digitale kabeltelevisie

Instellingen

Favorietenlijstjes

zender nummering
Er kunnen maximaal 16 favorietenlijstjes gebruikt worden. Standaard worden zenders genummerd in volgorde van toevoegen, maar het is mogelijk om zenders een ander nummer te geven. Daarbij is het ook mogelijk om nummers over te slaan. Na verwijderen van een zender schuiven de andere nummers niet op. Helaas is het niet eenvoudig om 'even' een zender tussen te voegen. Een zender kan wel hernummerd worden, maar als daarbij een al bestaand nummer gekozen wordt wisselen die twee zenders van plaats, er schuiven geen zenders op.

nummer boven de 1000
Het toevoegen van een nieuwe zender gebeurt achteraan de lijst. Als het nummer van de laatste zender 998 is, dan wordt de volgende zender op 999 geplaatst, daarna op 1000, 1001, etc. Deze zenders zijn niet direct te kiezen door het nummer in te tikken, maar alleen via de zenderlijst. Dit schoonheidsfoutje was ook al aanwezig op de Samsung DCB-B270R

zenderlijst naam geven
Zenderlijsten kunnen ook een aparte naam krijgen, zodat elk gezinslid zijn eigen lijstje kan samenstellen.

Meldingen

meldingen niveau
In dit menu kunnen de meldingen die de decoder geeft ingesteld worden. Alleen is nergens in de handleiding terug te vinden welke meldingen bij welk niveau horen, dus dat is een kwestie van uitproberen.

aftellen naar opname
Een van de overbodige mededelingen die in beeld verschijnen, bij het starten van een opname wordt er al minuten van tevoren telekens een melding geplaatst, en vanaf minder dan 1 minuut wordt er continue afgeteld. Het nut hiervan is niet duidelijk.

Kleuren schema

Kleuren schema
Er kan gekozen worden uit diverse kleuren schema's voor de menu's. Het is niet mogelijk om zelf een nieuw schema te maken of een bestaande aan te passen.