktieve decoder met 11% gedaald is.


# permalink

Uitstel besluit verplichting doorgifte HbbTV

24/12/2013

HbbTV logoEr is voor maart 2013 geen besluit te verwachten over een mogelijke verplichting om interactieve diensten zoals HbbTV te gaan doorgeven. Dat blijkt uit een uitstelbrief die staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan de tweede kamer gestuurd heeft.

Tijdens de behandeling van de wijziging van de mediawet in juni vroeg de tweede kamer in een motie van Van Dam/Huizing de regering om met omroepen en pakketaanbieders te gaan overleggen over de doorgifte van extra diensten naast het hoofdsignaal. Daarbij gaat het om zaken als ondertiteling, gesproken ondertiteling voor blinden en slechtzienden, HbbTV, RDS, etc. Daarnaast was de vraag van de kamer voor het eind van 2013 verslag uit te brengen over de voortgang van die gesprekken, en eventueel door een ministeriële regeling de doorgifte van ondertiteling en gesproken ondertiteling te gaan verplichten.

De minister heeft 13 partijen (SBS, RTL, FOX, NPO, UPC, KPN, Ziggo, M7 Group (Canal Digitaal), Vodafone, LG, Samsung, TP Vision (Philips) en het HbbTV Forum Nederland) gevraagd aan het overleg mee te doen, en ook om op 1 oktober 2013 een position paper aan te leveren. Met dit paper heeft elke partij de gelegenheid gehad zijn gezichtspunten naar voren te brengen. Daarna is een rondetafelgesprek georganiseerd waaraan ook TNO, EZ en OCW mee deden. TNO gaat de technische aspecten van een doorgifteverplichting uitzoeken, de ministeries zijn aan het bestuderen of het Europese recht ruimte biedt voor de verplichte doorgifte van (interactieve) televisiediensten.

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is een techniek die een koppeling maakt tussen televisie en internet. Bij het televisiesignaal wordt een extra signaal meegestuurd (vergelijkbaar met teletext) waarmee extra diensten opgeroepen kunnen worden. Meestal zal daarvoor een internetverbinding nodig zijn, maar dat hoeft niet per se. Hiermee kan een omroep zelf bepalen welke diensten gekoppeld worden aan 'zijn' omroepsignaal. Dat kan een programmagids zijn, maar ook een dienst als uitzending gemist. In de meeste Europese landen is ondertussen de HbbTV standaard ingevoerd.

In Nederland biedt de NPO heeft op dit moment een beperkte HbbTV dienst, die voornamelijk bestaat uit een EPG en uitzending gemist. Dit signaal is beschikbaar via DVB-T ("Digitenne"), satelliet en een aantal kabelaars (Caiway, Veendam). De grootste kabelaars UPC en ZIggo geven het signaal niet door.

UPC heeft een andere vorm van interactieve TV, gebaseerd op de "OpenTV" standaard. Daarmee kan er ook een rode knop gekoppeld worden aan een zender, waarmee een applicatie gestart kan worden. Daarmee kan bijv. geld gedoneerd worden voor acties als Serious Request.

Ziggo zegt dat ze ook interactieve TV leveren, en op een aantal decoders is inderdaad de rode knop actief. Met die rode knop wordt "interactieve televisie" gestart, maar dat is enkel een Video On Demand service waar films en/of TV programma's besteld kunnen worden. Er is geen verband tussen de bekeken zender en de opgeroepen dienst.

# permalink

66,6% UPC klanten kijkt digitaal

06/11/2013

upc cijfers q3 2013
Aan het eind van het 3e kwartaal van 2013 had UPC 1.101.500 betalende digitale TV-abonnees, op een totaal van 1.653.300 TV-klanten. Daarmee heeft 66,6% van de UPC klanten een digitaal abonnement. Het aantal mogelijke aansluitingen (homes-passed) bedroeg 2.833.600, wat neerkomt op een marktaandeel van 58,3%.

Omdat UPC sinds 3 April een basispakket ongecodeerd doorgeeft kan elke klant digitaal kijken zonder daarvoor extra te betalen (of zich te registreren). In de bovenstaande aantallen zijn deze kijkers naar het digitale basispakket niet opgenomen. Het werkelijke aantal digitale kijkers zal dus hoger zijn.

Van de digitale abonnees hadden eind oktober zo'n 200,000 klanten de beschikking over Horizon TV, Dat is 18% van de digitale klanten

Abonnee verloop

upc q3 2013 abonnee verloop
Dit kwartaal verloor UPC in totaal 18.800 TV-klanten. Dat is de kleinste daling sinds juni 2012. De toename van het aantal digitale abonnees was met 7.500 net iets hoger dan het kwartaal hiervoor.

Bron: kwartaalcijfers LGI

# permalink

Delta gebruikt HbbTV voor interactieve TV

04/11/2013

delta logoVoor einde van dit jaar introduceert Delta-kabel het interactieve tv-kanaal ‘Portaal van Zeeland’, Het Portaal van Zeeland biedt een gevarieerd aanbod van landelijk bekende toepassingen zoals Uitzending Gemist, NU.nl en Buienradar gecombineerd met regionale en lokale toepassingen die specifiek gericht zijn op Zeeland, zoals Zeeuwse nieuws en het lokale weerbericht.

