digitale kabeltelevisie

Nieuws

Marktaandeel Rekamkabel daalt tot 40,4%

04/08/2016

REKAM Caiway marktaandeel 2e kwartaal 2016
In het tweede kwartaal van 2016 is het aantal abonnees dat kijkt via het kabelnet van Rekam afgenomen tot 23,893 abonnees. Met in totaal 57,345 aansluitingen komt het marktaandeel op 40,4%.

Op het netwerk van Rekam zijn twee aanbieders beschikbaar; Rekam met een basispakket van € 10,95 per maand) en Caiway met diverse uitgebreidere pakketten vanaf €19,75. Rekam heeft op haar kabelnet 13.999 abonnees, en Caiway heeft er nu 9.165. Daarmee heeft 39,6% van de klanten voor Caiway gekozen, en die verhouding is redelijk stabiel.

Sinds 10-10-2010 is analoge TV niet meer beschikbaar op het kabelnet van Rekam. Het digitale pakket van Rekam is ongecodeerd, op een paar zenders na. Voor deze zenders is een smart-card nodig. Hiervoor moet een eenmalig bedrag van € 34,95 (inclusief € 15,- waarborg) betaald worden, maar geen extra abonnementskosten. Eind van het 2e kwartaal hadden 411 klanten de beschikking over een dergelijke smart-card.


# permalink

Marktaandeel Rekam-kabel daalt verder tot 41,8%

27/01/2016

rekam 4e kwartaal 2015
In het laatste kwartaal van 2015 is het aantal abonnees dat kijkt via het kabelnet van Rekam verder afgenomen met 607 tot 23,893 abonnees aan het eind van jaar. Met in totaal 57,117 aansluitingen komt het marktaandeel op 41,8%.

Op het netwerk van Rekam zijn twee aanbieders beschikbaar; Rekam met een basispakket van €9,65 per maand, (vanaf 1 jan 2016 € 10,95 p/m) en Caiway met diverse uitgebreidere pakketten vanaf €19,75. Rekam heeft op haar kabelnet 14,254 abonnees, en Caiway heeft er nu 9,639. Daarmee heeft 40,3% van de klanten voor Caiway gekozen, en die verhouding is redelijk stabiel.

Sinds 10-10-2010 is analoge TV niet meer beschikbaar op het kabelnet van Rekam. Het digitale pakket van Rekam is ongecodeerd, op een paar zenders na. Voor deze zenders is een smart-card nodig. Hiervoor moet een eenmalig bedrag van € 34,95 (inclusief € 15,- waarborg) betaald worden, maar geen extra abonnementskosten. Eind van het 4e kwartaal hadden 431 klanten de beschikking over een dergelijke smart-card.

# permalink

Marktaandeel Ziggo 59%

08/11/2015

ziggo marktaandeel q32015In het derde kwartaal van 2015 heeft Ziggo 43,500 abonnees verloren om te eindigen op 4.139.800 klanten die TV kijken via deze aanbieder. Het aantal homes-passed (mogelijke aansluitingen in haar verzorgingsgebied) bedroeg 7.014.700, zodat het marktaandeel voor televisie gedaald is tot 59%.

Klantverlies

ziggo abonnee_verlies
Sinds eind 2014 is Ziggo overgenomen door LGI, het bedrijf dat ook UPC bezit. Beide bedrijven worden/zijn samengevoegd en gaan als Ziggo verder. Sindsdien worden de resultaten van voormalig Ziggo en UPC ook niet meer apart gepubliceerd. Door de resultaten van Ziggo en UPC voor de fusie te vergelijken met die van het nieuwe Ziggo na de fusie valt er wel iets te zeggen over het klantverlies. Uit de grafiek blijkt dat het klantverlies na de fusie groter is dan het jaar daarvoor, maar eind 2012/begin 2013 waren de gecombineerde verliezen van Ziggo en UPC nog groter. Het verlies van marktaandeel van kabel is al jaren aan de gang.

ziggo marktaandeel verloop


# permalink

Rekam marktaandeel 43,7%

12/07/2015

rekam_q2_2015.png
In het tweede kwartaal van 2015 is het marktaandeel van kabeltelevisie in het gebied van Rekam gedaald tot 43,7%. In totaal heeft Rekam in haar verzorgingsgebied nu 56.899 aansluitingen..Op dat netwerk hebben 14.730 klanten een abonnement via Rekam, en 10.139 klanten hebben een abonnement via Caiway.

