digitale kabeltelevisie

« TV Oranje begint 5 oktober bij TV Home VVD tegen AVRO kanaal »Brinkhorst gaat meer duidelijkheid geven

02 oktober 2005

optaMinister Brinkman van Economische Zaken gaat meer duidelijkheid geven (graag....) over welk deel van de digitaliseringskosten kabelbedrijven ook door mogen rekenen aan klanten die daar geen gebruik van maken.

"De Opta, de toezichthouder van de telecommaatschappijen, stuurde donderdag tegen de zin van de Tweede Kamer een ontwerp-besluit over de kabeltarieven ter goedkeuring naar de Europese Commissie. Die richtlijn laat de mogelijkheid open dat de tv-kijker gaat meebetalen aan de modernisering van het netwerk van de kabelmaatschappijen, ook al heeft die geen behoefte aan diensten die daardoor mogelijk zijn zoals telefonie en internet."

Volgens mij zijn het om precies te zijn drie ontwerp-besluiten, apart voor UPC, Essent en Casema (maar ze lijken wel erg veel op elkaar zo te zien). Verder maakte de OPTA ook nog een aanvullend onderzoek naar verwachte ontwikkeling van alternatieve kanalen voor televisieverspreiding van Dialogic bekend.

"Minister Brinkhorst gaat de Opta niet terugfluiten na het versturen van het omstreden ontwerp-besluit. Hij wil wel tegemoetkomen aan de wens van de Kamer om meer duidelijkheid te geven over welke kosten de kabelmaatschappijen mogen toerekenen aan de gewone tv-kijker en welke niet."

Via De Financiële Telegraaf (dft.nl) en NRC

Voor mezelf heb ik geprobeerd op een rijtje te zetten wat OPTA nou eigenlijk probeert/mag regelen, en wat niet. Klik op 'Meer...' voor mijn interpretatie. Ik ben geen jurist ofzo, dus via de reacties verneem ik graag verbeteringen, aanvullingen e.d.

OPTA

De OPTA is belast met toezicht op telecommunicatie. Dat gaat puur over (technische) signaallevering, niet over de inhoud. Daarbij heeft ze twee taken, zorgen dat bedrijven geen misbruik maken van een monopoly-positie, en zorgen dat er geinvesteerd wordt in moderne netwerken. Hun missie; "OPTA stimuleert bestendige concurrentie in de telecommunicatie- en postmarkten. Dat wil zeggen: een duurzame situatie waarin particuliere en zakelijke eindgebruikers een keuze kunnen maken tussen aanbieders en tussen diensten, zodanig dat het prijs- en kwaliteitsaanbod op de diverse deelmarkten totstandkomt door effectieve marktprikkels. Bij onvoldoende keuze beschermt OPTA eindgebruikers."

Bij het onderzoek naar de kabel heeft de OPTA tot nu toe een analyse gedaan in hoeverre de kabelbedrijven op dit moment een Aanmerkelijke MarktMacht (AMM, oftewel monopoly) hebben. Dat hebben ze gedaan voor de vijf grote kabelbedrijven; UPC, Essent, Casema, Multikabel, Delta en ook nog eens apart voor alle andere kleintjes samen. In mei 2005 zijn ontwerpbesluiten bekend gemaakt, daarna hebben partijen kunnen reageren en nu zijn er dus conceptbesluiten die door Brussel goedgekeurd moeten worden.

Voor elk van deze bedrijven zijn er twee markten; Wholesale (omroepen die een plaats op de kabel willen hebben), en Retail (consumenten die TV willen kijken). Als er sprake is van een AMM dan worden er een aantal maatregelen voorgesteld. Op dit moment is de conclusie dat er inderdaad een AMM is voor UPC, Essent en Casema. Er zijn maatregelen voorgesteld, waarvoor nu toestemming van Brussel nodig is. Onderdeel van de maatregelen is een onderoek naar de echte kosten voor transmissiediensten, gevolgd door een opgelegde prijs. Dat onderzoek (of het echt 'te duur' is) moet dus nog beginnen.

Voor Multikabel en Delta is de markt-macht kleiner, die hoeven in het concept besluit alleen maar op hun site inzichtelijk te maken hoe hun kosten zijn opgebouwd. Voor deze kabelaars heb ik trouwens geen definitief concept besluit gezien, alleen een ontwerpbesluit in mei 2005.

wholesale

Eerst worden er maatregelen genomen op de Wholesale markt, om te zorgen dat alle zenders gelijke toegang hebben tot de kabel. Dit is vooral van belang als het kabelbedrijf zelf ook nog belangen in zenders heeft, ze zou deze dan oneerlijk voordeel kunnen geven door aan de eigen bedrijven makkelijker toegang te geven. Denk hierbij bijv. aan UPC, dat ook (mede)eigenaar is van Canal+, Club en Reality TV.

retail

Als de maatregelen op de wholesalemarkt niet voldoende zijn om ook de consument te beschermen kunnen daarvoor aanvullende maatregelen genomen worden.

