digitale kabeltelevisie

« Einde Sagem bij Casema CAI Loenen gaat digitaal »Nog geen verplichtte doorgifte lokale omroep

17 februari 2006

Staatssecretaris Van der Laan wil kabelaars nog niet gaan verplichten om lokale omroepen digitaal door te gaan geven. Dat schrijft ze in een brief, mede namens de minister van Economische Zaken, aan de kamer (PDF). Eerder had de 2e kamer in een motie er bij minister Brinkhorst op aangedrongen maatregelen te nemen om de doorgifte ven de lokale omroepen te verzekeren. De minister stond daar positief tegenover, maar staatssecretaris Van der Laan vindt maatregelen nu nog niet nodig; "Doorgifte van de lokale publieke omroep via de kabel is verzekerd door de must-carry verplichting zoals vastgelegd in artikel 82i van de Mediawet. [...] Deze doorgifte verplichting bestaat voor elk omroepnetwerk. Daarbij heeft de aanbieder van een omroepnetwerk de keuze of de programma’s op digitale of analoge wijze worden uitgezonden. Zolang een omroepnetwerk gebruikt wordt voor analoge en digitale doorgifte van programma’s brengt een redelijke uitleg van de Mediawet met zich mee dat doorgifteverplichtige programma’s worden verspreid conform de techniek die de meeste kijkers en luisteraars gebruiken voor de ontvangst van programma’s."

Technische achtergronden

"De kabelbedrijven hebben momenteel weinig inprikpunten in hun verzorgingsgebied waar de digitale signalen op de kabel gezet worden. Deze signalen worden direct in het gehele verzorgingsgebied uitgezonden. Segmentering naar gemeenten of verzorgingsgebieden van individuele lokale publieke omroepen is op dit moment nog onvoldoende mogelijk. Hierdoor kunnen op dit moment de programma’s van de lokale publieke omroep alleen gelijktijdig worden doorgegeven binnen het gehele verzorgingsgebied, waardoor een groot beslag wordt gelegd de beschikbare digitale kanalen (in grote verzorgingsgebieden kan dit oplopen tot tientallen
kanalen). Dit gaat dan een fors deel van de beschikbare digitale capaciteit in beslag nemen. Zouden de kabelbedrijven op dit momentde lokale publieke omroep digitaal gaan doorgeven, nemen de kosten om alle producties (soms dagelijks) op de kabel te zetten, fors toe. Overigens leveren de lokale publieke omroepen momenteel hun signaal nog analoog aan.
"

"De kabelbedrijven verrichten momenteel onderzoek naar de technische mogelijkheden om het aantal digitale inprikpunten te vergroten zodat lokale publieke omroep ook lokaal digitaal kan worden doorgegeven. "

Alternatieven op korte termijn

"Mogelijke oplossing is om de lokale publieke omroep via de kabel non-lineair («on-demand») aan te bieden. Vooralsnog kan dit alleen door UPC worden gedaan, omdat hun set-up boxen daarvoor geschikt zijn. UPC doet momenteel onderzoek naar deze vorm van doorgifte voor de lokale publieke omroepen in hun verzorgingsgebied."

Misschien moeten de lokale omroepen zich meer zorgen gaan maken over ADSL-tv via KPN en anderen. Wie nog kabel heeft kan voor de lokale omroep altijd nog terugvallen op analoog. Voor KPN en dergelijke geldt tot op heden nog helemaal geen doorgifteplicht voor lokale omroepen.

Bron: OLON via RadioFreak en Mediamagazine