Vorig kwartaal publiceerde digitalekabeltelevisie.nl door omstandigheden de cijfers van Rekam niet, dus nu in de herkansing; aan het eind van het 1e kwartaal 2015 had de kabel in Rekam gebied een marktaandeel van 44,8%. Van de 56.709 mogelijke aansluitingen waren er 14 986 voor Rekam, en 10.426 voor Caiway.

Op het netwerk van Rekam zijn twee aanbieders beschikbaar; Rekam met een basispakket van €9,65 per maand, en Caiway met diverse uitgebreidere pakketten vanaf €19,75. 40,7% van de klanten heeft voor Caiway gekozen, en dat percentage is al tijden behoorlijk stabiel.

Sinds 10-10-2010 s analoge TV niet meer beschikbaar op het kabelnet van Rekam. Het digitale pakket van Rekam is ongecodeerd, op een paar zenders na. Voor deze zenders is een smart-card nodig. Hiervoor moet een eenmalig bedrag van € 34,95 (inclusief € 15,- waarborg) betaald worden, maar geen extra abonnementskosten. Eind van het 2e kwartaal hadden 450 klanten de beschikking over een dergelijke smart-card.

# permalink

CPB tikt Ziggo op de vingers wegens privacyovertredingen digitale tv

09/06/2015

Ziggo logoHet College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft onderzoek gedaan naar de verwerking van persoonsgegevens door Ziggo bij het gebruik van de interactieve digitale televisiediensten. Het CBP constateerde tijdens het onderzoek bij Ziggo dat het bedrijf klanten die gebruikmaken van interactieve diensten onvoldoende informeerde en geen ondubbelzinnige toestemming vroeg voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens over het tv-kijkgedrag. Ziggo heeft daarop maatregelen getroffen en de overtredingen beëindigd.

De overtredingen hebben vooral betrekking op interactieve decoders, omdat daarbij een retoursignaal mogelijk is en Ziggo "mee kan kijken" met de gebruiker.

Kijkgedrag normale zenders

Bij de decoders van Cisco 8455/8485 en de Samsung 3102 (door het CBP consequent "Samsung 8455/8485 en de Cisco 3102" genoemd...) verzamelt Ziggo sinds maart 2013 gegevens over het kijkgedrag naar gewone (lineaire) televisiezenders. Hoewel Ziggo deze decoders sinds eind 2012/begin 2013 niet meer aanbiedt, worden deze door Ziggo nog wel ondersteund.

Ziggo verwerkt de volgende gegevens over het kijkgedrag van deze groep klanten;

  • Informatie naar welke tv-zender wordt gekeken op welke tijdstip
  • wat het populairste programma is op een bepaald tijdstip
  • De gemiddelde kijkduur
  • Hoe vaak de opnamefunctionaliteit wordt gebruikt;
  • Hoe vaak de decoder aan en uit wordt gezet, op welk tijdstip

Het probleem bij het verzamelen van deze data was volgens het CPB dat bij versturen van data van decoder naar Ziggo het smartcardnummer meegestuurd werd. Het CPB zegt hierover; "Hoewel Ziggo de gegevens vervolgens anonimiseerde, was er tijdens het verzamelen sprake van persoonsgegevens. Omdat het hierbij over inhoudelijke gegevens gaat over het kijkgedrag, zijn het persoonsgegevens van gevoelige aard."

Op 30 maart 2015 heeft Ziggo een technische maatregel doorgevoerd die ervoor zorgt dat het unieke smartcard ID niet meer wordt doorgegeven aan Ziggo. In plaats daarvan wordt een nieuwe permanente unieke identifier op de decoder zelf gegenereerd, en met het kijkgedrag meegezonden. Deze oplossing is voor het CPB aanvaardbaar omdat de data nu niet meer te herleiden is naar een abonnee.

