digitale kabeltelevisie

PVR

Dual Tuner

De Siemens heeft twee onafhankelijke ontvangers, zodat het mogelijk is om twee verschillende zenders tegelijk op te nemen, of een zender op te nemen en de ander te bekijken. Wat NIET kan is twee verschillende zenders tegelijk te bekijken op twee verschillende TV-toestellen; De beide SCART-aansluitingen geven beide hetzelfde beeld door.

De dual tuner komt pas tot zijn recht bij het bekijken van twee beelden op een scherm (PIP), opnemen van een programma en ondertussen een ander bekijken, of het opnemen van twee programma's tegelijk. In het laatste geval kan er alleen maar meegekeken worden met een van de op te nemen programma's.

PIP

PIP (picture in picture)Wat wel kan is twee zenders tegelijk in een beeld te bekijken, het zogenaamde Picture In Picture (PIP). Na op de PIP-knop drukken verschijnt in een klein venster de vorige zender. Wat hierbij opvalt is dat de aspect-verhoudingen altijd goed zijn; bijvoorbeeld als het hoofdbeeld bijvoorbeeld breedbeeld is, en met PIP wordt een 4:3 programma bekeken wordt dat onvervormd weer gegeven.

In het instellingen menu kan de positie van de PIP ingesteld worden, linksonder, rechtsonder, linksboven, rechtsboven. Deze positie blijft de decoder onthouden.

Als nu een andere zender gekozen wordt verschijnt deze in het grote beeld. Na nog een keer op PIP drukken komt er een geel kader om het kleine beeld. Ook wordt vanaf dan het geluid van het kleine beeld weergegeven. Als er nu een andere zender gekozen wordt verschijnt deze in het kleine beeld.

Na nog een keer PIP drukken wisselen klein en groot beeld van plaats, en springt de focus van het kleine beeld naar het grote beeld. Het geluid blijft op de zender met de focus, dus dat blijft nu op dezelfde zender.

Persoonlijk vind ik het wat storend dat altijd het geluid van het beeld met de 'focus' wordt weergegeven. Als je dan een rondje gaat zappen kun je niet het geluid van de andere uitzending blijven volgen. Ik zou liever hebben gehad dat het geluid van het grote beeld altijd weergegeven wordt (dat is blijkbaar toch het belangrijkste), dan kan je zelf bepalen met welk beeld er gezapt gaat worden.

pip met rode randAls de tweede tuner in gebruik is voor een opname verschijnt er een rode rand om het PIP-beeld. Dit betekent dat deze tuner niet zomaar op een ander kanaal afgestemd kan worden.


pip opname conflictAls dat toch geprobeerd wordt verschijnt er een waarschuwing met de vraag of de opname onderbroken moet worden. Schoonheidsfoutje; het randje van de PIP verschijnt over de waarschuwing heen.

Time Shift

time shiftMet time-shift is het mogelijk een uitzending even te pauzeren, terug te spoelen of vertraagd weer te geven.

De info-balk geeft aan hoever het huidige programma beschikbaar is, en waar in het huidige programma de weergave op dit moment is.

Het vertraagd weergeven werkt op sommige kanalen perfect, op andere kanalen geeft het een 'stoterend' beeld.


time shift jumpTimeshift kan gebruikt worden om in een keer te springen. Zet de uitzending stil met de pauze-knop, toets een getal in (er wordt niet naar een andere zender gesprongen) en dit scherm verschijnt. Met de knop vooruitspoelen of terugspoelen moet nu nog gekozen worden welke kant opgesprongen moet worden.


duur time shiftDe Timeshift functie is altijd actief als er een opnamefolder ingesteld en aanwezig is. Zodra een zender opgezet wordt begint de M750 op de achtergrond met opnemen. In het menu is in te stellen hoe groot de timeshift buffer moet zijn, in stappen van een kwartier tot maximaal vier uur.

Opname

opname achteraf via time shiftOmdat met time-shift elk programma dat bekeken wordt meteen op de harde schijf gezet wordt, is het ook mogelijk een uitzending op te nemen die al begonnen is. Voorwaarde daarvoor is wel dat de PVR vanaf het begin van de uitzending op het juiste kanaal is afgestemd. Wie tijdens een programma op de opname-knop drukt krijgt een menu met keuze uit verschillende opnamelengtes, of 'het programma'.

Programmeren

programmeren vanuit EPGVanuit de EPG kan een uitzending geprogrammeerd worden om opgenomen te worden. Daarbij begint de pvr iets voordat de uitzending begint, en loopt langer door. Die tijden zijn in te stellen.

Iets wat vanuit de EPG ingesteld is kan nog aangepast worden. Zo kan ingesteld worden dat een serie bijv. alleen op zaterdag en zondag opgenomen moet worden.

Het is ook mogelijk een programma helemaal zlef in te stellen, zonder de EPG te gebruiken. Dat is handig als er geen EPG beschikbaar is (verder in de toekomst), of als de EPG data niet juist is.


Opnames worden direct gemaakt van het hele signaal van een zender. Dat betekent dat er geen instelling is voor opnamekwaliteit, zoals bij een 'analoge' dvd-recorder wel bestaat. Het beeld (en geluid) worden opgenomen zoals het uitgezonden wordt, dus zonder verlies. Omdat verschillende zenders in verschillende kwaliteit (bitrate) worden uitgezonden is het niet mogelijk om precies aan te geven hoeveel ruimte een uur opname inneemt. Sommige zenders gebruiken 8 Mbps, sommige minder dan 2 Mbps, een verschil van een factor 4. Omdat het hele signaal wordt opgenomen, worden ook teletekst, ondertiteling en eventuele meerdere geluidskanalen opgenomen.

Weergave

opname overzichtHet overzicht van programma's die opgenomen zijn. Als programmeren is gedaan met hulp van de EPG, dan staat de programmanaam vermeld, ander de naam van de zender en tijdstip van opname. Een 's' bij een programma betekent opname van een serie.


serie opnameOverzicht van alle opnames uit een serie. De icoontjes geven de status van een programma aan. Een geel uitroepteken betekent dat het programma niet opgenomen mag worden. Dat zal voor de normale zenders niet zo snel gebeuren, hier is hte fout gegaan omdat bij @Home een technische fout is gemaakt. Maar in principe kan de programma-aanbier dus bepalen of iets wel of net opgenomen mag worden!

Een rood icoon geeft aan dat de opname mislukt is, maar waarom staat er niet bij.