digitale kabeltelevisie

« Keuzepakketten bij @Home en Multikabel Plasterk: lokale omroep hoeft niet binnen half jaar in digitaal pakket »65% digitale kijkers wil lokale omroep digitaal

28 mei 2007

logo ocw"65% van de digitale tv-abonnees vindt dat lokale zenders opgenomen moeten worden in het digitale zenderaanbod." Dat is één van de resultaten van een onderzoek dat het Ministerie van OCW heeft laten uitvoeren door TNO naar het "Gebruik analoge kabeltelevisie door digitale kabelabonnees". Dit onderzoek is ingesteld om de gevolgen in beeld te brengen van het (meestal) alleen maar analoog doorgeven van de lokale omroepen door de kabelbedrijven.

TNO heeft Interview.NSS ingeschakeld om 1100 mensen te ondervragen, waaronder ca. 800 digitale tv kijkers en ter vergelijking 300 analoge tv kijkers. Al deze mensen wonen in een gebied waar een lokale tv-zender of kabelkrant beschikbaar is.

"Opvallend is dat er nauwelijks verschillen zijn op te merken zijn in kijkfrequentie naar lokale zenders tussen mensen met een digitaal abonnement en analoge kijkers. Een groot percentage van de analoge en digitale tv-abonnees kijk niet of nauwelijks naar de lokale omroep. Bij de digitale tv-abonnees kijkt 23% vaker dan 1 keer per week naar de lokale omroep, bij analoge tv-abonnees 22%."

Kijkfrequentie lokale omroepen digitale en analoge tv-abonnees

kijkfrequentie lokale omroep
De eindconclusie van het rapport is dan ook: "Hoewel een groot deel van de digitale tv-abonnees de lokale zenders opgenomen wil hebben in het digitale tv-pakket wordt de afwezigheid van die zenders in het digitale pakket niet als een groot gemis gezien en is er ook geen significant verschil in de kijkfrequentie van de lokale zenders tussen gebruikers van analoge tv enerzijds en digitale tv anderzijds."

Behalve specifieke resultaten over het bekijken van lokale omroepen door digitale kijkers staan er ook een aantal andere interessante feiten in:

  • Het gebruik van digitale tv op meer dan 1 toestel gebeurd in 9% van de gevallen (8% op twee toestellen en 1% op drie toestellen).

  • Iets meer dan de helft (55%) van de digitale tv-abonnees maakt naast het digitale basispakket [...] ook nog gebruik van een aanvullend digitaal pakket.

  • Van de respondenten die geen digitale tv kijken, geeft het grootste deel aan dat ze geen digitale tv-aansluiting hebben en 9% dat ze wel een decoder hebben (bijvoorbeeld gestuurd gekregen in het kader van marketing acties van de kabelexploitant) maar deze niet hebben aangesloten.

Tweederde van de digitale tv-abonnees kijkt naast digitaal ook nog wel eens via de analoge kabelaansluiting naar televisie. Het volgende plaatje geeft de redenen daarvoor:

Redenen om naar analoge tv te kijken onder digitale tv-abonnees

reden analoog
"In de categorie ‘anders, namelijk’ (19%) wordt het gebruik van teletekst veel als reden genoemd. Bij digitale tv is teletekst niet altijd gemakkelijk te benaderen of biedt het niet de volledige functionaliteit als bij analoge tv."

Naast het te verwachten gebruik van analoog voor opnemen is ook breedbeeld een reden om analoog te kijken: "Daarnaast is het een probleem voor mensen dat digitale uitzendingen veelal in breedbeeld (16:9) uitgezonden worden en men een regulier (4:3) televisietoestel heeft." Een probleem dat eenvoudig op te lossen is door de decoder in te stellen op 4:3 formaat, maar blijkt niet voor iedereen even eenvoudig.

Bron: Ministerie van OCW (rapport PDF)