Ziggo verzamelt dus nog steeds gegevens over welke zenders met deze decoders bekeken worden. Hoewel de overtreding nu formeel beëindigd is merkt het CPB in een voetnoot wel het volgende op; "Het CBP merkt terzijde op dat het voor de gemiddelde gebruiker een verrassing zal zijn dat Ziggo kijkcijferaantallen destilleert uit het dataverkeer. De gebruikelijke, bij het publiek bekende, werkwijze om kijkcijferaantallen te verzamelen, geschiedt via panels van de Stichting Kijkcijfer Onderzoek. De kijkcijferkastjes worden alleen geïnstalleerd na voorafgaande toestemming van betrokkenen. In het maatschappelijk verkeer zou Ziggo daarom rekening moeten houden met de verwachting van betrokkenen dat kijkcijfergegevens alleen met toestemming worden verzameld."

Van de overige (nieuwere) interactieve decoders wordt geen data verzameld over welke zenders bekeken worden.

Video On Demand

Ziggo gebruikte daarnaast gegevens over het kijken naar films via Video on demand om persoonlijke kijkaanbiedingen te doen. Ziggo heeft al tijdens het onderzoek een wijziging ingevoerd waarmee zij nieuwe klanten hiervoor om toestemming vroeg.

De informatie die Ziggo hierbij aan klanten gaf, was echter nog niet specifiek genoeg. Zo informeerde Ziggo niet dat er een interesseprofiel werd opgesteld op basis van iemands Video on demand-kijkgedrag. Bestaande klanten werd überhaupt niet om toestemming gevraagd. Zij kregen in het verleden alleen een scherm met een 'Akkoord'-knop en konden geen ‘nee’ zeggen.

Ziggo heeft deze overtredingen nu ook beëindigd. Het bedrijf vraagt inmiddels zowel nieuwe als bestaande klanten om toestemming en geeft daarbij duidelijk aan wat die toestemming betekent. Ook klanten die geen toestemming geven voor het gebruik van hun kijkgegevens voor persoonlijke kijkaanbiedingen, kunnen de dienst gewoon gebruiken.

Pay per view

Tot slot heeft het CBP vastgesteld dat Ziggo ten minste een maal gegevens over los bestelde sportuitzendingen (Pay per event) gebruikte voor gerichte direct marketing. Dit gebeurde zonder de klanten hierover goed te informeren en zonder hiervoor om toestemming te vragen aan de klanten. Dit is in strijd met de wet.

Bron: persbericht CPB, Openbare versie
Rapport Ziggo (PDF)

# permalink

Abonnee verlies Ziggo niet extreem

10/05/2015

Ziggo q1 2015
In het eerste kwartaal is Ziggo 49.500 TV klanten verloren. Het totaal aantal TV-abonnees bedroeg 4.239.900, en met 6.993.600 mogelijke aansluitingen bedroeg het marktaandeel 60,6%. Sinds eind 2014 is Ziggo overgenomen door LGI, het bedrijf dat ook UPC bezit. Beide bedrijven worden/zijn samengevoegd en gaan als Ziggo verder. Sindsdien worden de resultaten van voormalig Ziggo en UPC ook niet meer apart gepubliceerd.

Klantverlies niet ongewoon

ziggo q1 2015 abonnee verlies In tegenstelling tot wat diverse media suggereren is het klantverlies niet extreem. Als we kijken naar het abonneeverloop van Ziggo en UPC gecombineerd over de afgelopen zes jaar zien we betere en slechtere kwartalen. Kabel verliest al jaren marktaandeel, en dat is hier niet anders. Uit deze cijfers valt dus niet op te maken dat het verwijderen van bepaalde zenders en/of storingen ontstaan tijdens de netwerkharmonisatie geleid hebben tot extra opzeggingen.

Digitaal/analoog

ziggo analoog digitaal q1 2015 Het is niet precies op te maken uit de cijfers hoeveel mensen digitaal kijken bij Ziggo. Bij het oude UPC kon dat al een tijdje niet meer, omdat UPC een ongecodeerd basispakket van 30 zenders introduceerde. Omdat daarvoor geen smartcard nodig is was het voor UPC onbekend hoeveel klanten van dat digitale basispakket gebruik maakten.Die mensen werden door UPC meegeteld als "analoge" klanten.Digitale klanten betekenden bij UPC dat ze een decoder en/of CI+ module huurden, en daarmee ook extra inkomsten opleverden.

