digitale kabeltelevisie

« 65% digitale kijkers wil lokale omroep digitaal Wanneer HDTV bij de publieke omroep? »Plasterk: lokale omroep hoeft niet binnen half jaar in digitaal pakket

30 mei 2007

logo ocwKabelbedrijven worden niet verplicht om binnen een half jaar lokale omroepen op te nemen in hun digitale pakketten. Dat schrijft Minister Plasterk van OCW in antwoord op kamervragen van begin april van Atsma (CDA), Van Dam (PvdA), Slob (CU) en Van Dijk (SP). Uit het TNO-onderzoek dat de Minister heeft laten uitvoeren blijkt dat het ontbreken van digitale doorgifte van de publieke lokale omroepen door de burger tot op heden nog niet als probleem wordt ervaren. Wel zal digitale doorgifte van de publieke lokale omroepen geregeld worden in de Multimedia- en reclamewet die nog dit jaar bij de Kamer zal worden ingediend. De minister verwacht dat de verplichte digitale doorgifte van publieke lokale omroepen – afhankelijk van de duur van de parlementaire behandeling – binnen een termijn van maximaal één jaar na indiening van de wet gerealiseerd kan worden.

In de nieuwe wet zal geen doorgifteplicht worden opgenomen voor alle "openbare elektronische communicatienetwerken". Dat mag niet van de Europeese Universeledienstrichtlijn, waarin staat dat lidstaten alleen doorgifteverplichtingen kunnen opleggen indien deze netwerken voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om radio- en televisie-uitzendingen te ontvangen.

De Minister is niet tevreden over de lakse houding van de kabelbedrijven: "Over digitale doorgifte is de afgelopen anderhalf jaar door mijn departement intensief overleg met de kabelsector gevoerd. Dit overleg kende helaas geen voorspoedige voortgang. Dit was reden voor mijn voorganger, mevrouw van der Hoeven, om eind vorig jaar een brief naar de VECAI te sturen met het dringende verzoek om duidelijkheid te scheppen over mogelijke oplossingen en de termijn waarop de publieke lokale omroepen digitaal kunnen worden doorgegeven. In het antwoord heeft VECAI aangegeven dat digitale doorgifte van de lokale omroep aanzienlijke kosten met zich meebrengt, zonder dit bedrag te specificeren of een termijn te noemen waarop een en ander gerealiseerd zou kunnen worden." ... "Ik deel de mening dat – ondanks herhaaldelijk aandringen hieromtrent vanuit mijn departement - het overleg met de kabelsector te lang laat wachten op een structurele oplossing."

Bron: Ministerie van OCW (PDF)