digitale kabeltelevisie

Instellingen

Hoofd Menu

hoofdmenu Een aantal van de belangrijkste items uit het menu zullen hier aan bod komen.


Breedbeeld

TV configuratie De instellingen voor de TV configuratie. Voor weergeven van breedbeelduitzendingen op een 4:3 TV kan gekozen worden uit 16:9 LetterBox, , 4:3 cneter (Center Cut-Out, oftewel de zijkanten eraf gesneden) en 'full format'. Een optie voor 14:9 letterbox (mooi compromis) ontbreekt.

Uitgangssignaal op SCART1 kan zijn RGB of CVBS (composiet), op SCART2 S-Video of CVBS.


Kinderslot

KinderslotAls het kinderslot actief is (op leeftijd, of omdat een kanaal 'beveiligd' is) moet eerst de PIN-code ingetikt worden voordat het kanaal bekeken kan worden.


Kinderslot Na de juiste code ingetikt te hebben kan het kanaal bekeken worden. In de info-balk staat nu een open slotje. Als naar een andere zender gegaan wordt, en weer terug, moet opnieuw de PIN-code ingevoerd worden.


productslotDe decoder kan ook voorzien worden van een 'productslot', dan moet de pin ingetikt wordenzodra de decoder aangezet wordt.


MenuslotAls kinderslot actief is, dan zit ook automatisch het menu achter slot. Anders was het wel heel makkelijk het kinderslot weer uit te zetten.

Favorieten

Maak favorietenlijstDe Philips heeft een ietwat aparte manier van aanmaken van favorietenlijsten. Eerst moet gekozen worden of 'alle', 'gratis' of 'versleuteld' zenders in de lijst gezet moeten worden. In een lijst kunnen overigens alleen radio of TV zenders opgenomen worden.


beveilig zenderDaana kunnen zenders toegevoegd/overgeslagen worden. Ook kunnen hier zenders 'beveiligd' (vergrendeld achter kinderslot) worden.


Technische informatie

Systeem informatieSysteem informatie, versie 1.3 van de software.


Signaal kwaliteitDe kwaliteit van het signaal.


LoaderstatusLoaderstatus deel 1


LoaderstatusLoaderstatus deel 1