digitale kabeltelevisie

« A-TiVi & TeVeSur stoppen doorgifte in Nederland Software update Samsung DCB-P850R »Zesko hoeft RNN7 niet door te geven.

08 januari 2008

rnn7De kabelbedrijven die in Zesko samenwerken hoeven RNN7 niet door te geven. Dat blijkt uit een uitspraak van de Rotterdamse rechter van eind vorig jaar. Het gaat om een aantal verschillende conflicten met de losse kabelbedrijven, die ondertussen allemaal deel uitmaken van de Zesko Holding. RNN7 begon als regionale commerciƫle televisiezender die te zien was in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. In 2005 maakte de zender plannen bekend om landelijk digitaal te gaan uitzenden, als concurrent voor RTL en SBS. In maart 2007 waren er plannen om vanaf mei 2007 als eerste Nederlandse zender volledig in HDTV te gaan uitzenden. In mei 2007 stopte Caiw al met doorgifte van de zender omdat RNN7 gemaakte financiƫle afspraken met CAIW niet nakwam. Tegenwoordig lijkt de zender te willen transformeren tot een Nederlandse nieuwszender met landelijke dekking.

Multikabel

Bij Multikabel werd RNN7 al analoog en digitaal doorgegeven. Multikabel had een contract met RNN7 vanaf 1 jan 2007 voor een half jaar, en dat zou telkens stilzwijgend verlengd worden per half jaar tenzij een maand van tevoren werd opgezegd. Dat heeft Multikabel gedaan (met als argument "Multikabel zal haar standaardpakket in aantal reduceren en daar is helaas geen plaats meer voor RNN7"). Daarnaast had de Regionale Programmaraad Multikabel voor analoge televisie Multikabel geadviseerd om RNN7 in 2008 op plaats 25 door te geven. Omdat een programmaraad alleen een dwingend advies kan geven over de eerste 15 zenders mag Multikabel het advies voor de andere zenders naast zich neer leggen. Ondertussen is Multikabel analoog en digitaal gestopt met doorgifte van RNN7.

Casema

Met Casema had RNN al principe afspraken gemaakt voor digitale doorgifte. RNN ging er van uit dat deze ook voor @Home en Multikabel zouden gelden, maar Casema zegt dat deze andere kabelaars alleen zijdelings ter sprake zijn gekomen. Volgens de rechter is er niet duidelijk een overeenkomst gesloten waar beide partijen het vlledig over eens waren, dus Casema is daar verder niet aan gehouden.

@Home

Een aantal programmaraden in het @Home verzorgingsgebied had geadviseerd om RNN7 in 2008 in het (buitenwettelijk) standaardpakket op te nemen. @Home is daar van afgeweken, o.a. omdat "het werkelijke format van uw zender afwijkt van het door u op het aanvraagformulier opgegeven format." Daarnaast bestaat er twijfel of RNN in staat is de rekeningen voor doorgifte te betalen. Omdat het advies van de programmaraden ook hier vrijblijvend was mag @Home daarvan afwijken.

Bedragen

In de uitspraak zijn ook de tarieven te vinden voor doorgifte. RNN eiste doorgegeven te worden in de digitale pakketten, wilde daarvoor 15 eurocent per abonnee per jaar doorgiftevergoeding betalen, maar moest dan wel op een kanaalpositie onder de 15 geplaatst worden. Die eis is dus afgewezen. Zesko had nog wel eind november 2007 aan RNN7 een nieuw aanbod gedaan voor digitale doorgifte. Het aanbod betrof digitale doorgifte in het hele Zesko gebied tegen 24 euro cent per abonnee per jaar. Zesko had aan het aanbod de voorwaarde verbonden dat de kort geding procedures ter zake van analoge doorgifte werden ingetrokken. Dat ging RNN7 te ver.

Bron: kabelraden.nl