digitale kabeltelevisie

« marktaandeel REKAM-kabel daalt naar 52,5% Minder informatie op pagina Frequentieoverzicht Ziggo Oost »UPC verliest in één jaar 5,6% van haar klanten

16 februari 2014

upc homes passed total digital q4 2013
In 2013 is UPC 97.600 TV-klanten kwijtgeraakt, en kwam uit op 1.632.000 klanten voor TV (analoog en digitaal). Het aantal homes-passed bedroeg 2.838.600, zodat het marktaandeel van UPC voor TV in haar verzorgingsgebied uitkwam op 57,5%.

Het aantal digitale klanten steeg naar 1.108.100, zodat het percentage digitale kijkers nu op 67,9 uitkomt.

Omdat UPC sinds 3 April een basispakket ongecodeerd doorgeeft kan elke klant digitaal kijken zonder daarvoor extra te betalen (of zich te registreren). In de bovenstaande aantallen zijn deze kijkers naar het digitale basispakket niet opgenomen. Het werkelijke aantal digitale kijkers zal dus hoger zijn dan de hier genoemde 1.108.100

Van de digitale abonnees hadden eind december 210.000 klanten de beschikking over Horizon TV, Dat was eind oktober zo'n 200.000, een toename van 10.000. Nu heeft ongeveer 19% van de digitale klanten de beschikking over een Horizon-box.

Abonnee verloop

upc abonnee verloop 2006-2014 Dit kwartaal verloor UPC in totaal 21.300 TV-klanten.. De toename van het aantal digitale abonnees was 6.600, dat is net iets hoger dan het slechtste kwartaal ooit; in het 2e kwartaal van 2013 kwamen er maar 4.700 digitale abonnees bij. (Let op, sinds het 2e kwartaal van 2013 is het basispakket bij UPC ongecodeerd. Mensen die zonder smartcard naar het digitale basispakket kijken worden bij UPC niet als digitale abonnee geteld.)

UPC / Ziggo

In het kader van de geplande overname van Ziggo door LGI is het aardig de resultaten van Ziggo en UPC over de afgelopen jaren met elkaar te vergelijken.

Marktaandeel

marktaandeel upc/ziggo
Het eenvoudigst is het marktaandeel voor TV van beide bedrijven te vergelijken. In december 2007 had UPC nog een marktaandeel van 79,5%, en Ziggo stond op 82,8%. In december 2013 was dat respectievelijk 57,5`% en 65,8%

In 2013 verloor UPC 5,6% van haar TV-klanten (97.000 klanten), bij Ziggo was dat 3,3% (96.000).

Digitale abonnees

digitale abonnees upc/ziggo
De cijfers voor digitale TV zijn niet direct te vergelijken. Bij UPC is digitale TV tot 3 April 2013 puur een betaalde dienst geweest. Voor die tijd moest een abonnee voor digitale TV altijd een apart betaald abonnement afsluiten voor digitale TV, en kreeg daarbij een decoder en/of CI+ module in bruikleen. Daardoor leverde elke digitale abonnee bij UPC meteen extra inkomsten op. Sinds 3 April kan het basispakket ook bekeken worden zonder smart-card. Deze kijkers worden niet meegeteld.

Bij Ziggo was en is het basispakket gratis, maar wel gecodeerd. Abonnees moeten daarom een smartcard registreren om digitaal te kunnen kijken. Dat levert Ziggo niet direct extra inkomsten op, maar het is wel nauwkeurig bekend hoeveel mensen digitaal kijken.

In december 2007 hadden beide bedrijven een nagenoeg even groot percentage aan digitale TV-abonnees; bij UPC had 25,6% van de abonnees digitale TV, bij Ziggo was dat 25,4%. December 2013 was dat voor UPC 67,9%, en voor Ziggo 81,9%

Bron: LGI cijfers Q4 2013