digitale kabeltelevisie

« Nieuwe zenders Cai Harderwijk Interview Diederik Karsten van UPC in AD »CAIW als tweede aanbieder in Midden-Holland

18 december 2006

rekamDe REKAM en CAIW hebben de intentie uitgesproken gezamenlijk van het kabelnet in Midden-Holland gebruik te gaan maken. Op maandag 18 december 2006 hebben daartoe het dagelijks bestuur van de REKAM en de directie van CAIW een verklaring ondertekend in de televisiestudio van de lokale omroep Gouwestad in Gouda.

CAIW zal via het kabeltelevisienet van de REKAM als tweede aanbieder haar televisiedienst aanbieden. CAIW biedt reeds via het REKAM-net succesvol haar kabelinternetdienst aan. CAIW zal, naast het programmapakket dat de REKAM haar abonnees biedt, het volledig programma- aanbod - zowel het basispakket als extra pakketten - leveren zoals dat ook in overige verzorgingsgebieden van CAIW beschikbaar is.

De heer Van Dijk, vice voorzitter van de REKAM, is blij dat door de samenwerking aan de abonnees van de REKAM de mogelijkheid tot keuze geboden wordt. In het basisprogrammapakket van CAIW zijn bijvoorbeeld de programma's Discovery Channel en Eurosport opgenomen. Programma's die - vanwege het beleid van de REKAM geen programma's door te geven waarvoor een algemene vergoeding gevraagd wordt - niet beschikbaar zijn in het programmapakket van de REKAM.

logo caiwayDirecteur Aart Verbree van CAIW merkt op dat CAIW door de samenwerking de gelegenheid krijgt al haar diensten aan een groter aantal abonnees aan te bieden. Naast het basisprogrammapakket zijn dat de extra televisiepakketten en de uitbreiding van het kabelinternet met een telefoniedienst.

De heer Van Dijk benadrukte bij de ondertekening van de intentieverklaring dat de REKAM-abonnee geheel vrij zal zijn al of niet voor het uitgebreide dienstenpakket van CAIW te kiezen. Voor de REKAM-abonnee blijft het basispakket van zo'n veertig televisieprogramma's en ruim 60 FM radiozenders voor € 6,60 per maand beschikbaar. Dit tarief zal ook in 2007 niet verhoogd worden.

De samenwerking tussen CAIW en de REKAM is mogelijk door de toegenomen digitalisering van het kabeltelevisienet in Midden-Holland. Medio 2007 zal aan alle abonnees van de REKAM gratis een digitale ontvanger worden aangeboden. De REKAM zal dan een deel van haar programmapakket digitaliseren. De programma's die de REKAM doorgeeft blijven echter zonder extra abonnement beschikbaar. CAIW zal haar programmapakket uitsluitend digitaal aanbieden. Het abonnement voor het CAIW basispakket zal € 13,95 bedragen en is inclusief het kabelabonnement van de REKAM.

Overigens zullen de REKAM en CAIW als twee onafhankelijke kabelexploitanten blijven opereren. De samenwerking is er op gericht om de abonnees in Midden-Holland meer keuzemogelijkheden te bieden.

Update 19/12/2006

BBC1 en BBC2 blijven bij REKAM in het analoge pakket totdat het CAIW aanbod beschikbaar is. CAIW had tot nu toe haar basispakket ongecodeerd, maar zal dit in REKAM gebied gaan coderen om te voorkomen dat mensen voor een REKAM prijs een CAIW aanbod bekijken. In andere CAIW gebieden blijft het basispakket ongecodeerd.

Zie ook AD en Dutchmedia

Bron: Caiw en REKAM (Bas Booister bedankt voor de tip)