digitale kabeltelevisie

« Aantal IPTV klanten bij KPN groeit met 31% in één kwartaal 117.000 abonnees Ziggo HDTV-pakket »



Daling aantal klanten met aanvullend digitaal pakket bij Ziggo

29 juli 2010

ziggo logoEind juni had Ziggo 1.677.000 klanten die gebruik maakten van digitale televisie. Het totaal aantal televisie-klanten bedroeg 3.120.000, zodat nu 53,8% van de Ziggoklanten digtaal kijkt op minstens één toestel. Het aantal homes-passed (mogelijke aansluitingen) komt uit op 4.107.000, wat een marktaandeel van 76,0% betekent.

Dit blijkt uit de halfjaar-cijfers, die Ziggo vandaag bekend heeft gemaakt. Omdat Ziggo pas sinds vorig kwartaal meer gedetailleerde cijfers geeft over omzetten en extra pakketten ontbreekt informatie over tussenliggende kwartalen in onderstaande tabel. Ziggo vergelijkt haar cijfers met een jaar geleden, voor de volledigheid heb ik ook de cijfers van vorig kwartaal er bij gezet.

aantallen * 1000Q2 2010Q1 2010Q4 2009Q3 2009Q2 2009Q1 2009
Homes passed 4.107 4.070 4.075 4.038 4.038
Totaal TV customers 3.120 3.140 3.165 3.215 3.236
marktaandeel 76,0% 77,1% 77,6% 79,6% 80,1%
Digital TV customers 1.677 1.622 1.552 1.382 1.215
Digital % van TV customers 53,8% 51,7% 49,0 % 43,0% 37,5%
Digital TV customers with paid digital services 808 818 - 666 619
Paid % Digital TV customers 48,2% 50,4% - 48,2% 50,9%
Standard cable subscription revenue 94.627 98.172 110.873 114.845
Digital pay television services revenue 30.644 29.559 22.440 21.953
inkomsten 'extra zenders' per abonnee per maand €12,64 €12,04 €11,23 €11,82

Opvallend is de daling (zowel in absolute aantallen als in procenten) van het aantal klanten dat een abonnement heeft op een extra zenderpakket t.o.v. drie maanden geleden. Aan het eind van het 1e kwartaal hadden nog 818.000 klanten een abonnement op een dergelijk pakket, eind juni waren dat er nog 808.000. Het percentage van de digitale kijkers dat een extra pakket heeft daalde van 50,4% naar 48,2%. Vergelijken we met een jaar geleden dan zien we een zelfde trend in de percentages, maar niet in de absolute aantallen. Het lijkt dus te gaan om een seizoenseffect. Dit zou misschien (gedeeltelijk) verklaard kunnen worden door klanten die i.v.m. de zomerstop hun abonnement op Eredivisie live tijdelijk beëindigen. Toch is de totaalomzet uit extra pakketten afgelopen kwartaal wel toegenomen, minder klanten namen duurdere pakketten af (nu gemiddeld €12,64 per klant per maand.)

Bron: halfjaarcijfers Ziggo