digitale kabeltelevisie

« HDTV bij de zuiderburen Sterren Dansen op het IJs interactief bij UPC »Kamervragen over verdwijnen Family 7

17 oktober 2007

family7 logoZoals ze al aangekondigd hadden hebben de heren Atsma (CDA) en Slob (CU) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen gesteld over het mogelijk verdwijnen van Family 7 en digitale themazenders als Geloven tv van de NCRV en Omega tv van de EO bij @Home en Multikabel.

  1. Op welke wijze wordt de pluriformiteit in de door kabelexploitanten aangeboden (digitale) radio- en televisiepakketten gewaarborgd?
  2. Klopt de waarneming dat kabelexploitanten niet of nauwelijks christelijke commerciële zenders doorgeven?
  3. Is het waar dat de zender Family7 en digitale themazenders als Geloven tv van de NCRV en Omega tv van de EO vanaf 1 januari 2008 niet meer worden doorgegeven via het ZESKO pakket? Hoe verhoudt dit zich tot de gewenste pluriformiteit van aangeboden (digitale) radio en televisiepakketten?
  4. Hoe verklaart u dat, zoals in het geval van de commerciële zender Family7, vanuit de overheid (tegen betaling) een licentie wordt verleend aan commerciële omroepen terwijl geen enkele garantie wordt gegeven dat de betreffende zenders een plek krijgen binnen een digitaal kabelpakket? Acht u dit terecht?

Commentaar

Zoals in de politiek wel vaker worden ook deze vragen niet gesteld omdat men geïnteresseerd is in de antwoorden. Vraag 1 is vragen naar de bekende weg, en uit eerdere antwoorden is al gebleken dat er gewerkt wordt aan een model voor opvolging van de programmaraden. Dezelfde heer Atsma heeft al eens eerder gevraagd: "Hoe oordeelt u over de invloed van programmaraden op de samenstelling van radio- en televisiepakketten die worden doorgegeven door de kabelexploitanten?" en "Op welke wijze wordt nu en in de toekomst gegarandeerd dat programmaraden een afspiegeling zijn van de consumenten te weten luisteraars en kijkers?" Het antwoord kan bijna lettterlijk herhaald worden: "Wat de toekomst betreft merk ik op dat de voortschrijdende digitalisering en de afnemende invloed van de programmaraden de aanleiding vormden om op zoek te gaan naar een nieuw model van consumenteninvloed. Dat resulteerde in de ontwikkeling van het zogenoemde co-reguleringsmodel. [...] Het voorstel komt er op neer dat het programmaradenmodel wordt vervangen door een marktonderzoekmodel, op basis waarvan de voorkeuren van de kabelabonnees inzichtelijk worden gemaakt. Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de uitvoering van het model en kan ook sancties opleggen."

De betaling waarvan in 4 sprake is zijn de toezichtskosten. Dat staat netjes uitgelegd in "commerciële omroep en de mediawet (PDF)"; "Commerciële omroepinstellingen moeten een jaarlijkse bijdrage leveren aan de kosten van het toezicht door het Commissariaat. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de gemiddelde duur van de uitzendingen per dag en het aantal huishoudens dat het programma kan ontvangen. [...] De bedragen voor televisieprogramma’s lopen uiteen van het (ook voor radio- en kabelkrantprogramma’s geldende) minimumbedrag van 113 euro tot maximaal 20.400 euro."

Dat toestemming geen garantie is voor doorgifte staat ook in de toekenning van toestemming; "U wordt toestemming verleend het programma uit te zenden door middel van een omroepnetwerk of een omroepzender. Wij wijzen u erop dat de verlening van deze toestemming niet automatisch inhoudt dat u ook daadwerkelijk via een omroepzender (w.o. satelliet) kunt gaan uitzenden.". In de eerdergenoemde folder; "De toestemming voor het uitzenden van een commercieel omroepprogramma houdt niet in dat automatisch ook daadwerkelijk via de kabel of via een omroepzender (waaronder satelliet) kan worden uitgezonden. Met betrekking tot het uitzenden van het programma via de kabel is het noodzakelijk daartoe een overeenkomst met de kabelexploitant te sluiten."

Van vraag 4 gaat volgens mij een enge suggestie uit. Het suggereert dat CDA en CU een grotere invloed op de programma pakketten zouden willen van de overheid. Als de suggestie van "licentie is doorgifte garantie" gevolgd zou worden zou dat betekenen dat de overheid de inhoud van programmapakketten gaat bepalen. Lijkt me ongewenst.

Maar het opvolgen van de suggestie zou ook voor het CDA en CU waarschijnlijk ongewenste bijwerkingen hebben. De toestemming voor Family 7 is gelijkwaardig aan die van bijvoorbeeld Spice Platinum. Dat zou betekenen dat doorgifte van beide gegarandeerd zou moeten worden...

Bron: MinOCW