digitale kabeltelevisie

« Ziggo wil kijkers verplichten reclame te kijken bij opgenomen programma's OPTA: geen regulering televisiemarkt »Tweede kamer stemt voor concurrentie op kabel

22 juni 2011

De Tweede Kamer heeft vandaag een wet aangenomen waarmee kabelbedrijven verplicht worden om hun analoge programmapakket beschikbaar te stellen voor doorverkoop door andere aanbieders. Ook moet het voor de OPTA eenvoudiger worden om kabelbedrijven met een "aanmerkelijke marktmacht" te dwingen de digitale kabel open te stellen.

Een en ander is het gevolg van het aannemen van de wet "Wijziging van de Telecommunicatiewet". Op die wet zijn een aantal amendementen (wijzigingen) ingediend die gisteren aangenomen zijn, en vandaag is de gewijzigde wet als geheel aangenomen.

De verplichting tot doorverkoop van het analoge pakket is het gevolg van een van de amendementen die ingediend waren door PvdA'er Martijn van Dam. Met dit amendement wordt de mediawet aangepast, zodat kabelbedrijven standaard verplicht worden het analoge pakket ter beschikking te stellen voor wederverkoop. Tot nu toe was daar een onderzoek en besluit van de OPTA voor nodig, waarbij de OPTA moest vaststellen dat een kabelbedrijf beschikte over "aanmerkelijke marktmacht".

Twee andere amendementen hebben als doel de positie van de OPTA te verstevigen. Het eerste regelt dat OPTA een toegangsverplichting kan opleggen aan aanbieders van een programmadienst. Met het tweede vervalt de verzwaarde motiveringsplicht die OPTA tot nu toe had.

De wet moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd voordat deze van kracht wordt.