Bij het oude Ziggo was bij het standaard abonnement een digitaal pakket van 60 zenders opgenomen. Daarvoor was wel een smartcard nodig, maar na eenmalig aankoop daarvan was er geen extra abonnement nodig.Daardoor was bij Ziggo precies bekend hoeveel klanten digitaal keken. Ook in het voormalig Ziggo gebied is nu het ongecodeerde basispakket van 30 zenders ingevoerd. De regeling van het gecodeerde standaardpakket van 60 zenders zonder extra kosten blijft voorlopig voor bestaande klanten in stand. Nieuwe klanten moeten een duurder abonnement afsluiten waarbij de huur van een decoder is inbegrepen.

In de nieuwe cijfers gebruikt LGI de termen "Basic Video" en "Enhanced Video". Een enhanced video klant;"is a home [...] that receives our video service [...] via a digital video signal while subscribing to any recurring monthly service that requires the use of encryption-enabling technology." De voormalige Ziggoklanten die het basispakket digitaal kijken terwijl ze daarvoor niet extra betalen worden toch onder enhanced videoklanten gerekend. Het aantal klanten dat enhanced/digitaal kijkt nam het dit kwartaal af met 19.200. In bovenstaande grafiek worden de "enhanced video" klanten geteld als digitale kijkers.

Bron: kwartaalcijfers LGI

# permalink

100.000 aansluitingen verdwenen na overname Ziggo?

13/02/2015

abonnee cijfers ziggo 4e kwartaal 20142014
Liberty Glogal, het moederbedrijf van UPC en Ziggo, heeft de cijfers over het 4e kwartaal van 2014 bekend gemaakt. Daarin is voor het eerst de resultaten van Ziggo meegeteld. Het aantal abonnees in Nederland bedroeg 4,289,400. In totaal had het bedrijf in Nederland 6,982,700 mogelijke aansluitingen (homes passed). Daarmee komt het marktaandeel op 61,4%.

Digitaal

Het aantal digitale kijkers bedroeg 3,387,300, waarmee 79% van de abonnees digitaal kijkt. In het oude UPC gebied was dit vorig kwartaal 70,8%, en bij Ziggo 84,2%. Maar deze cijfers zijn niet direct te vergelijken. Bij UPC tellen alleen abonnees die een decoder en/of CI+ module huren, en daarvoor ook extra betalen. Er zijn bij UPC ook abonnees die kijken naar een ongecodeerd digitaal basispakket, maar die tellen in dit cijfer niet mee. Bij Ziggo tellen alle abonnees mee die één of meer smart-cards geactiveerd hebben. Die betalen daarvoor geen extra abonnementsgeld.

Vergelijken

Om deze cijfers te kunnen vergelijken met vorige kwartalen voor bovenstaande grafiek heb ik de cijfers van het oude Ziggo en UPC bij elkaar opgeteld. Daaruit blijkt dat aan het eind van Q3 het gezamenlijke marktaandeel ook op 61,4% is uitgekomen. Het aantal abonnees neemt nog steeds af, maar het aantal aansluitingen lijkt ook gedaald.

De verklaring is dat LGI het aantal aansluitingen en abonnees in het oude Ziggo-gebied anders telt. In het verslag geeft LGI een overzicht van de bijgestelde cijfers van Ziggo, zoals LGI die telt. LGI komt uit op ruim 100.000 minder aansluitingen, terwijl het aantal abonnees met maar 15.000 is verlaagd. Op die manier komt LGI voor het oude Ziggo uit op hogere marktaandelen dan volgens de telling zoals Ziggo die hanteerde.

