digitale kabeltelevisie

« Nieuwe zenders Caiw Afname groei UPC digitaal »TV Oranje bij UPC digitaal, niet analoog

10 mei 2007

tv oranjeDe Nederlandstalige muziekzender TV Oranje komt in Haarlem niet in het analoge pakket beschikbaar. In Januari adviseerde de programmaraad aan UPC om deze zender voor het seizoen 2007 - 2008 in het basispakket op te nemen. Televisiezender TV Oranje heeft zich nu teruggetrokken voor analoge distributie. Als reden geeft TV Oranje het volgende: 'Zeer recentelijk hebben wij met UPC toch overeenstemming weten te bereiken over de doorgifte van TVOranje in het digitale pakket van UPC. Dit betekent echter dat wij om deze reden TVOranje niet langer beschikbaar zullen stellen voor doorgifte in het analoge tv-pakket van UPC.'

TV Oranje heeft net intensief campagne gevoerd om analoge doorgifte te krijgen. Diverse programmaraden hebben de zender opgenomen in hun advies voor het analoge basispakket voor 2007-2008. Een kabelbedrijf mag daar niet van afwijken, tenzij daar zwaarwegende redenen voor zijn. Het niet langer geven van toestemming van de zender zelf is zo'n zwaarwegende reden.

Lange tijd konden UPC en TV Oranje het niet eens worden over digitale doorgifte, en dat ging vooral over geld: "Jur Bron[...]: "UPC zou ons moeten betalen voor de rechten die wij betalen. Dat is een staffel, maar komt digitaal neer op een cent op 8 per maand per kijker. Voor analoog zal dat grofweg 5 cent zijn. Dat is minder dan UPC zelf aan Buma/Stemra zou moeten betalen voor een kanaal." Nu is er met UPC toch een overeenkomst om per 1 Juni opgenomen te worden in het digitale pakket.

Déjà Vu

Een jaar geleden adviseerde dezelfde Haarlemse programmraad om 3voor12 tv in het analoge pakket op te nemen. Op het laatste moment besloot de publieke omroep toen dat de zender toch niet beschikbaar was voor analoge doorgifte; "De Publieke Omroep heeft met UPC afspraken gemaakt over analoge en digitale doorgifte van de diverse zenders die de publieke omroep aanbiedt. In dat kader is met door de Publieke Omroep met UPC overeengekomen dat 3voor12 door UPC uitsluitend digitaal aangeboden zal worden".

Bronnen: kabelraden.nl, programmraad Haarlem