digitale kabeltelevisie

« 53% UPC abonnees heeft digitale televisie Kabel Noord stopt doorgifte FOXlife »Tweede kamer vraag minister om maatregelen openstellen kabel

08 november 2011

tweede kamerIn een motie ingediend door Jhim van Bemmel (PVV) en Sharon Gesthuizen (SP) heeft de tweede kamer de minister gevraagd aan te geven welke maatregelen deze van plan is te nemen om open toegang tot de kabel te bereiken. De motie, ingediend op 27 oktober, en aangenomen door de kamer op 1 november, vraagt minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) om de reactie van de OPTA op reacties op het concept oordeel over de televisiemarkt aan de kamer te sturen, en om aan te geven "op welke wijze hij open toegang tot de kabel wil bereiken", en "eventueel aan de Kamer voorstellen te doen voor aanvullend instrumentarium c.q. wet- en regelgeving die voor het bereiken van dit doel nodig zijn"

In juni nam de kamer een al motie aan om kabelbedrijven te verplichten hun analoge programmapakket beschikbaar te stellen voor doorverkoop door andere aanbieders. De dag daarna kwam de OPTA met een conceptbesluit dat de kabel niet open hoeft voor andere aanbieders.