digitale kabeltelevisie

« Hoorzitting CvdM over conflict tussen Ziggo en programmaraden Digitale televisie UPC voor Achterhoek en Betuwe »Ziggo wil "ontheffing van programmaraden"

12 april 2009

ziggo logoZiggo heeft bij het Commissariaat voor de Media een ontheffingsverzoek ingediend om zonder programmaraden te werken. Dat schrijft Dutchmedia. Afgelopen donderdag hield het CvdM een hoorzitting over het conflict tussen diverse programmaraden en Ziggo. Ziggo heeft het analoge pakket terug gebracht naar 30 kanalen. 27 van die kanalen hebben overal dezelfde zender, 3 daarvan zijn dus nog regionaal in te vullen. Regionale programmaraden brengen een zwaarwegend advies uit over 15 zenders. Van die 15 zenders zijn Ned1,2,3, regionale en lokale omroep en 2 publieke Vlaamse zenders verplicht. Daarmee blijven er nog 8 zenders over waarover de programmaraad kan beslissen. De speelruimte die Ziggo biedt met 3 zenders is daarmee wel erg klein. Dat lijdt tot conflicten die nu aan het CvdM zijn voorgelegd. De ontheffingsvraag van Ziggo komt nu als reactie op handhavingsverzoeken van de programmaraden.

Bij het standpunt van Ziggo zijn nog wel wat kanttekeningen te plaatsen (ik ben geen jurist, dit is alleen mijn persoonlijke mening, en (deels) gebaseerd op mijn interpretatie van de mediawet 2008);

Stenen tijdperk

"Gerard Lieverse sprak namens Ziggo bij het Commissariaat voor de Media over analoge kabeltelevisie als een techniek die uit het ’stenen tijdperk’ afkomstig is." Toch lijkt die analoge techniek uit het stenen tijdperk (dat noemen we in de IT 'proven technology' ) flexibeler dan de digitale techniek ('cutting edge' of liever nog 'bleeding edge'). Analoog is het geen enkel probleem lokale omroepen plaatselijk door te geven, voor digitaal zijn de grote kabelaars UPC en Ziggo al meer dan drie jaar bezig met "proeven met doorgifte lokale omroep", en nog steeds is het niet geregeld.

Daarnaast is analoog nog wel een techniek die door de meerderheid van de klanten van Ziggo gebruikt wordt. In haar persberichten zegt Ziggo zelf dat 1.2 miljoen van haar 3.2 miljoen klanten digitaal kijken. 2 Miljoen klanten kijken dus alleen analoog (zijn dat ook mensen uit het stenen tijdperk?), en van de 1.2 miljoen digitale abonnees zullen er een aantal ook nog analoog kijken op een 2e of 3e toestel. In het AD van 20 maart zegt John Burger van Ziggo dat al meer dan de helft van de klanten de "digitale techniek al in huis heeft". Als dat zo is zou een 'significant deel' van de klanten digitaal kijken, en daarmee is Ziggo verplicht ook de lokale omroep digitaal door te geven.

Opportunistisch

Voor de zenders die de programmaraden adviseert stelt Ziggo dat ze aan de doorgifteplicht voldoet door deze zenders digitaal door te geven. Voor de lokale omroepen stelt Ziggo dat ze met analoge doorgifte aan haar verplichtingen voldoet. Daarmee dwingt Ziggo haar klanten digitaal en analoog naast elkaar te gebruiken om het hele basispakket te ontvangen. Als dat al is toegestaan is het toch wel als opportunistisch te omschrijven.

Of aan de doorgifteplicht voldaan is met digitale doorgifte is de vraag. Eerder is er bij UPC een vergelijkbaar probleem geweest. In 1999 had UPC een aantal kanalen (waaronder uit het must carry pakket) verplaatst naar de S-band. Deze waren met toestellen die toen ouder waren dan 5 jaar niet te ontvangen. Hoewel je kon stellen dat deze zenders aan iedereen werden doorgegeven, en de mediawet niets zegt over welke frequenties gebruikt mogen worden, vond het CvdM dat toch niet voldoende. UPC stelde toen gratis (alleen een borg van f75) een s-band tuner beschikbaar. Pas 5 jaar later (toen de niet geschikte toestellen meer dan 10 jaar oud waren) mocht UPC met die gratis tuners ophouden. Als je dat vergelijkt met wat vandaag speelt zou Ziggo de zenders naar digitaal mogen verplaatsen als ze iedereen van een gratis decoder voorziet. Dat doet Ziggo niet, klanten kunnen 25 euro korting krijgen op een SD-ontvanger, of 50 euro bij aankoop van een HD-ontvanger.

Ontheffing

Een kabelaanbieder kan ontheffing aanvragen om een of meer van verplichtte zenders niet door te geven in het geval van "disproportionele kosten, [...] een belemmering van innovatie of [...] anderszins onredelijke uitkomsten." (Artikel 6.14.2) Voorbeeld; in 2006 kreeg UPC ontheffing om naar 58 huishoudens in Barendrecht niet langer het signaal van de lokale omroep door te geven. Door de bouw van de HSL en de Betuwelijn konden deze woningen niet langer worden aangesloten op het omroepnetwerk van Barendrecht. Om dit toch mogelijk te maken, zouden twee boringen moeten plaatsvinden, een onder de Betuwelijn en een onder de A15. De kosten daarvan wegen niet op tegen het belang van de 58 huishoudens.

Als een kabelaanbieder vrijstelling heeft volgens artikel 6.14.2, dan zegt Artikel 6.22 dat de paragraaf over programmaraden ook niet van toepassing is. Ontheffing om adviezen van programmaraden te volgen is dus een gevolg van ontheffing voor het mustcarry-pakket, maar niet apart aan te vragen.

Over de disproportionele kosten zegt Minister Plasterk in een nota over de nieuwe mediawet; "Het criterium disproportionele kosten is wel nieuw. Deze toevoeging is bedoeld om het mogelijk te maken dat nieuwe, vaak dure initiatieven op omroepnetwerken in de beginfase niet belast worden met doorgifteverplichtingen. Een voorbeeld is televisie via ADSL. Indien de dienst in een later stadium succesvol blijkt, kan de doorgifteverplichting alsnog van toepassing worden verklaard." Het conflict met de programmaraden gaat over analoge doorgifte, niet echt een "nieuw initiatief", maar wel één met nog een significant aantal gebruikers.

Ik ben geen expert, maar ik zie in de mediawet 2008 geen mogelijkheid om een programmaraad als geheel buiten spel te zetten. Ontheffing kan verleend worden voor zenders uit het must-carry pakket. Ook van individuele zenders die door programmaraden geadviseerd worden kan worden afgezien bij "zwaarwichtige redenen"

Waarom het opvolgen van de adviezen voor analoog van programmaraden nu opeens 'disproportionele kosten’ of het ‘belemmeren van innovatie' als gevolg heeft snap ik niet. Ook als de adviezen worden opgevolgd heeft Ziggo de mogelijkheid om het analoge aanbod te verkleinen om meer ruimte te maken voor digitaal. Naast de 15 zenders die verplicht zijn op basis van mustcarry of het advies van de programmaraad heeft Ziggo nog de ruimte om 15 zenders naar eigen inzicht in te vullen (of uit te schakelen tbv digitaal). Ziggo heeft het zichzelf moeilijk gemaakt door voor het hele gebied 27 zenders vast te stellen, en geen rekening te houden met de vrijheid die programmaraden hebben en altijd al hadden.

Naar aanleiding van: Dutchmedia