digitale kabeltelevisie

« Wanneer HDTV bij de publieke omroep? Doorgifte Caiw bij REKAM gestart »Brunssum kiest voor verkoop CAI-netwerk

05 juni 2007

brunssumHet college van Burgemeester en Wethouders van Brunssum heeft na een diepgaand onderzoek besloten om het kabelnetwerk, dat nu nog in eigendom is van de gemeente, te verkopen. Voor het einde van deze maand wordt de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met het besluit, zodat de onderhandelingen na zomer kunnen worden afgerond en een start kan worden gemaakt met de verbetering van het digitale dienstenpakket in Brunssum. Het netwerk dat momenteel ongeveer 13.500 aansluitingen telt, zal naar verwachting in de huidige markt ongeveer € 10 miljoen opleveren.

Het CAI-netwerk van Brunssum is dringend aan modernisering toe. De gemeente ontvangt maandelijks tientallen telefoontjes van mensen die gebruik willen maken van bijvoorbeeld digitale telefonie of digitale televisie. Het huidige netwerk is daarvoor niet geschikt, waardoor de digitale vooruitgang en ook financieel aantrekkelijke aanbiedingen voor veel Brunssumers buiten bereik blijven.

Brunssum is een van de laatste gemeenten in Nederland die nog een eigen CAI-netwerk in eigendom hebben en beheren. In de afgelopen vijftien jaar zijn vrijwel alle gemeentelijke netwerken opgekocht en opgegaan in een aantal landelijke kabelmaatschappijen. Vanwege de schaalgrootte hebben deze bedrijven in de afgelopen jaren kunnen investeren in méér en kwalitatief betere producten (digitalisering, gebundelde telefoon, tv- en internetaanbiedingen), en die ook nog eens kunnen aanbieden tegen relatief lagere kosten.

In het recente onderzoek naar de toekomst van de CAI heeft het college van B&W de keuze voor verkoop van het CAI-netwerk afgewogen tegen modernisering in eigen beheer. Dit laatste blijkt niet zonder risico’s, omdat digitale alternatieven via ADSL en Digitenne op de loer liggen en momenteel niet helemaal duidelijk is op welk vlak de digitale markt zich verder gaat ontwikkelen. Als consumenten ervoor kiezen om over te stappen op digitale alternatieven, daalt de waarde van het Brunssumse netwerk, terwijl tegelijkertijd de kosten juist stijgen vanwege de investeringen die noodzakelijk zijn om het netwerk te upgraden. Deze investeringen worden geraamd op ongeveer € 3 miljoen. De omvang van de totale investering weegt voor het college dan ook niet op tegen het onzekere rendement over vijf tot tien jaar. Vandaar dat Brunssum kiest voor verkoop. Met het afstoten van het CAI-bedrijf gaan voor de gemeente geen arbeidsplaatsen verloren.

Tarieven

Bij verkoop van het netwerk zal ook de kwaliteit van het netwerk en het aanbod van digitale producten via het netwerk gelijk worden getrokken met de rest van Nederland. Dat heeft tot gevolg dat ook de tarieven zullen worden aangepast aan de tarieven die landelijk worden gehanteerd. Voor de inwoner van Brunssum betekent deze modernisering van het CAI-netwerk een verwachte kostenstijging van € 4,- tot € 5,- per maand (het huidige CAI-tarief in Brunssum bedraagt momenteel € 10,60 per maand). Het college van B&W benadrukt dat wanneer het netwerk in eigen beheer zou blijven, de noodzakelijke investeringen op korte termijn tot een vergelijkbare tariefstijging leiden.

Het voorstel om het CAI-netwerk te verkopen, zal naar verwachting op 26 juni 2007 in de gemeenteraad worden besproken. Gaat de raad akkoord, zal het college van B&W met marktpartijen in onderhandeling treden over overname. De verwachting is dat verkoop nog dit jaar zal plaatsvinden. Dutchmedia meldt dat zowel @Home/Zesko als Caiw interesse hebben om het kabelnet van Brunssum te kopen.

Bron: Gemeente Brunssum, Dutchmedia