digitale kabeltelevisie

« Serious Request bij Zesko kabelbedrijven Basisbijdrage smartcard Zesko »OPTA herstelt besluit

27 december 2007

opta logoDe OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit heeft een herstelbesluit voor de omroepmarkt genomen. OPTA neemt dit aangepaste marktanalysebesluit naar aanleiding van de vernietiging van haar omroepbesluiten door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Het aangepastte besluit komt er op neer dat de maatregelen van maart 2006 hetzelfde blijven, alleen wordt er nu meer onderbouwd waarom die maatregelen nodig zijn. Het CBb vernietigde de besluiten omdat niet voldoende onderbouwd was dat er behoefte was aan toegang tot de kabelnetwerken. Daarom heeft de OPTA een ronde tafelgesprek gehouden met partijen die toegang tot de kabel willen. Aan deze ronde tafel bijeenkomst is door zeven partijen deelgenomen. Aan de hand van de tijdens deze bijeenkomst uitgewisselde informatie heeft het college vervolgens met vijf partijen, waarvan er drie aan de ronde tafel bijeenkomst hebben deelgenomen, nadere gesprekken gevoerd. Wie deze partijen zijn of welke toegang ze willen is niet exact bekend gemaakt. Wel als voorbeeld "Zo zijn er programma-aanbieders die hun eindgebruikers via het netwerk van de kabelexploitant nieuwe digitale diensten, zoals video-on-demand, willen aanbieden, maar daartoe niet de gelegenheid krijgen, omdat de kabelexploitant de daarvoor benodigde toegang tot zijn netwerk weigert."

Er zijn een aantal paragrafen aan de oorspronkelijke besluiten toegevoegd. De maatregelen blijven gelijk. Voor Essent (tegenwoordig @Home) is dat bijv. "de verplichting [...] te voldoen aan redelijke verzoeken van programma-aanbieders om toegang tot haar netwerk om door middel van over dat netwerk door Essent geleverde omroeptransmissiediensten eindgebruikers te bereiken."

Dat betekent niet dat er onbeperkt toegang is voor concurrenten. Bij conflicten kan de OPTA ingrijpen, maar zal daarbij overwegen:

  • een toegangsverzoek mag de ontwikkeling van (innovatieve) diensten, ook op andere markten, niet ontmoedigen;
  • een toegangsverzoek mag de langetermijnontwikkeling van infrastructuurconcurrentie niet ontmoedigen. Een verzoek om toegang door programma-aanbieders die zelf over een alternatieve infrastructuur beschikken, zal derhalve door het college minder snel als redelijk worden beschouwd dan van een programma(pakket)aanbieder die daar niet of niet volledig over beschikt;
  • gezien het feit dat een kabelnet (voor een belangrijk deel) een zogeheten gedeeld netwerk is, waardoor er eerder sprake zal zijn van vraagstukken van capaciteitsschaarste dan bij geschakelde netten, mag een toegangsverzoek geen onredelijk beslag op de beschikbare capaciteit leggen;
  • In het verlengde hiervan zal een verzoek om capaciteit voor parallelle doorgifte van omroepsignalen die reeds door Essent gedistribueerd worden, vanwege het inherent inefficiĆ«nte netwerkgebruik minder snel als redelijk worden beschouwd.;
  • De om toegang verzoekende partij dient om die vorm van toegang te vragen welke voor eindgebruikers geen nadelige effecten sorteert.

Zeker KPN lijkt hier niet veel kans te maken. Zij heeft een eigen infrastructuur, en wil hetzelfde pakket gaan aanbieden. Eerder al haalde de OPTA nogal fel uit naar de KPN.

Bron: OPTA