digitale kabeltelevisie

« Ook Commissievergaderingen bij CAIW op Tweede Kamer TV CAIW levert digitale televisie in Hilvarenbeek »Uitzendingen lokale omroep hoeven niet digitaal te worden doorgegeven

19 maart 2007

d-tv, het TV kanaal van de lokale omroep van Oss@Home hoeft de programma's van Omroep Maasland in de gemeente Oss en Lith niet digitaal door te geven. Dat bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch in een kort geding dat Stichting Omroep Maasland aanspande tegen @Home.

De programma’s van Omroep Maasland zijn op dit moment uitsluitend via het analoge kanaal van @Home te ontvangen. Abonnees met een digitaal pakket kunnen Omroep Maasland niet digitaal ontvangen. @Home voldoet volgens de rechtbank echter wel aan de doorgifteplicht uit de Mediawet, omdat abonnees met een digitaal pakket op eenvoudige wijze kunnen omschakelen naar analoge kanalen.

Uit het vonnis; "Ter zitting is voorts aannemelijk geworden dat abonnees met een digitaal pakket op voldoende eenvoudige wijze om kunnen schakelen van de digitale naar de analoge kanalen door met de meegeleverde afstandsbediening van het digitale schakelkastje te zappen van analoog naar digitaal en weer terug. Een serieus te nemen belemmering voor de kijkers om de programma´s van Omroep Maasland te kunnen bekijken, kan daarin niet worden gevonden.

4.4. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat @Home voldoet aan de doorgifteplicht als bedoeld in art. 82i lid 1 sub c Mediawet. Dat de Wetgever bij de totstandkoming van de Mediawet niet heeft voorzien in een overgangssituatie naar digitale TV, kan niet aan @Home worden tegengeworpen. De motie Bakker-Aptroot is geen geldend recht waarop Omroep Maasland zich kan beroepen.

4.5. Bij het voorgaande neemt de rechter tevens in aanmerking dat uit de door partijen in het geding gebrachte stukken en de toelichting daarop ter zitting blijkt dat lokale digitale verspreiding, hoewel kennelijk technisch al wel mogelijk, thans in ieder geval nog problematisch en/of kostbaar is. De vraag is of bij die gegevenheden digitale doorgifte reeds nu in anticipatie moet kunnen worden afgedwongen. Overwogen wordt:
4.5.1. Het is zonneklaar duidelijk dat de wetgever (zowel van regeringszijde als vanuit het parlement) wenst dat programma's van publieke omroepen te zijner tijd ook digitaal worden doorgegeven. Maar het is aan de wetgever om te beslissen in welk tempo en binnen welke termijn digitale doorgifte gerealiseerd en wettelijk verplicht zou moeten zijn.
4.5.2. Het zonder uitvoerig onderzoek (waarvoor een procedure in kort geding zich niet leent) in kort geding aan @Home opleggen van een ingrijpende verbreding en verzwaring van haar verplichtingen ingevolge art. 82i Mediawet, zou met betrekking tot dit onderwerp een onaanvaardbare doorkruising van het wetgevingsproces door de burgerlijke rechter opleveren.
"

Lees het hele vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch

Bron: Rechtbank 's-Hertogenbosch