digitale kabeltelevisie

« mei 2015 juli 2015 »Archief juni 2015

CPB tikt Ziggo op de vingers wegens privacyovertredingen digitale tv

09 juni 2015

Ziggo logoHet College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft onderzoek gedaan naar de verwerking van persoonsgegevens door Ziggo bij het gebruik van de interactieve digitale televisiediensten. Het CBP constateerde tijdens het onderzoek bij Ziggo dat het bedrijf klanten die gebruikmaken van interactieve diensten onvoldoende informeerde en geen ondubbelzinnige toestemming vroeg voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens over het tv-kijkgedrag. Ziggo heeft daarop maatregelen getroffen en de overtredingen beëindigd.

De overtredingen hebben vooral betrekking op interactieve decoders, omdat daarbij een retoursignaal mogelijk is en Ziggo "mee kan kijken" met de gebruiker.

Kijkgedrag normale zenders

Bij de decoders van Cisco 8455/8485 en de Samsung 3102 (door het CBP consequent "Samsung 8455/8485 en de Cisco 3102" genoemd...) verzamelt Ziggo sinds maart 2013 gegevens over het kijkgedrag naar gewone (lineaire) televisiezenders. Hoewel Ziggo deze decoders sinds eind 2012/begin 2013 niet meer aanbiedt, worden deze door Ziggo nog wel ondersteund.

Ziggo verwerkt de volgende gegevens over het kijkgedrag van deze groep klanten;

  • Informatie naar welke tv-zender wordt gekeken op welke tijdstip
  • wat het populairste programma is op een bepaald tijdstip
  • De gemiddelde kijkduur
  • Hoe vaak de opnamefunctionaliteit wordt gebruikt;
  • Hoe vaak de decoder aan en uit wordt gezet, op welk tijdstip

Het probleem bij het verzamelen van deze data was volgens het CPB dat bij versturen van data van decoder naar Ziggo het smartcardnummer meegestuurd werd. Het CPB zegt hierover; "Hoewel Ziggo de gegevens vervolgens anonimiseerde, was er tijdens het verzamelen sprake van persoonsgegevens. Omdat het hierbij over inhoudelijke gegevens gaat over het kijkgedrag, zijn het persoonsgegevens van gevoelige aard."

Op 30 maart 2015 heeft Ziggo een technische maatregel doorgevoerd die ervoor zorgt dat het unieke smartcard ID niet meer wordt doorgegeven aan Ziggo. In plaats daarvan wordt een nieuwe permanente unieke identifier op de decoder zelf gegenereerd, en met het kijkgedrag meegezonden. Deze oplossing is voor het CPB aanvaardbaar omdat de data nu niet meer te herleiden is naar een abonnee.

Ziggo verzamelt dus nog steeds gegevens over welke zenders met deze decoders bekeken worden. Hoewel de overtreding nu formeel beëindigd is merkt het CPB in een voetnoot wel het volgende op; "Het CBP merkt terzijde op dat het voor de gemiddelde gebruiker een verrassing zal zijn dat Ziggo kijkcijferaantallen destilleert uit het dataverkeer. De gebruikelijke, bij het publiek bekende, werkwijze om kijkcijferaantallen te verzamelen, geschiedt via panels van de Stichting Kijkcijfer Onderzoek. De kijkcijferkastjes worden alleen geïnstalleerd na voorafgaande toestemming van betrokkenen. In het maatschappelijk verkeer zou Ziggo daarom rekening moeten houden met de verwachting van betrokkenen dat kijkcijfergegevens alleen met toestemming worden verzameld."

Van de overige (nieuwere) interactieve decoders wordt geen data verzameld over welke zenders bekeken worden.

Video On Demand

Ziggo gebruikte daarnaast gegevens over het kijken naar films via Video on demand om persoonlijke kijkaanbiedingen te doen. Ziggo heeft al tijdens het onderzoek een wijziging ingevoerd waarmee zij nieuwe klanten hiervoor om toestemming vroeg.

De informatie die Ziggo hierbij aan klanten gaf, was echter nog niet specifiek genoeg. Zo informeerde Ziggo niet dat er een interesseprofiel werd opgesteld op basis van iemands Video on demand-kijkgedrag. Bestaande klanten werd überhaupt niet om toestemming gevraagd. Zij kregen in het verleden alleen een scherm met een 'Akkoord'-knop en konden geen ‘nee’ zeggen.

Ziggo heeft deze overtredingen nu ook beëindigd. Het bedrijf vraagt inmiddels zowel nieuwe als bestaande klanten om toestemming en geeft daarbij duidelijk aan wat die toestemming betekent. Ook klanten die geen toestemming geven voor het gebruik van hun kijkgegevens voor persoonlijke kijkaanbiedingen, kunnen de dienst gewoon gebruiken.

Pay per view

Tot slot heeft het CBP vastgesteld dat Ziggo ten minste een maal gegevens over los bestelde sportuitzendingen (Pay per event) gebruikte voor gerichte direct marketing. Dit gebeurde zonder de klanten hierover goed te informeren en zonder hiervoor om toestemming te vragen aan de klanten. Dit is in strijd met de wet.

Bron: persbericht CPB, Openbare versie
Rapport Ziggo (PDF)

# permalink