digitale kabeltelevisie

« Versatel voetbal 60.000 abonnees Radio Rembrandt en KXRadio bij Casema Digitaal »Stand van zaken regulering kabeltarieven

02 maart 2006

In een brief (PDF) aan de tweede kamer geeft Minister Brinkhorst een overzicht van de stand van zaken voor wat betreft de regulering van de kabeltarieven. De OPTA wilde in November een onderzoek doen naarde prijzen van de kabel, om mogelijk te kunnen ingrijpen. De Europeese Commissie (commissaris Kroes van mededinging) wilde daar geen toestemming voor geven omdat er genoeg concurrentie zou zijn.

Ondertussen is er overeenstemming, en gaat Brinkhorst de volgende maatregelen opleggen;

  • Verplichting voor de kabelaanbieders om concurrenten op het netwerk toe te laten die dat netwerk willen gebruiken voor de verspreiding van programma’s voorzover dat redelijkerwijs mogelijk is (o.a. voldoende capaciteit, redelijke vergoeding);
  • Verplichting om de zojuist genoemde toegang te leveren tegen kostengeoriënteerde tarieven. Om dit te kunnen controleren moet door de aanbieders een door OPTA goed te keuren kostentoerekeningssyteem worden gehanteerd;
  • Verplichting om het transport van het vrij toegankelijke programmapakket ontbundeld aan te bieden aan eindgebruikers. Dit betekent dat aan de afname van het pakket niet de verplichting mag worden verbonden andere diensten of voorzieningen tegen betaling af te nemen, zoals bijvoorbeeld, internettoegang, digitale televisie of een decoder;
  • Verplichting om jegens de eindgebruikers transparante tarieven te hanteren. Deze verplichting houdt ondermeer in dat moet worden aangegeven welk gedeelte van het tarief betrekking heeft op het transport van de programma’s. Het resterende deel van het tarief is dan voor de programma’s zelf (“de inhoud”).

Kabeltelevisie Brabant - Gelderland en Kabelnet Veendam geven al inzicht de opbouw van hun tarieven.

Bron: Planet multimedia