digitale kabeltelevisie

PVR

Deze Cisco PVR heeft twee onafhankelijke tuners. Een wordt er gebruikt voor live/timeshift kijken, de ander voor opnames. Gevolg is dat het niet mogelijk is om twee programma's tegelijk op te nemen. Ook is het niet mogelijk de timeshift buffer te bewaren als een opname.

Time shift

time shift
De functie time-shift staat standaard aan, en begint een zender op te slaan zodra deze gekozen is.

time shift fast forward
Bij het spoelen door de buffer wordt het beeld soms een beetje verstoord.

instellen time shift buffer
De grootte van de time-shift buffer is instelbaar tussen 30 minuten en 6 uur. Tenminste volgens de theorie. Omdat een HD zender meer data per seconde gebruikt dan een gewone SD zender zijn dit bovengrenzen. In de praktijk kan van bijvoorbeeld Nederland 3 HD maar 2 uur en 50 minuten in de buffer opgeslagen worden.

Het "Skip Interval" bepaalt hoeveel je met de links/rechts knoppen voor en achteruit kan springen door de buffer. Deze staat standaard op 5 minuten, maar kan ook ingesteld worden op 10 en 30 seconden, 1, 5 en 10 minuten.

Opnemen

opname instellenOpname inplannen kan vanuit de EPG. Daarna is het mogelijk om de herhaalfrequentie in te stellen. Ook de voorloooptijd, en extra tijd aan het eind kunnen per opname apart ingesteld worden.


mislukte opname
Bij het maken van een geplande opname wordt er extra tijd aan het begin opgenomen (instelbaar tussen 0, 1, 3, 5 10 en 30 minuten). Dit geeft een probleem bij het maken van een geplande opname om 20 uur bij BBC 3 of 4. Dat komt omdat deze zenders pas om 20 uur door Ziggo doorgegeven worden, daarvoor is alleen een stilstaand plaatje te zien. Bij het inschakelen van de zender wordt het signaal aangepast, en de Cisco is al eerder begonnen met opnemen, en is niet in staat om deze veranderingen op een juiste manier te volgen. Dus op het moment dat het plaatje vervangen wordt door de zender mislukt de opname.Om door een opname te navigeren kan er gespoeld worden, maar ook direct naar een plek gesprongen. Dat gaat niet door een tijdstip op te geven, maar een percentage. Als ja naar halverwege wilt springen tik je dus '50' in.