Zoals gezegd gaat de OPTA alleen over het transmissie-deel van de kosten, oftewel de kosten voor het doorgeven van zenders. Welke zenders dit zijn staat daar helemaal los van. Er zijn al eens berekingen gemaakt over hoeveel het (technisch) doorgeven van een zender kost, toen Canal+ en Multikabel het niet eens waren over prijs voor toegang tot de kabel. "Opta gaat uit van een 'kostengeoriënteerd tarief' van 11 cent per kanaal per abonnee per maand. Dit zijn de kosten, inclusief winstmarge, die de 'netwerktak' van een kabelbedrijf maakt voor de doorgifte. Bij dertig kanalen (maal 11 cent) komt dit dus neer op 3,30 euro per maand." Dit is het bedrag dat OPTA nu wil bepalen en reguleren.

Om het nog wat ingewikkelder te maken wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen het 'verglaasde' en het 'koperen' deel van het netwerk.

verglaasd

Het verglaasde deel; "Het bovenste gedeelte van het netwerk, (kortweg) tussen wijkcentrum en kabelkopstation, is reeds volledig verglaasd. Dit gedeelte van het netwerk is in zoverre dupliceerbaar, dat een programma(pakket)aanbieder verschillende wijkcentra via alternatieve infrastructuren reeds nu, of in de nabije toekomst, in theorie met omroepsignalen zou kunnen beleveren."

Over dit verglaasde deel zegt OPTA; "de kosten van transmissie van het programmapakket in het verglaasde deel van het netwerk dienen naar rato van capaciteitsgebruik te worden toegerekend."

Dus de capaciteit van de glasvezels die gebruikt wordt voor internet of telefonie mag niet doorberekend worden aan 'analoge kijkers'.

koper

Het koperen deel; "Het onderste gedeelte van het netwerk tussen het aansluitpunt van de eindgebruiker en (kortweg) het wijkcentrum is in koper, te weten coax, uitgevoerd. In principe kan er van uitgegaan worden dat dit (perifere) deel van het netwerk een volledig zogenaamd 'shared' karakter kent. Het signaal staat over de volledige bandbreedte altijd aan, en iedere eindgebruiker ontvangt alle omroep- en data-inhoud."

En hier lijkt juist de discussie over te gaan, de kosten van koperen deel, mogen die helemaal aan alle gebruikers worden doorberekend? "479. Het college merkt op dat in een situatie waarin een kabelmaatschappij enkel en alleen het vrij toegankelijke rtv doorgeeft, alle kosten die aan dat deel van het netwerk dat een 'shared' karakter kent bij de eindgebruikers in rekening worden gebracht. Deze kosten veranderen niet indien een kabelmaatschappij meer diensten over het gedeelde netwerk transporteert. Hierbij wordt tevens opgemerkt dat investeringen door een kabelmaatschappij gedaan ten behoeve van andere diensten dan het vrij toegankelijke pakket in het gedeelde netwerk niet aan de transmissie van vrij toegankelijke omroepinhoud mogen worden toegerekend."

Rechten

Ook voor zenders en rechten moet betaald worden. In het jaarverslag van Primacom, eigenaar van Multikabel, staan wat bedragen genoemd voor content in 2004; aan BUMA/SENA voor rechten 3,09 per kwartaal per abonnee voor het analoge pakket. Voor doorgifte Discovery, Animal Planet en Eurosport krijgen deze zender resp. € 0,17017, € 0,15000 en € 0,25491 per kwartaal. Alles samen omgerekend per maand voor zover bekend; € 1,22 per maand per abonnee. Over dit deel van de kosten (en winstmarge daarop) heeft de OPTA niets te zeggen. Kabelbedrijven mogen dus best zeggen dat ze voor de content 12 euro per maand vragen,en voor de transmissie 3 euro per maand.

De citaten uit het OPTA rapport komen uit de Essent-versie, de andere zullen niet vreselijk afwijken denk ik. Zoals gezegd, ik ben geen jurist/specialist. Als ik er naast zit hoor ik dat graag via de reacties. En als iemand een aanvulling kan geven over de rol van de NMA, graag.

# permalink