digitale kabeltelevisie

« Uitstel besluit verplichting doorgifte HbbTV marktaandeel REKAM-kabel daalt naar 52,5% »Voetbal On Demand daalt met 85% bij Ziggo

26 januari 2014

ziggo q4 2013
In het 4e kwartaal van 2013 zag Ziggo het totaal aantal TV-abonnees afnemen met 15.000 tot 2.796.000. Met 4.247.000 totaal aantal mogelijke aansluitingen (homes passed) komt Ziggo in haar verzorgingsgebied daarmee uit op een marktaandeel voor TV van 65,8%. Dat was een kwartaal daarvoor nog 66,3%, en een jaar geleden 68,6%. Het aantal digitale abonnees steeg met 11.000 tot 2.291.000, wat betekent dat 81,9% van de Ziggo klanten de beschikking heeft over minstens één geregistreerde smart-card.

Extra pakketten

klanten extra zenders ziggo 4e kwartaal 2013
In het 4e kwartaal is het aantal abonnees dat een abonnement heeft op één of meer extra betaalde pakketten gestegen met 9.000 tot 872.000. In verhouding tot een jaar geleden is dat aantal juist gedaald met 57.000. Volgens Ziggo is dat te wijten aan het verminderde consumentenvertrouwen, en overschakeling van vaste abonnementen naar Video On Demand (zonder daarbij te specificeren of die VOD van Ziggo afgenomen wordt.)

Video On Demand

interactieve decoders ziggo Q4 2014
Bij Video On Demand (VOD) geeft Ziggo weinig concrete cijfers. Alleen het aantal klanten met interactieve decoders wordt gespecificeerd, dat waren er 566.000 aan het eind van 2013 (TVs met de nieuwe interactieve CI+ 1.3 module zijn hierin niet meegerekend). Daarmee heeft 24,7% van de digitale abonnees een interactieve decoder. Van die 566.000 zijn er 310.000 (55%) met een streaming graphical user interface (SGUI), waarij de user interface in de cloud wordt gegenereerd, en een gewone internetverbinding wordt gebruikt voor de retoursignalen. Oftewel de Humax (5100, 5200 en 5300) en Samsung (7140A) en (7140B) interactieve decoders. De rest (45%) bestaat nog uit de oudere Cisco decoders, die de user interface lokaal genereren. Ziggo meldt dat de SGUI decoders 40 -50% van alle VOD activiteit genereren. Aangezien 55% van de interactieve decoders SGUI. decoders zijn, kan geconcludeerd worden dat de oudere Cisco decoders naar verhouding meer gebruikt worden voor VOD kijken.

Het aantal VOD transacties voor het kijken naar live voetbal wedstrijden daalde met ongeveer 85%, volgens Ziggo door de prijsverhoging van €6.95 naar €11.95 per wedstrijd. Als het voetbal buiten beschouwing wordt gelaten is het aantal VOD transacties afgelopen jaar gestegen met 39,1% (niet duidelijk is of dit alleen betaalde transacties zijn, of dat ook de gratis films en Uitzending Gemist meegeteld worden). Het aantal interactieve decoders is in dezelfde tijd harder gestegen van 360.000 tot 566.000 (57%), Je kan dan stellen dat het aantal VOD transacties per interaktieve decoder met 11% gedaald is.