In het jaarverslag staan de herziene cijfers voor Ziggo over Q4 2013 t/m Q4 2014. Ik heb de cijfers zoals Ziggo die presenteerde er onder gezet en de verschillen berekend;

Q4 2013Q1 2014Q2 2014Q3 2014
Cijfers volgens LGI
Homes passed 4106000 4108900 4117500 4120300
Digitaal 2237100 2249600 2259900 2264900
TV abonnee 2783200 2770200 2762700 2744000
Marktaandeel 67,8% 67,4% 67,1% 66,6%
Aandeel digitaal 80,4% 81,2% 81,8% 82,5%
Cijfers volgens Ziggo
Homes passed 4247000 4250000 4258000 4233000
Digitaal 2291000 2304000 2317000 2324000
TV abonnee 2796000 2784000 2777000 2759000
Marktaandeel 65,8% 65,5% 65,2% 65,2%
Aandeel digitaal 81,9% 82,8% 83,4% 84,2%
Verschil
Homes passed 141000 141100 140500 112700
Digitaal 53900 54400 57100 59100
TV abonnee 12800 13800 14300 15000


Bron: cijfers Q4 2014 LGI

# permalink

Rekam marktaandeel 46,2%

07/02/2015

rekam 1e kwartaal 2015
Aan het einde van 2014 had Rekam kabel in totaal 26.146 abonnees. Met 56.640 mogelijke aansluitingen (homes passed) kwam Rekam uit op een marktaandeel van 46,2% Dit was nog 48,7% een kwartaal geleden. Op het netwerk van Rekam zijn twee aanbieders beschikbaar; Rekam met een basispakket van €8,95 per maand (wordt €9,65 per maand in 2015), en Caiway met diverse uitgebreidere pakketten vanaf €19,20 (wordt €19,75 van 1 februari 2015) Het aandeel van Caiway op de Rekam-kabel is al tijden stabiel rond de 42%, het verlies van abonnees is bij beide aanbieders verhoudingsgewijs even groot.

# permalink

Versie 1.4 DVB Inspector gereleased

18/01/2015

PCR/PTS/DTS View DVB Inspector
Voor de liefhebbers/nerds is vanaf heden versie 1.4.0 van DVB Inspector beschikbaar. Belangrijkste toevoeging in deze versie is de mogelijkheid om de PCR/PTS/DTS timestamps van een service in één grafiek weer te geven. Zie bovenstaand plaatje dat de componenten van Nederland 1 weergeeft.

Voor overige verbeteringen zie de change log. Versie 1.4.0 is hier te downloaden

DVB Inspector is een open source DVB analyzer, geschreven in java. Het kan gebruikt worden om de structuur van DVB signalen te bestuderen, en om bitrates weer te geven. DVB Inspector werkt alleen op opgenomen transport streams, real time gebruik met PC-TV DVB hardware is niet mogelijk. Een kleine waarschuwing is wel op zijn plaats, dit programma is alleen geschikt/interessant voor de echte nerds. Alleen mensen die weten hoe ze een java programma moeten runnen, en de mogelijkheid hebben om een transport stream te capturen hebben iets aan dit programma. Dus voor 99,999% van de lezers van deze site zal dit programma niet geschikt zijn, sorry!

# permalink

Aanpassing zenderaanbod bij Ziggo

24/12/2014

ziggo logoZiggo gaat in 2015 haar zenderaanbod aanpassen zodat het meer overeenkomt met het aanbod van UPC. Uit een zenderoverzicht op de site van Ziggo blijkt dat er meer HD-zenders bij komen (o.a. ARD en ZDF). Verder worden weer alle regionale publieke TV-zenders doorgegeven, nadat Ziggo daar in 2011 mee gestopt was. Ook komt er een ongecodeerd basispakket beschikbaar, wat UPC sinds april 2013 doet. Bij UPC zitten in dit ongecodeerde pakket niet de HD-versies van de commerciële omroepen, maar alleen de SD-versies. De enige HD-kanalen in dit ongecodeerde pakket zijn NPO-1,2 en 3. Het is uit het zenderoverzicht bij Ziggo niet op te maken of deze beperking ook bij Ziggo gaat gelden.

Gorredijk

Mediamagazine meldt dat Gorredijk vanaf januari bij wijze van proef als eerste zal worden aangesloten op het UPC netwerk. Het is niet voor het eerst dat Gorredijk proefkonijn is, in 2008 werd er door @Home al een test met QAM256 uitgevoerd.

Binnen enkele maanden hoopt Ziggo alle abonnees over te zetten. Abonnees moeten hun ontvanger(s) wel opnieuw instellen

Bron: mediamagazine

# permalink

Meer in het archief...