digitale kabeltelevisie

« Prijzen extra zenders bij Multikabel KPN en UPC gaan 'onderhandelen' over kabelnet »Opta: KPN nog niet op de UPC-kabel

31 december 2004

Logo KPNVia Planet Multimedia een voorlopig resultaat van de eis tot toegang tot de UPC kabel van KPN;

"Toezichthouder Opta wijst de eis van KPN voor toegang tot het UPC-net voor distributie van tv-zenders vooralsnog af."

"Dit maakte de Opta zojuist bekend, met de volgende motivatie:"

"KPN voldoet niet aan de op dit moment nog geldende voorwaarden voor toegang. Bovendien is de Opta niet voldoende duidelijk dat er daadwerkelijk een definitief geschil is tussen KPN en UPC, omdat partijen niet voldoende onderhandeld hebben. Opta kan daardoor op dit moment geen bindende uitspraken doen in deze zaak. Aan een inhoudelijke toets komt Opta nu niet toe."

Zie ook het persbericht bij de OPTA;

"Op 21 november 2004 maakte KPN een geschil aanhangig bij Opta om toegang tot het netwerk van UPC te krijgen, met het doel een digitaal pakket radio- en televisieprogramma’s aan te bieden. KPN baseert zich daarbij op een artikel (8.7) uit de oude Telecommunicatiewet. Het is Opta gebleken dat KPN van UPC kale netwerkcapaciteit wil, die zij geheel naar eigen inzicht wil invullen en benutten. Zo ver reikt de strekking van het genoemde wetsartikel echter niet, zoals Opta in een geschil tussen Canal+ en UPC eerder heeft bepaald (op 21 december 2000). Toegang kan slechts gevraagd worden voor de doorgifte van specifieke programma’s, terwijl KPN tot dusverre niet duidelijk heeft gemaakt om welke programma’s haar verzoek gaat."

"Tevens is gebleken dat er geen sprake is van een definitief geschil tussen KPN en UPC, omdat UPC nog niet door KPN in staat is gesteld een definitief oordeel te geven over het verzoek tot toegang. De informatieverstrekking van KPN is onvolledig gebleken."

KPN wilde zijn abonnees vanaf 1 februari radio- en tv-programma's aanbieden via de netwerken van de kabelbedrijven.

Eerder oordeelde de NMa al dat de kabelbedrijven de KPN toegang tot hun netwerk mogen weigeren.