digitale kabeltelevisie

« NMa akkoord met samengaan Essent en Casema/Multikabel Nieuwe zenders Cai Harderwijk »Uitbreiding regionale omroepen bij REKAM

15 december 2006

rekamZaterdag 16 december 2006 wordt het programmapakket van de REKAM met een pakket regionale radio- en televisieiprogramma's uitgebreid. Toegevoegd worden Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe, RTV NoordHolland, RTV Oost, Radio en TV Gelderland, Omroep Zeeland en Omroep Brabant. Samen met de programma's van TV Utrecht, TV Rijnmond, TV West en L1mburg worden daardoor twaalf van de dertien Nederlandse regionale zenders door de REKAM doorgegeven. Om technische redenen is Omroep Flevoland nog niet in het pakket opgenomen.

De toegevoegde 'regionalen' zijn, zonder extra abonnement, te ontvangen via REKAM Digtaal.

Bron: persbericht REKAM