HbbTV

Wie kijkt met een nieuwe SmartTV (vanaf 2013) met digitale tv module (CI+)hoeft waarschijnlijk geen aparte interactieve ontvanger aan te schaffen om DELTA Interactieve TV te kunnen gebruiken. De nieuwste generatie SmartTV’s beschikken namelijk standaard over de techniek “HbbTV” (Hybrid Broadcast Broadband Television), Dit is een open standaard die tv combineert met internetdiensten. Het gewone digitale tv-signaal dat via de kabel wordt ontvangen kan zo verrijkt worden met extra informatie. Met HbbTV is het mogelijk extra informatie direct met de rode knop op te roepen.

Decoder

Om zonder smart-TV gebruik te kunnen maken van dit interactieve tv-kanaal is de nieuwe interactieve HD ontvanger van Humax nodig (type HD FOX C), speciaal geschikt voor DELTA Interactieve TV. Deze interactieve ontvanger heeft een adviesprijs van € 199,-. De HD FOX C beschikt niet over een ingebouwde harde schijf, maar is wel “PVR-Ready”. Door een externe harde schijf aan te sluiten op deze interactieve ontvanger wordt opnemen, pauzeren en terugspoelen mogelijk. De Humax HD FOX C beschikt over twee tuners, waarmee één zender gekeken kan worden en tegelijk een andere zender opgenomen.

Uitbreiding ongecodeerde zenders

Een beperking van de nieuwe Humax decoder is dat daarmee niet tegelijk een gecodeerde zender bekeken en een andere gecodeerde zender opgenomen kunnen worden. De decoder heeft weliswaar twee tuners, maar kan slechts één zender tegelijk decoderen. Op dit moment worden de volgende zenders bij DELTA ongecodeerd doorgegeven: Ned1 (HD), Ned2 (HD), Ned3 (HD) en Omroep Zeeland. Op termijn wordt het aanbod ongecodeerde zenders uitgebreid, zodat de opnamemogelijkheden van de interactieve HD ontvanger ruimer worden.

Internet

Om gebruik te kunnen maken van alle interactieve mogelijkheden is een internetabonnement van ZeelandNet noodzakelijk. Wie wel klant is bij DELTA voor digitale tv, maar een internetabonnement elders heeft, kan niet alle interactieve diensten gebruiken. De interactieve diensten die veel bandbreedte gebruiken, zoals Uitzending Gemist en films huren via Videoland, zijn alleen met een ZeelandNet internetverbinding te gebruiken.

Bron: Delta

# permalink

81,1% Ziggo klanten kijkt digitaal

18/10/2013

cijfers ziggo 2013 q3
Aan het eind van het 3e kwartaal van 2013 had Ziggo 2.811.000 TV-abonnees, Het aantal homes-passed (mogelijke aansluitingen) bedroeg 4.237.000, waarmee Ziggo op haar marktgebied uitkomt op een marktaandeel van 66,3% voor televisie.

digitale TV

groei digitale abonnees ziggo q3 2013
Het aantal klanten dat beschikt over digitale TV (één of meer smartcards geactiveerd) nam in het kwartaal toe met 15.000 tot 2.280.000, zodat nu 81,1% van de Ziggo klanten digitaal kan kijken.

Extra zenders

ziggo2013q3_klanten_extra_zenders.png
Het aantal klanten dat een abonnement had op één of meer extra zenderpaketten steeg heel licht tot 863.000. Vorig kwartaal was er nog een forse daling, door Ziggo toegeschreven aan het eind van het voetbalseizoen. De lichte stijging van het huidige kwartaal wordt door Ziggo verklaard door het begin van het voetbalseizoen, in combinatie met het afgenomen consumentenvertrouwen, en een verschuiving van abonnementen naar "on demand". Opvallend is dat in de consumentenmarkt het aantal klanten met extra zenders gelijk bleef op 848.000, terwijl op de zakelijke markt het aantal klanten met extra zenders steeg van 14.000 tot 16.000.

Interactief

Ziggo 2013 q3 interactieve decoders
542.000 Klanten hadden de beschikking over een interactieve decoder, dat was nog 480.000 een kwartaal geleden. Daarmee heeft 23,8% van de digitale Ziggo klanten de mogelijkheid Video On Demand te kijken. Bij Ziggo zijn twee soorten interactieve decoders in gebruik; de oudere Cisco decoders waarbij alle communicatie via een ingebouwd modem verloopt, en een aantal modellen (Humax iIRHD-5100C, iHDR-5200, iIRHD-5300C, iHDR-5400, Samsung SMT-H3102D, SMT-C7140A) waarbij communicatie via internet verloopt en de GUI in de cloud gegenereerd wordt. Aan het eind van het 3e kwartaal weren er 229.000 decoders met de GUI in de cloud (42% van alle interactieve decoders), en die namen meer dan 50% van alle VOD transacties voor hun rekening. DE oudere modellen interactieve decoders lijken dus minder gebruikt te worden.

Bron: kwartaalcijfers Ziggo

# permalink

Meer in het archief...