digitale kabeltelevisie

« Ziggo op kabelnet Edam-Volendam Wijzigingen frequenties in Cogas gebied »OPTA: UPC moet YouCa informatie leveren over toegang

05 maart 2009

opta logoWie dacht dat met de recente besluiten van de OPTA over toegang tot de kabel het eenvoudig zou zijn voor concurrenten om toegang te krijgen komt bedrogen uit. Onlangs heeft de OPTA uitspraak gedaan in een geschil tussen UPC en YouCa. De OPTA heeft UPC opdracht gegeven om binnen 15 dagen YouCa informatie te leveren over toegang tot het kabelnet.

Dit geschil gaat nog over de (vorige) toegangsverplichting die UPC opgelegd heeft gekregen in maart 2006. YouCa had UPC gevraagd om informatie over voorwaarden voor toegang tot de kabel. UPC wilde die informatie niet geven, omdat ze van mening is dat het verzoek niet valt onder de toegangsverplichting zoals die opgelegd is in 2006.

YouCa wil dezelfde analoge programmapakketten als UPC gaan distribueren. Dit geldt ook voor de digitale pakketten, zij het dat YouCa de mogelijkheid van ander samengestelde digitale pakketten, zowel uitgebreider als beperkter openhoudt. Technisch ontstaat geen verschil tussen de programmapakketten van YouCa en UPC (YouCa wil gebruik maken van de door UPC al op het netwerk gezette signalen). YouCa stelt dat dit geen wederverkoop is; "YouCa wil niet de diensten van UPC leveren. YouCa wil haar eigen diensten leveren onder eigen naam. Daarvoor vraagt YouCa daadwerkelijk kabelcapaciteit en de daaraan verbonden transmissie diensten."

UPC stelt dat dit wel wederverkoop is, en dat dit niet onder de toegangsverplichting van 2006 valt. UPC stelt dat YouCa feitelijk helemaal geen transmissie diensten wil afnemen van UPC. "Van een transmissie dienst in de zuivere zin van het woord zou sprake zijn als YouCa aan UPC programmasignalen aanlevert die UPC vervolgens op haar netwerk zet en distribueert."

OPTA geeft in de argumentatie aan wat ze bedoelde met het MA-besluit van 2006; "Het voor nieuwe toetreders tot de kabelmarkt mogelijk te maken om, naast het aanbod van UPC, programmapakketten aan te bieden op een van UPC gehuurd leeg kanaal. Met een leeg kanaal bedoelt het college aan te geven een 8 MHz kanaal waarover nog geen (bestaande) signalen worden doorgegeven.". Dat is niet wat YouCa wil. Toch zegt de OPTA "Gedurende de reguleringsperiode kunnen marktontwikkelingen immers leiden tot nieuwe vormen van toegang die, alhoewel tijdens het nemen van een marktanalysebesluit niet voorzien, wel degelijk kunnen vallen onder een reeds opgelegde toegangsverplichting. ", en daarom is het verzoek niet bij voorbaat onredelijk. UPC moet daarom YouCa de gevraagde informatie leveren.

inefficiƫnte netwerkgebruik

upc frequentiegebruik
Plaatje: Stratix "Analoge Radio en TV"
Over het gebruik van de UPC signalen zegt de OPTA; "De toegangsverplichting opgenomen in het MA-besluit 2006 omvat immers voor UPC de plicht om programma-aanbieders de transmissiediensten aan te bieden die nodig zijn om eindgebruikers te bereiken. Vanwege capaciteitsschaarste op het analoge kabelnet oordeelt het college het niet als onredelijk als YouCa zelf de auteursrechten met de programma-aanbieders regelt en aan UPC verzoekt om de reeds door UPC op het kabelnetwerk gezette signalen mede te gebruiken voor het distribueren van haar eigen standaardpakket." Dat lijkt wel erg op het besluit dat onlangs in werking is getreden.

Alleen voor digitale signalen wordt het vreemd; "Het college is van mening dat het argument van capaciteitsschaarste alleen geldt voor het analoge kabelnet. Het college oordeelt dan ook dat, wanneer YouCa in een toegangsverzoek zou verzoeken om medegebruik van digitale rtv-signalen, hij dit verzoek, met het oog op de autonome ontwikkeling naar infrastructuurconcurrentie op de langere termijn, als niet opportuun en proportioneel zal beoordelen. "

Waarom voor digitaal geen capaciteitsproblemen zouden bestaan is mij onduidelijk. UPC gebruikt op dit moment voor haar digitale aanbod 33 transport-streams. Dit neemt dus evenveel ruimte in als 33 analoge kanalen (ongeveer het aantal dat UPC ook werkelijk analoog aanbiedt). Digitaal en analoog nemen op dit moment dus ongeveer evenveel ruimte in. Wel is het zo dat bij digitaal er meer (6 tot 8, afhankelijk van de kwaliteit) zenders per kanaal van 8 MHz doorgegeven kunnen worden. Daarom kunnen er digitaal veel meer zenders doorgegeven worden.

Als YouCa digitaal een in grootte vergelijkbaar pakket wil aanbieden als UPC zouden daarvoor de ruimte voor digitaal verdubbeld moeten worden. Die ruimte zal heel moeilijk te vinden zijn, zeker als analoog voorlopig niet uitgeschakeld wordt. Als YouCa een klein digitaal pakket van zo'n 30 zenders zou willen aanbieden zou dat 4 a 5 transportstreams kosten. Dat is misschien net haalbaar.

Maar juist voor digitale signalen zou medegebruik voor de hand liggen. Het is technische heel goed mogelijk om eventueel 2 of meer verschillende coderingstechnieken te gebruiken, zodat elke aanbieder desgewenst zijn eigen decoders kan gebruiken. Ook is het eenvoudig te realiseren dat verschillende aanbieders verschillende pakketten aanbieden.

Bron: OPTA (via Villamedia)