digitale kabeltelevisie

PVR

Dual Tuner

De Samsung SMT-C7140 heeft twee onafhankelijke ontvangers, zodat het mogelijk is om twee verschillende zenders tegelijk op te nemen, of een zender op te nemen en de ander te bekijken. Wat NIET kan is twee verschillende zenders tegelijk te bekijken op twee verschillende TV-toestellen; De SCART- en HDMI-aansluitingen geven allemaal hetzelfde beeld door.

De dual tuner kan gebruikt worden voor het opnemen van een programma en ondertussen een ander bekijken, of het opnemen van twee programma's tegelijk. In het laatste geval kan er alleen maar meegekeken worden met een van de op te nemen programma's.

programma naam in display Bij het afspelen van een opname verschijnt in het display de titel van het programma zoals vermeld in de EPG.

Time shift

direct opnemen
In het menu is instelbaar of time shift altijd aanstaat, of dat er pas begonnen wordt met bufferen op het moment dat op pauze gedrukt wordt. Het is niet mogelijk om de time shift buffer te bewaren als opname.

Met "direct opnemen" wordt bedoeld dat de time shift buffer altijd actief is. Een onduidelijke naamgeving.

time shift bufferMet de |<< en >>| knoppen kan er met sprongen van 15 seconden achteruit, en 1 minuut vooruit gesprongen worden. Deze tijden zijn niet instelbaar. Met de cursortoetsen links/rechts kan sneller door de buffer (of opname) gespoeld worden.

insellen grootte buffer
De buffer voor timeshift moet apart ingesteld worden (waardes 30, 60 en 120 minuten). Deze ruimte wordt gereserveerd voor time-shift, en is dan niet meer beschikbaar voor gewone opnames.

Library

libraryBij het afspelen van een opgenomen programma vanuit de library houdt de Samsung rekening met de voorlooptijd. Daardoor zal het afspelen meestal direct op de juiste plek beginnen, en hoeft er weinig gespoeld te worden Een opname van het 12 uur journaal zal bijvoorbeeld om 11:50 beginnen (als er 10 minuten voorlooptijd is ingesteld). Bij afspelen vanuit de library worden die eerste 10 minuten overgeslagen, zodat je meteen op de juiste plek begint. Dat scheelt vaak onnodig spoelen, terwijl je toch wat extra tijd kan opnemen voor te vroeg/laat starten van een programma.

programma verwijderen
In de library moet om een opname te verwijderen eerst met de rode knop 'tools' gekozen worden, en pas daarna kan er gekozen worden voor verwijderen.

lopende opname
In de library wordt een lopende opname in rood weergegeven. Het is mogelijk om een opname die nog bezig is al te gaan kijken.