digitale kabeltelevisie

« Rekenmethode TNO bespaart Essent Kabelcom miljoenen Fouten in smartcard Delta digitale tv »Minister van der Hoeven: Kabelbedrijven moeten uiterlijk 12 januari duidelijkheid geven over digitale doorgifte lokale omroepen

02 januari 2007

olon logoIn een brief aan de Vecai heeft de Minister van OCW, Maria van der Hoeven, de kabelbedrijven gevraagd om snel te komen met de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden tot digitale doorgifte van lokale omroepen. Een jaar geleden wilde de toenmalige Staatssecretaris Van der Laan geen verplichting opleggen voor digitale doorgifte van lokale omroepen. Een van de redenen daarvoor was dat de kabelbedrijven bezig waren met een onderzoek "naar de technische
mogelijkheden om het aantal digitale inprikpunten te vergroten zodat lokale publieke omroep ook lokaal digitaal kan worden doorgegeven.
" Nu, een jaar en een staatssecretaris later, heeft dat onderzoek nog niets opgeleverd. Ook overleg tussen de OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) en de grote kabelbedrijven heeft weinig opgeleverd;

  • Casema meldde dat de circa 70 lokale omroepen in het verzorgingsgebied van Casema worden doorgegeven in het analoge basispakket en dat daarmee wordt voldaan aan de must-carry verplichting. Casema gaf aan te onderzoeken hoe zij de lokale omroepen in het digitale pakket kunnen distribueren. "In verband met de daarvoor benodigde transportcapaciteit en de hiermee samenhangende investeringen in het digitale netwerk is dit geen sinecure."
  • Essent gaf in mondelinge overleg van 14 november 2006 aan dat het opnemen van de 130 publieke lokale omroepen in het digitale pakket op de prioriteiten lijst staat. Echter, er bleek geen enkel zicht te zijn op een concrete oplossing of een termijn, zeker niet nu het bedrijf wordt overgenomen.
  • Tijdens een overleg op 12 december 2006 presenteerde UPC een technische oplossing voor het lokaal beschikbaar maken van het lokale omroepprogramma in het digitale pakket. Het ligt in de bedoeling dat begin 2007 wordt gestart met een test door de omroepen uit Amsterdam, Landsmeer en Beuningen. Echter, het wachten is op concrete afspraken over de termijn waarop alle lokale omroepen kunnen worden doorgegeven in het digitale pakket. (Daarbij moet worden opgemerkt dat UPC het technisch nog niet voor elkaar krijgt om de regionale omroep in het basispakket op te nemen, maar alleen in het duurdere extra channel pack)

De vorige Staatssecretaris vond nog dat "Zolang een omroepnetwerk gebruikt wordt voor analoge en digitale doorgifte van programma’s brengt een redelijke uitleg van de Mediawet met zich mee dat doorgifteverplichtige programma’s worden verspreid conform de techniek die de meeste kijkers en luisteraars gebruiken voor de ontvangst van programma’s.", en wilde de mediawet niet aanpassen om digitale doorgifte verplicht te stellen. De huidige Minister lijkt daar anders over te denken: Uiterlijk 12 januari wil de Minister weten op wanneer de lokale omroepen digitaal doorgegeven kunnen gaan worden. "Ik verwacht dat uit het onderzoek blijkt op welke termijn de lokale omroep digitaal kan worden doorgegeven. Als er problemen zijn, verzoek ik u mij een concreet overzicht te geven van voorziene oplossingen evenals de termijn waarop u deze problemen kunt oplossen. [...] Mede op basis van het onderzoek zal ik uiteindelijk beoordelen of een wijziging van de Mediawet noodzakelijk is om de gewenste situatie te bereiken."

Bron: Olon journaal en Brief aan Vecai