digitale kabeltelevisie

« Stabiele groei UPC digitaal Uitbreiding HDTV pakketten UPC en Delta »Vijf vragen over de openstelling van de kabel

11 augustus 2010

opta logoSinds kort is de analoge kabel 'open'. Op het eerste gezicht is dat niet relevant voor een site die over digitale kabeltelevisie gaat. Maar is dat ook werkelijk zo, en hoe gaat het nu verder? Daarom vijf vragen over de openstelling van de kabel (Ja, ik luister vaak naar het Radio-1-journaal, valt het op?).

Waarom moet de kabel open? De toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt (OPTA) heeft onderzoek gedaan naar de omroepmarkt in Nederland. Daaruit bleek dat de grotere kabelbedrijven (Ziggo, UPC, Caiw, Delta) beschikken over een Aanmerkelijke Marktmacht (AMM), en daarvan misbruik zouden kunnen maken. Gevolg daarvan kan zijn dat er te hoge prijzen gevraagd kunnen worden op de wholesale markt (zenders die toegang willen tot de kabel) en de retailmarkt (klanten die een abonnement nemen om TV te kijken). Daarom heeft de OPTA aan al deze 4 kabelaars een verplichting opgelegd "om te voldoen aan redelijke verzoeken tot de doorgifte van (doorgaans digitale) rtv-signalen waarmee een andere aanbieder rtv-signalen kan aanbieden naast de rtv-pakketten" van deze aanbieder.

Is elke kabel nu open? Nee, alleen Ziggo en UPC zijn door de OPTA verplicht tot het "op wholesaleniveau ter beschikking stellen van de analoge rtv-signalen inclusief de aansluiting op haar omroeptransmissieplatform ten behoeve van wederverkoop" (ook bekend als WLR-C). Dat betekent dat de consument bij een ander bedrijf een abonnement kan nemen op dezelfde analoge kabel. Dat andere bedrijf zal dan de rekening sturen. Het signaal op de kabel blijft hetzelfde, het andere bedrijf is alleen wederverkoper. (Vergelijk het met concurrentie op het gebied van elektriciteit. Wie daar overstapt krijgt ook geen andere meterkast, of andere stroom)

Wie dus bij Caiway, Delta of één van de andere kabelaars zit kan niet overstappen op een andere aanbieder. (Uitzondering hierop is Rekam, daar is het al langer mogelijk over te stappen naar Caiway. Maar dat is niet een gevolg van OPTA ingrijpen, maar een eigen keuze van Rekam.)

Waarom hoeven Caiway en Delta hun kabel niet open te stellen voor WLR-C? De OPTA heeft een afweging gemaakt tussen kosten en opbrengsten. Caiw en Delta moeten daarvoor hun administratieve systemen aanpassen, en ook de kosten van toezicht tellen mee. Die zijn in totaal naar verwachting hoger dan de opbrengst voor consumenten. OPTA vindt "het aannemelijk dat gezien de beperkte omvang van het verzorgingsgebied van CAIW/Delta de kosten van deze verplichting niet zullen opwegen tegen de opbrengsten."

Is de openstelling nu klaar? Nee, dit is de eerste stap. Om zo snel mogelijk te kunnen invoeren is WLR-C opgedeeld in 2 releases. In de nu afgeronde release 1 kunnen alleen bestaande klanten van Ziggo en UPC, die alleen analoge televisie afnemen overstappen naar een andere aanbieder. Wie nog geen kabelabonnement heeft kan zich niet direct aanmelden bij een andere aanbieder, maar moet eerst een aansluiting nemen bij UPC of Ziggo, en kan pas daarna overstappen. Release 1 moest operationeel zijn 12 weken na publicatie van het implementatiebesluit van 5 maart 2010, en dat was dus uiterlijk op 2 juni 2010.

In release 2, die binnen 8 maanden na publicatie van het implementatiebesluit klaar moet zijn (november 2010) kan er ook direct bij een andere aanbieder een abonnement genomen worden.

Waarom alleen analoog? Dat is toch achterhaald? Volgens de OPTA blijft analoog de komende jaren een belangrijke rol spelen. Vooral omdat de kabelbedrijven zowel analoog als digitaal naast elkaar kunnen aanbieden hebben ze een concurrentievoordeel.

Maar het openen van de analoge kabel is pas fase één van de implementatie. Hierna volgt ook digitaal. Ziggo en UPC hebben al een referentieaanbod doorgifte digitale RTV-signalen gepubliceerd, en deze worden nu besproken in werkgroepen van de OPTA. Verwachting is dat eind 2010/begin 2011 ook op de digitale kabel concurrentie mogelijk zal zijn.

Update 26-8-2010

Op 18-8-2010 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de besluiten van OPTA om de Nederlandse tv-kabel te openen vernietigd. Dat betekent dat de opgelegde maatregelen niet meer van kracht zijn, en bijv. Tele2 kan niet doorgaan met het aanbieden van analoge kabeltelevisie. Ook het openstellen van de digitale kabel gaat niet door. De OPTA onderzoekt nog of de uitspraak van de rechter nog ruimte biedt voor vervolgstappen. Ook de vorige marktanalysebesluiten van de OPTA, uit 2006, werden door het (CBb) vernietigd. Door het nemen van herstelbesluiten kon de OPTA toen alsnog de genomen maatregelen doorvoeren.